ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กิจกรรม : แยกแยะคำภาวนาในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
 ให้เปิดบทประจำมิสซาฯ แล้วเขียนบทภาวนาที่ตรงกับรูปแบบการภาวนาต่าง ๆ ทั้ง  5 ที่ได้เรียนรู้มาแล้ว

    รูปแบบการภาวนา  บทภาวนาในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
    การภาวนาถวายพระพรและนมัสการ
    การภาวนาวอนขอ
    การภาวนาอ้อนวอนเพื่อมวลชน
    การภาวนาขอบพระคุณ
    การภาวนาสรรเสริญ

การฝึกภาวนาสำหรับเด็ก
แบบที่ 1
การภาวนาจากพระคัมภีร์
(แบบ Meditation : การรำพึง)

ขั้นตอนการภาวนาแบบรำพึง
 1.เกริ่นนำเรื่องที่จะให้เด็กๆรำพึง
 2.เล่าเรื่องจากพระคัมภีร์ที่ได้เตรียมไว้ให้เด็กรำพึง
 3.ให้เด็กได้ภาวนาจากใจโดยการเขียน หรือวาดภาพแล้วให้เขียนคำภาวนาประกอบภาพ
 4.ให้เด็กๆแบ่งปันสิ่งที่เขียนกับเพื่อนๆ
 5.ครูอธิบายเพิ่มเติม : ทำให้สมบูรณ์
 6.ภาวนาปิด โดย อาจจะเป็นภาวนาจากใจหรือการขับร้องเพลงที่สอดคล้องกับเรื่องที่รำพึง


ตัวอย่าง
คืนแห่งดวงดาวในเมืองเบธเลเฮม(ลูกา 2:1-16)

เกริ่นนำ
 เกริ่นนำโดยพูดคุยกับเด็กในเรื่อง "วันเกิด" ถามถึงวันเกิดของพวกเขาว่า เกิดเมื่อไร
 ที่ไหน ทำไมวันเกิดจึงมีความสำคัญ ทำอะไรกันบ้าง ถ้ามีใครเกิดในวันนี้หรือใกล้ๆ
 วันนี้ก็ให้มีการฉลองกันเลย
 ให้วกเข้าเรื่องของวันเกิดของพระเยซู วันนั้นแม่พระและนักบุญโยเซฟตื่นเต้นมาก
 ที่พระเยซูจะบังเกิดมา นักบุญโยเซฟได้ตระเตรียมรางหญ้าเพราะไม่มีเตียง ไม่มีฟูก
 ส่วนแม่พระเตรียมผ้าอ้อมและผ้าห่ม
 อย่างไรก็ดี ในวันที่แม่พระใกล้ถึงกำหนดคลอดนั้น จักรพรรดิโรมันชื่อซีซาร์ ออกัสตัส
 ได้ออกประกาศให้ทุกคนต้องไปจดทะเบียนสำมะโนประชากรยังบ้านเกิดของตนเอง
 เพื่อทางการ จะได้รู้ว่าประเทศของเขามีประชากรทั้งหมดกี่คน พระแม่และนักบุญ
 โยเซฟจึงต้องออกเดินทางไกล เพื่อไปจดทะเบียนด้วย เพราะบ้านเกิดของท่าน
 ทั้งสองอยู่ที่เมืองเบธเลเฮม ระหว่างการเดินทางนั้นเอง ที่พระแม่ได้ให้กำเนิดพระเยซูเจ้า
 จากนั้นเชิญชวนให้เด็ก ๆ รู้จักการรำพึง
การรำพึง
 เราจะเดินทางไปพร้อมกับแม่พระและนักบุญโยเซฟไปยังเมืองเบธเลเฮม...ให้เราทุกคน
 หลับตา..หายใจลึก ๆ ไม่ต้องนึกถึงใคร หรืออะไร นอกจากฟังเสียงของครูและนึกถึง
 ภาพที่ครูจะเล่าให้เธอฟัง.... ทำตัวตามสบาย ไม่ต้องเกร็ง
 ตอนนั้นเป็นเวลาเย็นแล้ว และตัวเธอก็เป็นคนหนึ่งที่เดินอยู่ท่ามกลางคนมากมายใน
 เมืองเบธเลเฮม เธอ เห็นนักบุญโยเซฟกำลังจูงลาตัวหนึ่งเดินมาตามถนน...แม่พระนั่ง
 อยู่บนหลังลาตัวนั้น ท่านทั้งสองท่าทางเหนื่อยอ่อน เพราะการเดินทางที่แสนไกล...
 สีหน้าของแม่พระรู้สึกกังวล เพราะใกล้จะคลอดแล้ว............นักบุญโยเซ ฟพยายาม
 มองหาที่พักสักแห่งเพื่อให้แม่พระได้พักผ่อน และเพื่อจะได้คลอดอย่างสบาย...
 เธอยืนอยู่ใกล้ ๆ ท่านทั้งสอง......นักบุญยอเซฟพยักหน้าเรียกเธอ ให้เข้าไปใกล้ ๆ...
 เธอเดินเข้าไปหา...นักบุญโยเซฟท่าทางใจดีมาก..ท่านบอกให้เธอช่วยถือเชือกที่ผูก
 ลาไว้ เพื่อท่านจะได้เข้าไปติดต่อที่พัก...ขณะนั้นมีผู้คนเดินกันไปมาพลุกพล่านไปหมด
 นักบุญโยเซฟกลัวลาจะตื่น แล้วแม่พระจะเป็นอันตราย..เธอจับเชือกไว้แน่นด้วย
 ความยินดี และเอามือลูบตัวลาให้อยู่นิ่ง ๆ ...แม่พระนั่งอยู่บนหลังลาเงียบ ๆ..
 เธอเหลียวไปมองแม่พระเห็นแม่พระขบริมฝีปากแน่น แสดงว่าแม่พระไม่ค่อยสบาย...
 เธอเข้าใจได้ว่าแม่พระกำลังใกล้คลอดเต็มทนแล้ว...
 "ท่านมาแล้ว" แม่พระพูดกับเธอ...นักบุญโยเซฟรีบมาหาเธอ...สีหน้าของนักบุญ
 โยเซฟ เต็มไปด้วยความกังวล..ท่านบอกพวกเราว่า "ไม่มีห้องว่างเลย"
 ....แม่พระมีสีหน้าไม่สู้ดี... นักบุญโยเซฟเข้ามาเอามือกุมมือแม่พระไว้แล้วพูดว่า
 "ไม่เป็นไรน่ะ...ยังมีถ้ำเล็ก ๆ ด้านหลังโน้น คงพอให้เราอยู่กันหนาวได้".....
 แล้วนักบุญโยเซฟจึงพาแม่พระ..แม่พระพูดกับนักบุญโยเซฟว่า
 "โปรดรีบๆพาดิฉันไปหน่อย ฉันปวดมากจริง" เธอก็เดินตามไปด้วย..ในใจของเธอ
 ภาวนาขอพระเจ้า ได้ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้พระแม่ด้วย...(หยุดสักครู่หนึ่ง)

