ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การประกาศข่าวดีไม่ได้หมายถึงการครอบครองอาณาบริเวณที่กำหนด แต่เป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการฝ่ายจิตในชีวิตบุคคล

การประกาศข่าวดีไม่ได้หมายถึงการครอบครองอาณาบริเวณที่กำหนด แต่เป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการฝ่ายจิตในชีวิตบุคคล เพื่อให้ความเชื่อนั้นฝังรากและมีความหมาย​ การประกาศข่าวดีในวัฒนธรรมต้องการการเข้าถึงหัวใจของวัฒนธรรม​ ซึ่งมีการสร้างสาระสำคัญและกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ “ความต้องการที่จะประกาศข่าวดีในวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังพระวรสารนั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากในประเทศที่มีประเพณีคาทอลิกเป็นเรื่องของการเดินทางไปด้วยกันการเอาใจใส่ และการทำให้ความมั่งคั่งที่มีอยู่แล้วเข้มแข็งมากขึ้น😇

🥰ความสัมพันธ์ระหว่างพระวรสารและวัฒนธรรมก่อให้เกิดความท้าทายต่อชีวิตของพระศาสนจักรมาโดยตลอดหน้าที่ของพระศาสนจักรคือการปกป้องคลังแห่งความเชื่ออย่างซื่อสัตย์แต่ในขณะเดียวกัน “จำเป็นที่หลักคำสอนที่แน่นอนและเปลี่ยนไม่ได้นี้ซึ่งจะต้องได้รับการยินยอมจากความเชื่อถูกสำรวจแล้ว​ และถูกนำเสนอตามความต้องการของยุคสมัยของเรา”😊

👉ในสถานการณ์ปัจจุบันมีระยะห่างอย่างมากระหว่างความเชื่อและวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาใหม่เกี่ยวกับงานการประกาศข่าวดีด้วยลักษณะใหม่และภาษาใหม่ ๆที่อาจให้การส่งเสริมในการเน้นมิติด้านธรรมทูต❤

*บทที่ 1*
- DC 43 และ 44 –

ภาพ: คำสอนหมู่บ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง (19-9-2010)

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม  วันครูคำสอนไทย
🔔 16 ธันวาคม 🫰 วันครูคำสอนไทย 🫰 ❤️พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ได้กำหนดให้วันที่...
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น. 3 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น. 3 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี จัดการฟื้นฟูจิตใจให้กับนักเรียนคาทอลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (2 พฤศจิกายน)เดือนระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ตลอดเดือนพฤศจิกายน) วันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี...
 อบรมบุคลากรและครูโรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี
อบรมบุคลากรและครูโรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2522 บาทหลวงปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี...

พระวาจานำชีวิต

การระมัดระวังตน
เทียนแห่ง “ความรัก” ถูกจุดแล้ว เราเดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้ว ให้พระวาจาพระเจ้าเรื่อง "การระมัดระวังตน" ในการดำเนินชีวิตประจำวัน คอยเตือนใจเราด้วย...
ความหวัง
🕯สัปดาห์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เชิญชวนเราให้มี "ความหวัง" ในพระเจ้า📜ให้พระวาจาพระเจ้าเป็นความหวังแก่เรา💟จงพิจารณาต่อไปเถิดว่า ทุกยุคทุกสมัย ผู้ที่มีความหวังในพระเจ้าจะไม่อ่อนกำลัง (1มคบ. 2:61)💟ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพ​เจ้า​วางใจ จิตใจ​ข้าพ​เจ้ามีความหวัง...
กระแสเรียก
วันอาทิตย์สมโภชพระคริสตเจ้าเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พระศาสนจักรกำหนดให้เป็นวันกระแสเรียกให้พระวาจาพระเจ้าชวนเราคิด ไตร่ตรองว่าเราตอบสนองเสียงเรียกของพระเจ้าอย่างดี เต็มที่หรือยังจง​เลือก​จาก​ประชาชน​คน​ที่​มี​ความ​สามารถ ยำเกรง​พระ​เจ้า ซื่อสัตย์ ไม่​กิน​สินบน ตั้ง​เขา​ให้​เป็น​หัวหน้า ดูแล​คน​จำนวน​พัน จำนวน​ร้อย...

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020

DC104-105 วัฒนธรรมคริสตชนมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาวัฒนธรรมที่มีมาก่อนและในความก้าวหน้าของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งมวล
📖 วัฒนธรรมคริสตชนมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาวัฒนธรรมที่มีมาก่อนและในความก้าวหน้าของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งมวล😇 📍นอกจากนี้ยังหล่อหลอมการรับรู้ถึงสิ่งที่ดีความยุติธรรม ความจริง...
DC102 วัฒนธรรมคริสตชนเกิดจากการตระหนักถึงความเป็นศูนย์กลางของพระเยซูคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์
📖วัฒนธรรมคริสตชนเกิดจากการตระหนักถึงความเป็นศูนย์กลางของพระเยซูคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษยชาติโดยการซึมซับวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างช้า ๆ ความเชื่อของคริสตชนได้นำมาใช้ทำให้บริสุทธิ์ และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเหล่านี้จากภายใน...

สถิติการเยี่ยมชม

0.png6.png5.png1.png3.png0.png1.png
วันนี้6950
เมื่อวานนี้3949
สัปดาห์นี้20837
เดือนนี้37441
ทั้งหมด651301

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

5
Online

วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2565 19:05

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 180 (ก.ย.- ต.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์