ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความสุขแท้จริง 8 ประการ (สำหรับเด็ก)
ความสุขแท้จริง 8 ประการ (สำหรับเด็ก)

          คำสอนเรื่องความสุขแท้จริงเป็นคำสอนที่สำคัญสำหรับคริสตชนทุกคน พระเยซูทรงมอบคำสอนนี้ขณะอยู่บนภูเขากับบรรดาศิษย์ จึงเรียกคำสอนชุดนี้ว่า “บทเทศน์บนภูเขา” คำสอนนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว (บทที่ 5-7) พระองค์ทรงอวยพรให้บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนตามคำสอน 8 ประการนี้ พระพรแห่งความสุขแต่ละประการจึงเป็นเสมือน “กฎ-กติกา” เพื่อการดำเนินชีวิตของผู้ติดตามพระเยซู แต่ในความหมายโดยรวมแล้วหมายความว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนชุดนี้แล้ว เราจะมี “ความสุข” นี่เป็นความจริงสำหรับเราคริสตชนเพราะว่าคำสอนนี้เป็นคำสอนแห่งปรีชาญาณสำหรับทุกคน

          แม้ว่าคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงทั้งแปดประการนี้จะดูง่าย ๆ แต่สำหรับความนึกคิดของเด็ก ๆ อาจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนต่อความเข้าใจของพวกเขาได้ เด็ก ๆ ต้องการอะไรที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน คุ้นเคย เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจได้ง่ายขึ้น

           คำสอนเรื่องความสุขแท้จริงนี้มุ่งหวังที่จะให้เด็ก ๆ ของเรารู้จักแนวทางปฏิบัติพื้นฐานของการเป็น “คนดี” ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะสอนเด็ก ๆ ในลักษณะของการค่อย ๆ ต่อยอดขึ้นไป ให้พวกเขาได้เริ่มต้นปฏิบัติในเรื่องที่เหมาะสมกับวัยของพวกเขาแล้วให้เชื่อมโยงต่อเนื่องไปให้เป็นนิสัยที่ถาวรตามลำดับวัยของพวกเขาต่อไป

            ต่อไปนี้เป็นคำสอนเรื่องความสุขแท้จริง 8 ประการ ประกอบคำอธิบายที่เด็ก ๆ สามารถเข้าใจได้ พร้อมทั้งมีกิจกรรมหนึ่งหรือสองประการให้เด็ก ๆ ได้นำไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มความเข้าใจและสามารถประยุกต์คำสอนไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของพวกเขา

1. ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
1. ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

ความหมาย
           • เมื่อพระเยซูพูดคำว่า “ยากจน” พระองค์หมายถึงสภาพของการ “ไม่มี” หรือ “ขาดแคลน” ดังนั้นต้องยังมีความ “ต้องการ” และเมื่อต้องการจึงต้อง “สุภาพถ่อมตน” ที่จะ “ร้องขอ” ความสุขประการแรกที่พระเยซูทรงสอน พระองค์ต้องการให้เราเป็น “คนที่สุภาพนอบน้อมถ่อมตน” พระองค์คาดหวังให้เด็ก ๆ เป็นคนที่ไม่ขี้โม้โอ้อวด หรือมีใจจดจ่อ หรือยึดติดกับวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่เรามี เช่น ของเล่น เกมส์ ตุ๊กตา เสื้อผ้า พระเยซูอยากให้เรามีความสุข มีความพึงพอใจกับสิ่งของต่าง ๆ ที่เรามี ไม่เรียกร้องหรืออยากมีอะไรให้มากขึ้น

ลองทำดู หนูทำได้
   • เขียนรายการสิ่งของที่เธอมีอยู่แล้วในขณะนี้ และทบทวนดูว่าเธอได้ใช้อย่างคุ้มค่าแล้วหรือไม่
   • เวลาที่เธอไปไหนกับพ่อแม่ ให้เธอพยายามควบคุมจิตใจไม่ร้องขอให้พ่อแม่ซื้อของที่เธอรู้สึกอยากได้ นอกจากสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น

2. ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
2. ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน

ความหมาย
          • ถ้าเธอมีความทุกข์หรือเศร้า ความรู้สึกเช่นนี้ไม่ผิดแต่เป็นสิ่งที่ดี ชีวิตของเราไม่ได้มีแต่ความสุขหรือหัวเราะได้ทั้งวันเท่านั้น มีเรื่องบางอย่างที่ทำให้เรามีความทุกข์หรือรู้สึกว่าตนเองทำผิด ขอให้เรารู้ว่าความทุกข์ความเศร้าเสียใจนั้นไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป เดี๋ยวก็มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นตามมา

ลองทำดู หนูทำได้
   • ให้เธอคิดถึงเวลาที่ผ่านมา มีเพื่อนคนใดที่เป็นทุกข์หรือเศร้าเสียใจบ้างไหม ให้เธอส่งข้อความไปทักทาย หรือให้กำลังใจเพื่อนคนนั้น
   • ให้เธอไปเยี่ยมเพื่อนที่กำลังเป็นทุกข์หรือเศร้าเสียใจสักคนหนึ่ง พากันไปกินขนมก็ได้

 3. ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
3. ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก

ความหมาย
    • มีคำกล่าวไว้ว่า “สิ่งดี ๆ จะมาถึงสำหรับคนที่รอคอย” และอย่าลืมว่า “ความเพียรทน” เป็นคุณธรรมประการหนึ่ง นี่คือความหมายของความสุขแท้จริงประการที่สาม การรอคอยด้วยเพียรทน ไม่ใจร้อน ไม่โมโหง่าย ไม่สร้างความวุ่นวาย ไม่เป็นคนหงุดหงิดง่าย และพยายามทำงานจนสำเร็จตามเป้าหมายโดยไม่ตำหนิหรือบ่นว่าใคร

ลองทำดู หนูทำได้
     • ให้พูดคุยกับพี่ ๆ หรือผู้ใหญ่ถึงสิ่งที่เธอรอคอยหรือสิ่งที่เธอคาดหวังที่จะทำ นี่อาจจะเป็นเป้าหมายในชีวิตของเธอก็ได้ จากนั้นขอให้เขาบอกว่า เธอสามารถทำอะไรได้บ้าง อาจจะเป็นการกวาดบ้าน หรือทำความสะอาดห้องของเธอวันละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้ง หรือให้เชื่อฟังผู้ใหญ่โดยไม้โต้เถียง แล้วให้เธอปฏิบัติตามคำแนะนำนั้น

4. ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
4. ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม

ความหมาย
       • พระเยซูไม่ได้พูดถึงความหิวข้าวหรือการหาของอร่อย ๆ กินกัน แต่พระองค์ต้องการบอกให้เราสนใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม รอบ ๆ ตัวเรา เช่น การดูถูกกัน คนยากจน (คนที่ไม่มีอาหารกิน ไม่มีบ้าน ไม่มีเสื้อผ้าที่สะอาด... ) ความไม่ยุติธรรมในสังคม พระเยซูต้องการให้เรารู้ว่าถ้าเราต้องการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว พระองค์จะทรงช่วยด้วย

ลองทำดู หนูทำได้
       • ให้เธอค้นหาของเล่น เสื้อผ้าที่เธอไม่เล่นหรือไม่ใช้แล้วแล้วนำไปช่วยเหลือหรือบริจาคให้กับหน่วยงานที่ทำเรื่องเหล่านี้ หรือเข้าร่วมมือเป็นอาสาสมัครรณรงค์ช่วยเหลือคนที่มีความต้องการหรือคนที่เดือดร้อนในเภทภัยต่าง ๆ

5. ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
5. ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา

