ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ขั้นตอนใหม่ของการประกาศข่าวดีนี้เกี่ยวกับชีวิตทั้งครบของพระศาสนจักรและกำหนดเป็นหลักในสามอันดับ

ขั้นตอนใหม่ของการประกาศข่าวดีนี้เกี่ยวกับชีวิตทั้งครบของพระศาสนจักรและกำหนดเป็นหลักในสามอันดับ คือ

👉1️⃣ ในอันดับแรก​
มีพื้นที่ของการดูแลเอาใจใส่การอภิบาลตามปรกติ ซึ่งดำเนินการใน “ชุมชนคริสตชนซึ่งมีโครงสร้างตามแบบพระศาสนจักรที่เหมาะสมและมั่นคง ศาสนบริการในงานอภิบาลนี้มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของผู้มีความเชื่อ​ เพื่อให้เขาตอบสนองความรักของพระเจ้าได้ดียิ่งขึ้นเสมอในชีวิตของพวกเขา😇

👉2️⃣ในอันดับที่สอง
มีพื้นที่...ของ​ ​‘บุคคลที่ได้รับศีลล้างบาปแต่มิได้ดำเนินชีวิตตามข้อเรียกร้องของศีลล้างบาป’ เป็นผู้ที่ขาดความสัมพันธ์อย่างมีความหมายกับพระศาสนจักรและมิได้มีประสบการณ์ความบรรเทาใจที่เกิดจากความเชื่อ พระศาสนจักรพยายามที่จะยอมรับสิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาภาษาใหม่ที่ปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมของโลกที่แตกต่างกัน​ การนำเสนอความจริงของพระคริสตเจ้าด้วยทัศนคติของการเสวนาและมิตรภาพ😊

👉3️⃣ในอันดับที่สาม
มีพื้นที่ของ​ “ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสตเจ้าหรือผู้ที่มักปฏิเสธพระองค์” บุคคลเหล่านี้จำนวนมากแสวงหาพระเจ้าอย่างเงียบ ๆ​ด้วยความปรารถนาอยากพบพระพักตร์ของพระองค์​ บรรดาคริสตชนมีหน้าที่ประกาศพระวรสารโดยไม่ยกเว้นผู้ใด​คริสตชนมิใช่ผู้ที่ให้กฎเกณฑ์ข้อบังคับใหม่แต่เป็นผู้แบ่งปันความชื่นชมยินดีชี้ให้เห็นขอบฟ้าที่งดงามและเชิญคนมาร่วมงานเลี้ยงที่น่าปรารถนา😍

💒พระศาสนจักรมิได้เจริญเติบโตด้วยการชักชวนคนให้เปลี่ยนศาสนาแต่ ‘ด้วยการดึงดูด’ แรงกระตุ้นของธรรมทูตที่เกิดขึ้นเองนี้​ ต้องได้รับการสนับสนุนจากศาสนบริการการอภิบาลที่แท้จริงของการประกาศครั้งแรกสามารถดำเนินการริเริ่มเพื่อนำเสนอข่าวดีแห่งความเชื่อในลักษณะที่ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงพลังความเมตตาอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นหัวใจของพระวรสารและให้การสนับสนุนการรวมตัวกันของผู้ที่กลับใจให้เข้ามาในชุมชนของพระศาสนจักร❤

*บทที่ 1*
- DC 41 –

ภาพ: โครงการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ปีการศึกษา 2018

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม  วันครูคำสอนไทย
🔔 16 ธันวาคม 🫰 วันครูคำสอนไทย 🫰 ❤️พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ได้กำหนดให้วันที่...
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น. 3 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น. 3 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี จัดการฟื้นฟูจิตใจให้กับนักเรียนคาทอลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (2 พฤศจิกายน)เดือนระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ตลอดเดือนพฤศจิกายน) วันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี...
 อบรมบุคลากรและครูโรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี
อบรมบุคลากรและครูโรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2522 บาทหลวงปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี...

พระวาจานำชีวิต

การระมัดระวังตน
เทียนแห่ง “ความรัก” ถูกจุดแล้ว เราเดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้ว ให้พระวาจาพระเจ้าเรื่อง "การระมัดระวังตน" ในการดำเนินชีวิตประจำวัน คอยเตือนใจเราด้วย...
ความหวัง
🕯สัปดาห์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เชิญชวนเราให้มี "ความหวัง" ในพระเจ้า📜ให้พระวาจาพระเจ้าเป็นความหวังแก่เรา💟จงพิจารณาต่อไปเถิดว่า ทุกยุคทุกสมัย ผู้ที่มีความหวังในพระเจ้าจะไม่อ่อนกำลัง (1มคบ. 2:61)💟ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพ​เจ้า​วางใจ จิตใจ​ข้าพ​เจ้ามีความหวัง...
กระแสเรียก
วันอาทิตย์สมโภชพระคริสตเจ้าเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พระศาสนจักรกำหนดให้เป็นวันกระแสเรียกให้พระวาจาพระเจ้าชวนเราคิด ไตร่ตรองว่าเราตอบสนองเสียงเรียกของพระเจ้าอย่างดี เต็มที่หรือยังจง​เลือก​จาก​ประชาชน​คน​ที่​มี​ความ​สามารถ ยำเกรง​พระ​เจ้า ซื่อสัตย์ ไม่​กิน​สินบน ตั้ง​เขา​ให้​เป็น​หัวหน้า ดูแล​คน​จำนวน​พัน จำนวน​ร้อย...

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020

DC104-105 วัฒนธรรมคริสตชนมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาวัฒนธรรมที่มีมาก่อนและในความก้าวหน้าของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งมวล
📖 วัฒนธรรมคริสตชนมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาวัฒนธรรมที่มีมาก่อนและในความก้าวหน้าของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งมวล😇 📍นอกจากนี้ยังหล่อหลอมการรับรู้ถึงสิ่งที่ดีความยุติธรรม ความจริง...
DC102 วัฒนธรรมคริสตชนเกิดจากการตระหนักถึงความเป็นศูนย์กลางของพระเยซูคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์
📖วัฒนธรรมคริสตชนเกิดจากการตระหนักถึงความเป็นศูนย์กลางของพระเยซูคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษยชาติโดยการซึมซับวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างช้า ๆ ความเชื่อของคริสตชนได้นำมาใช้ทำให้บริสุทธิ์ และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเหล่านี้จากภายใน...

สถิติการเยี่ยมชม

0.png6.png5.png1.png4.png9.png6.png
วันนี้7145
เมื่อวานนี้3949
สัปดาห์นี้21032
เดือนนี้37636
ทั้งหมด651496

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

7
Online

วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2565 19:32

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 180 (ก.ย.- ต.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์