การภาวนา
(กระตุ้นเด็กให้ภาวนาจากใจเพื่อแม่พระ โดยให้ลืมตาแล้วเขียนคำภาวนาลงในสมุด ....
หรือวาดภาพตอนที่เด็กประทับใจมากที่สุดในเรื่องนี้ แล้วให้เขียนคำภาวนาลงไป
เมื่อทุกคนทำเสร็จแล้ว ให้มีการแบ่งปัน)

แบ่งปัน
 ใครต้องการแบ่งปันคำภาวนาที่ให้แม่พระบ้าง ให้ออกมาแบ่งปันกับเพื่อนข้างหน้านี้
หรือให้คุยกันในกลุ่มเล็ก ๆ ก่อนก็ได้

เสริมให้สมบูรณ์
 ให้ครูพูดถึงความยากลำบากของแม่พระที่ให้กำเนิดพระเยซู แม่พระยอมลำบากเพื่อลูก
ให้เราจดจำเรื่องของแม่พระให้ดีๆ นอกจากแม่พระแล้ว เรายังมีแม่ของเราเองด้วย แม่ที่ให้กำเนิดเรา
แม่ที่ยอมลำบากเพื่อพวกเรา ให้เราใช้เวลาอีกเล็กน้อยคิดถึงแม่ของเรา
ให้เราวาดภาพแม่ของเราลงในสมุด แล้วเขียนคำภาวนาให้แม่ของเราโดยเฉพาะ

ภาวนาปิด
 ให้ทุกคนรวมกันเป็นวงกลม ถ้ามีรูปแม่พระอยู่ใกล้ ๆ ก็ให้อยู่ต่อหน้าแม่พระ
เชิญชวนให้เด็ก ๆ อ่านคำภาวนาที่เขียนไว้ทั้งสองต่อหน้ารูปแม่พระ


แบบที่ 2
การภาวนาโดยการเขียน

ให้ครูตั้งหัวข้อให้เด็กเขียนคำภาวนา เช่น
 -ให้เราภาวนาเพื่อให้ภาคใต้มีสันติสุข อย่าให้มีการฆ่ากัน หรือทำร้ายกัน
 -ให้เราภาวนาเพื่อเด็กๆที่ขาดแคลนอาหารหรือเครื่องนุ่งห่ม
 -ให้เราภาวนาเพื่อพ่อแม่พี่น้องของเรา
 -ให้ภาวนาขอบคุณพระเจ้า หรือสรรเสริญพระเจ้า หรือขอพร หรือขอโทษ
 หรือภาวนาให้ผู้อื่น โดยเข้ากับชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ
 -ให้เขียนจดหมายถึงพระเยซู หรือแม่พระ
 -ให้เขียนในรูปแบบข่าวหนังสือพิมพ์ เพื่อรายงานความเป็นไปของสังคม
 เช่น รายงานสถานการณ์ค่ายคำสอนของเราให้พระเจ้าทราบ และภาวนาวอนขอ
 พระพรสำหรับค่ายฯ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขาต้องการเป็นต้น
 -ฯลฯ