ความหมาย
         • พระเจ้าต้องการให้เรายกโทษและไม่อยากให้เราโกรธเคืองผู้อื่นเสมอ ๆ นี่เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแต่ทำยาก เราอาจจะโมโหเพื่อน ๆ หรือคนในครอบครัวของเราได้ แต่ไม่ควรเก็บความไม่ดีนี้ไว้ในใจของเรา เราควรให้ใจของเราสงบและยกโทษให้ ถ้าเราทำได้พระเจ้าก็จะยกโทษความผิดของเราเช่นเดียวกัน

ลองทำดู หนูทำได้
      • เมื่อมีใครมาพูดกับเธอว่า “ฉันขอโทษ” ให้เธอรับฟังไว้ และพยายามยกโทษให้เขา อาจจะใช้เวลาทำใจบ้าง แต่ถ้าเธอพยายามจริง ๆ เธอต้องทำได้แน่นอน
      • เธออาจจะเขียนหรือวาดความเสียใจหรือความโกรธของเธอลงในพระดาษแล้วฉีกมันทิ้งลงในถังขยะไปเลย

6. ผู้มีใจบริสุทธ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
6. ผู้มีใจบริสุทธ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า

ความหมาย
      • เด็ก ๆ พร้อมที่จะเป็นคนดี พร้อมที่รับฟังพระเจ้า และรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับพวกเขา พระเจ้าต้องการให้พวกเขาดำเนินชีวิตเหมือนกับพระองค์ และปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ ดังนั้นสำหรับเด็ก ๆ แล้วการนบนอบเชื่อฟังพระเจ้าง่ายกว่าบรรดาผู้ใหญ่ที่เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ยุติธรรมในโลกมาแล้วมากมาย เด็ก ๆ ยังมีหัวใจที่บริสุทธิ์

ลองทำดู หนูทำได้
     • กำหนดเวลาในแต่ละวันเพื่อสวดภาวนา ถ้าโตพอเขียนหนังสือได้แล้ว ให้เขียนบทภาวนาประจำวัน เหมือนบันทึกประจำวัน ถ้ายังเขียนไม่ได้ให้วาดภาพภาวนาหรือระบายสีภาวนาก็ได้

7. ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
7. ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า

ความหมาย
      • พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเงียบตลอดเวลา พระองค์ไม่ต้องการให้เราพูดเรื่องสันติสุขแต่พระองค์ต้องการให้เราเป็นผู้สร้างสันติ คือ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ ไม่ทะเลาะกัน ไม่ต่อสู้กัน ไม่ถกเถียงหรือด่าว่าร้ายกัน ไม่พูดทำร้ายจิตใจกัน พระเยซูทรงเป็นผู้สร้างสันติอย่างเต็มตัวและเราก็ควรเป็นเช่นเดียวกับพระองค์ด้วย

ลองทำดู หนูทำได้
    • วันนี้พยายามที่จะไม่ทะเลาะกับพี่หรือน้องในครอบครัว หรือกับเพื่อนในโรงเรียน
    • ถ้าถูกท้าทายให้เธอหาอะไรทำเพื่อทำใจให้สงบสันติ เช่น รดน้ำต้นไม้ กวาดบ้าน หรือเก็บขยะ

 8. ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
8. ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

ความหมาย
       • จงเข้มแข็งในความรักพระเจ้า บางครั้งอาจจะมีคนที่ไม่เข้าใจความเชื่อในศาสนาของเรา เขาอาจจะถาม หรือทำตลกล้อเลียนเรา จงจำไว้ว่า เธอกำลังทำให้พระเยซูภูมิใจในตัวเธอ คำพูดของคนเหล่านั้นเป็นเพียงคำพูดที่ไม่สามารถทำให้เธอต้องเจ็บปวดได้ และให้เธอภาวนาพร้อมกับให้อภัยเขาเสมอ

