ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

จงฝึกเด็ก
           วิธีการหนึ่งที่เราใช้เพื่อนสร้างความมั่นใจให้กับตนเองก็คือการทำอะไรตามแบบอย่างของคนอื่น  “อารี” อายุ 13 ชอบแหย่เพื่อนให้โกรธและแกล้งเพื่อนให้ได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ เธอบอกว่าสนุกดี แต่เพื่อนๆของเธอก็บอกเธอตรงๆว่า “เธอสนุกแต่คนอื่นๆเค้าทุกข์นะ” ในการพูดคุยกันทำให้เข้าใจได้ว่าที่เธอเป็นอย่างนี้เพราะเธอโดนพี่ชายของเธอทำเช่นนี้กับเธอเสมอๆ


           “สุมิตรา” เป็นเพิ่งเข้ารับราชการครูในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เธอมีรูปแบบการเล่นสนุกๆบนความทุกข์ของผู้อื่นอีกรูปแบบหนึ่ง คือ จับหัวของลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ใกล้ๆกันมาโขกกัน เธอบอกว่าคุณลุงของเธอชอบทำอย่างนี้กับพี่ๆน้องๆของเธอเสมอๆ

           เราแต่ละคนอาจจะเลียนแบบพ่อแม่ ลุงป้า พี่น้อง เป็นต้นเรามักจะเลียนแบบบุคคลที่เรารัก แต่บางครั้งเราก็เลียนคนที่เราเกลียดได้โดยที่เราไม่รู้ตัว

           “สวย” อายุ 15 ปี เป็นคนที่ใจร้อนเหมือนคุณพ่อของเขา “ชวาลา” ดื้อเหมือนคุณแม่ “ศิลา” ชอบโวยวายเหมือนคุณป้า “อินทรา” ชอบปลูกต้นไม้เหมือนคุณยาย “ราวี” ขี้เกียจและมีอารมณ์ฉุนเฉียวเหมือนพี่ชายคนโต ฯลฯ

           วัยเด็กๆยังเป็นช่วงเวลาที่กำลังแสวงหาตัวตนของตนเอง เป็นวัยที่ยังอ่อนแอและยังช่วยตนเองไม่ได้ ดังนั้นเพื่อที่จะเอาชนะความรู้สึกเช่นนี้ การเลียนแบบผู้ใหญ่หรือรุ่นพี่จึงทำให้เกิดความรู้สึกที่ปลอดภัย อย่างน้อยตัวเขาก็ทำเหมือนคนอื่นๆเขา เด็กๆหลายคนเลียนแบบดาราหรือนักกีฬา

           แน่นอนเด็กๆชอบเลียนแบบสิ่งที่ดีจากคนอื่นๆด้วยเช่นกัน แล้วเราจะทำอย่างไรให้เด็กๆของเราได้เลียนแบบอย่างที่ดี เช่น ขยันทำงาน ขยันเรียนหนังสือ ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ไม่เอาเปรียบคนอื่น เป็นคนที่ใจกว้างไม่เห็นแก่ตัว ฯลฯ

          เราที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ต่างก็เคยเป็นเด็กมาก่อน เราอาบน้ำร้อนมาก่อนเด็กๆ เราจึงควรที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กๆของเรา จัดให้เด็กๆของเราได้อยู่ในบรรยากาศที่ดี ได้รับการอบรมที่ดี ให้สังกัดกลุ่มกิจกรรมที่ดี นอกจากนั้นเราควรที่จะแก้ไขพฤติกรรมที่ผิดๆที่เด็กๆอาจจะเลียนแบบใครคนใดคนหนึ่งมา ที่สำคัญเราจะต้องประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดีให้พวกเขา

         นี่แหละจึงเป็นเหตุผลที่เราจะต้องให้ความใกล้ชิดและให้การอบรมที่ดีให้กับเด็กๆของเรา
“จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น”(สภษ 22:6)
(วันที่ 2 มกราคม 2011 วันยุวธรรมทูต)

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : ครูจิ๋ว
เส้นทางการเป็นคาทอลิกของ "ครูจิ๋ว" คุณครูจิ๋วเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป็นคนสมุทรสงคราม เป็นคนสุดท้องในพี่น้องเจ็ดคน บิดามีอาชีพประมงส่วนมารดาเป็นครู จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา...
สาเหตุการกลับใจ : ในมุมมองของผู้อภิบาล
สาเหตุการกลับใจในมุมมองของผู้อภิบาล คุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม คุณพ่อบาทหลวงสังฆมณฑลราชบุรี ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อสังเกตเรื่องสาเหตุที่ผู้ใหญ่มานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (ธันวาคม 2018) ดังนี้ 1. จากการแต่งงาน...
สาเหตุการกลับใจ : เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2)
สาเหตุการกลับใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2) จากการสัมภาษณ์สมาชิกคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมสภาภิบาลอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทย
บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทยจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงบทบาทที่สำคัญของนักบุญโยเซฟต่อพระศาสนจักรในประเทศไทย2. เพื่อเพิ่มพูนความรักของผู้เรียนต่อนักบุญโยเซฟ และจะได้ภาวนาเสนอวิงวอนต่อท่านอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรม คิดว่า......
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข จุดมุ่งหมาย 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของความตายในวิถีชีวิตคริสตชน 2. เพื่อให้ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติตนในหนทางที่ถูกต้องในการเตรียมตัวตายอย่างดี กิจกรรมอุปกรณ์...
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากลจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าพระศาสนจักรสากลพึ่งพาความช่วยเหลือจากนักบุญโยเซฟเสมอมา2. เพื่อให้ผู้เรียนวอนขอนักบุญโยเซฟและแนะนำผู้อื่นให้มาพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วย กิจกรรมอุปกรณ์ 1. รูปปั้นนักบุญโยเซฟนอนหลับ หรือ...
บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ  บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง
เดือน กันยายน 2021บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงบทบาทชองนักบุญโยเซฟบิดาผู้อยู่เบื้องหลัง ผู้เป็นเงาทางโลกแห่งพระบิดาเจ้าสวรรค์ ท่านเฝ้าดูแลและคอยปกป้องพระเยซูเจ้า...
บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน
เดือน สิงหาคม 2021 บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของการทำงานตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองทำงานเพื่อรับใช้และช่วยเหลือครอบครัวตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ...

สถิติการเยี่ยมชม

1.png4.png1.png1.png9.png4.png5.png
วันนี้2087
เมื่อวานนี้2772
สัปดาห์นี้12853
เดือนนี้48170
ทั้งหมด1411945

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

6
Online

วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565 20:15

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 178 (ม.ค.- มี.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์