ลองทำดู หนูทำได้
    • เมื่อเธอไปโบสถ์ ให้สังเกตเพื่อนเด็ก ๆ ด้วยกัน แล้วพยายามเข้าไปทักทาย พูดคุย แนะนำตัวกัน ทำความรัจักเพราะเราทุกคนต่างก็เป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนกัน เราจะมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นเสมอ

 

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2023
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2023 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2023 เวลา 10.30 น....
สัมมนาบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 16
สัมมนาบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2023 คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี ได้เข้าสัมมนาบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม...
ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ปี 2023
Download :::: รายละเอียดโครงการ :::: ใบสมัครลงทะเบียน ::::

โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย

Youcat-คำสอนเยาวชน

Youcat 119 พระจิตเจ้าทรงทำอะไรในพระศาสนจักร ?
📍 พระจิตเจ้าทรงทำอะไรในพระศาสนจักร ? YOUCAT 119 บอกเราว่า… พระจิตเจ้าทรงก่อตั้งพระศาสนจักรพระองค์ทรงกระตุ้นและทรงเตือนพระศาสนจักรในเรื่องพันธกิจพระองค์ทรงเรียกบุคคลต่างๆมารับใช้พระศาสนจักรและประทานพระพรอันจำเป็นแก่พวกเขาพระจิตเจ้าทรงนำเราไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าพระตรีเอกภาพ อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น (CCC 733-741,...
Youcat 52 สวรรค์คืออะไร ?
📍 สวรรค์คืออะไร ? #YOUCAT 52 บอกเราว่า… สวรรค์.. คือ สถานที่ของพระเจ้าเป็นสถานที่พำนักของบรรดาทูตสวรรค์และผู้ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นจุดหมายปลายทางของสิ่งสร้าง...
Youcat 376 หน้าที่ของพลเมืองที่มีรัฐคืออะไร ?
📍 หน้าที่ของพลเมืองที่มีรัฐคืออะไร ?#YOUCAT 376 บอกเราว่า…พลเมืองทุกคนมีหน้าที่ให้ความร่วมมืออย่างซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้การสนับสนุนเพื่อความดีส่วนรวมในความจริงความยุติธรรม อิสรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน(CCC 2238 -2246) 💟...

พระวาจานำชีวิต

เสียงของพระเจ้า
มหาพรต ช่วงเวลาที่ทำให้เราต้องตั้งใจฟัง เพื่อจะได้ยินเสียงของพระเจ้า เพื่อให้ถ้อยคำของพระเจ้านำทางและช่วยเปลี่ยนแปลงจิตใจเรา ข้าพ​เจ้า​กำลัง​ฟัง​อยู่​ว่า​พระ​องค์​จะ​ตรัส​อะไร พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​ประกาศ​สันติภาพแก่​ประชากร​ของ​พระ​องค์​และ​แก่​ผู้​จงรักภักดี​ต่อ​พระ​องค์ ขอ​เพียง​อย่า​ให้​เขา​ทำ​สิ่ง​โง่เขลา​อีก (สดด. 85:8) พระ​วาจา​ของ​พระ​องค์​เป็น​โคม​ส่อง​ทาง​ของ​ข้าพ​เจ้า...
บาปของเรา
🤦‍♀️เรายังอ่อนแอ และตกในบาปอยู่บ่อยๆ แต่ความรักของพระเจ้า ยิ่งใหญ่กว่าความผิดบาปของเรา🌈ให้พระวาจาพระเจ้าเป็นพลังแก่เราละทิ้งบาปกัน💟คนบาปทั้งหลายเอ๋ย จงกลับใจเถิด จงกระทำความยุติธรรมเฉพาะพระพักตร์ พระองค์อาจทรงแสดงความรักและแสดงพระกรุณาแก่ท่านอีกก็ได้ (ทบต. 13:8)💟ผู้​ชอบ​ธรรม​ย่อม​เป็น​สุข เขา​ไม่​เดิน​ตาม​คำแนะนำ​ของ​คน​ชั่ว...
น้ำทรงชีวิต
มหาพรตอาจถูกล่อลวง ให้รู้สึกแห้งแล้งฝ่ายวิญญาณ และอาจละทิ้งคำสอนของพระเจ้าได้ง่าย ให้พระวาจาพระเจ้าเป็นเหมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรากัน พระ​องค์​เสด็จ​เยี่ยม​แผ่น​ดิน​และ​ทรง​บันดาล​ให้​อุดม​สม​บูรณ์ ทรง​โปรด​ให้​แผ่น​ดิน​มั่งคั่ง​อย่าง​มาก คลองของ​พระ​เจ้า​มี​น้ำ​เต็ม​ล้น พระ​องค์​ทรง​จัดหา​ข้าวสาลี​ไว้​ให้​มนุษย์ พระ​องค์​ทรง​เตรียม​ไว้​เช่นนี้ (สดด....

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020

DC135 ก. สภาพชีวิตจิตของพันธกิจและการประกาศข่าวดีเป็นสิ่งสำคัญ
เกณฑ์ในการอบรมครูคำสอน ก. สภาพชีวิตจิตของพันธกิจและการประกาศข่าวดีเป็นสิ่งสำคัญที่กระบวนการการอบรมทั้งครบจะซึมผ่านศูนย์กลางขอประสบการณ์ฝ่ายจิตในมุมมองของการเป็นธรรมทูต เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความพยายามในการอภิบาลที่หักโหมเกินไป😍 😇...
DC135 การอบรมครูคำสอนต้องคำนึงถึงเกณฑ์หลายประการที่ใช้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับโครงการในการอบรม
📖 ในการอบรมครูคำสอนต้องคำนึงถึงเกณฑ์หลายประการที่ใช้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับโครงการในการอบรม เนื่องจากครูคำสอนต้องได้รับการอบรมเพื่อการประกาศข่าวดีในโลกปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องใช้ปรีชาญาณในการประสานความสนใจ อันเนื่องมาจากบุคคลและความจริงของความเชื่อการเติบโตส่วนบุคคลและมิติของชุมชนการเอาใจใส่ดูแลพลังฝ่ายจิตและการอุทิศตนในความพยายามเพื่อความดีส่วนรวมเกณฑ์บางประการควรได้รับการพิจารณาด้วยวิธีที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น❤️...
DC133-134 ชุมชนคริสตชนเป็นแหล่งกำเนิด สถานที่และเป้าหมายของการสอนคำสอน
📖ชุมชนคริสตชนเป็นแหล่งกำเนิด สถานที่และเป้าหมายของการสอนคำสอน การประกาศพระวรสารเริ่มต้นด้วยชุมชนคริสตชน และเชื้อเชิญมนุษย์ให้กลับใจมาเชื่อและติดตามพระคริสตเจ้าเสมอ ชุมชนแห่งเดียวกันนี้เองที่ต้อนรับผู้ที่ประสงค์จะรู้จักพระเจ้าให้ดีขึ้นและให้ชีวิตใหม่เข้ามาในตัวเขา...

สถิติการเยี่ยมชม

1.png9.png5.png7.png5.png2.png8.png
วันนี้1079
เมื่อวานนี้2840
สัปดาห์นี้17659
เดือนนี้6734
ทั้งหมด1957528

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

7
Online

วันเสาร์, 03 มิถุนายน 2566 10:44

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 181 (พ.ย.2022 - มี.ค. 2023)

สารคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 28 ฉบับที่ 181 เดือนพฤศจิกายน 2022 - มีนาคม 2023

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์ "ภาคปัญจบรรพ"

สมัครเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์และทางไลน์ "หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัย นารูธ 1ซามูแอล 2ซามูแอล"

สมัครเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์และทางไลน์ "พระวรสารทั้งสี่และกิจการอัครสาวก"