จากนั้นให้เด็กได้เขียนคำภาวนา โดยเริ่มต้น
"ข้าแต่พระบิดาผู้ใจดี...................................................................อาแมน"

แบบที่ 3
การภาวนาจากภาพ

 1.ให้ครูนำภาพใดภาพหนึ่งแสดงให้เด็กๆดู
 (ภาพจากหนังสือพิมพ์ หรือโปสเตอร์ต่าง ๆ ก็ได้) แล้วถามว่า
 -เธอเห็นอะไรในภาพนี้ มีใคร ทำอะไร
 -เธอเห็นแล้วรู้สึกอย่างไร(ดีใจ เสียใจ สนุก สงสาร...)
 -เธออยากเป็นใครหรือไม่อยากเป็นใครในภาพนี้ ทำไม
 -เธออยากจะบอกกับพระเจ้าว่าอย่างไร
 2.ในขั้นตอนแรกนี้อาจจะให้เด็ก ๆ ได้เขียนลงในสมุดก็ได้
 3.จากนั้นให้มีการแบ่งปันว่าเด็กแต่ละคนมีความรู้สึกอย่างไร
 และอยากบอกพระว่าอย่างไร
 4.สุดท้ายให้ครูนำภาวนาจากใจ สรุปตามความรู้สึกของเด็ก ๆ


แบบที่ 4
การภาวนาเร้าวิงวอน

 ให้เด็กๆแต่งคำภาวนาเร้าวิงวอนจากใจของตนเองในโอกาสหรือฉลองต่างๆ
เป็นการภาวนาเพื่อสรุปบทเรียน เช่น เมื่อเราสอนเรื่องนักบุญเปโตรเสร็จแล้ว เราให้เด็ก ๆ
เขียนคุณงามความดีของเปโตรคนละข้อ เช่น นักบุญเปโตรผู้ซื่อสัตย์ นักบุญเปโตรผู้ทำผิด
แล้วขอโทษ นักบุญเปโตรทำอัศจรรย์ .....ฯลฯ แล้วให้แต่ละคนอ่านสิ่งที่ตนเองเขียนคนละข้อ
เมื่อจบแต่ละข้อให้ทุกคน ภาวนาพร้อมกัน  "ช่วยวิงวอนเทอญ"

ขั้นตอน
 1.นำเสนอประวัตินักบุญ หรือผู้ศักดิ์สิทธิ์คนใดคนหนึ่ง
 2.ให้เด็ก ๆ ขียนคุณงามความดี หรือคุณลักษณะที่เขาประทับใจต่อนักบุญคนนั้น
 คนละข้อ หรือสองคนต่อหนึ่งข้อ
 3.ให้ทุกคนภาวนารับ "ช่วยวิงวอนเทอญ" พร้อม ๆ กัน ตัวอย่างเช่น (ผู้นำ)
 นักบุญเปโตรผู้ซื่อสัตย์ (ทุกคน) ช่วยวิงวอนเทอญ
 4.ให้ครูเป็นผู้เริ่มต้น และจบส่งท้าย

แบบที่ 5
ภาวนาโดยการวาดและการระบายสี

ขั้นตอน
 1.ให้ครูอ่านพระคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่งที่ต้องการให้เด็กรำพึง
 2.หาที่เงียบ ๆ ตั้งตนต่อหน้าพระเจ้า
 3.ให้มีกระดาษ ดินสอสี
 4.ให้วาดภาพจากพระคัมภีร์ตอนที่เขาประทับใจ พร้อมกับคำภาวนาหรือความในใจที่อยากจะบอกพระเจ้า
 5.ให้แบ่งปันกับเพื่อน ๆ
 6.นำเอาภาพไปติดแสดงไว้ให้คนอื่น ๆ ได้ดู

แบบที่ 6
การภาวนากับเพลง

ขั้นตอน
 1.เลือกเพลงที่เหมาะสำหรับเด็กๆ
 2.ให้เด็กอ่านเนื้อเพลง หาคำยากแล้วอธิบายความหมายของเพลงนั้น
 3.ให้เด็กร้องให้เป็น สัก 2-3 รอบ
 4.ให้เด็กหา "คำ" หรือ "วลี" หรือ "ประโยค" ที่ประทับใจ โดยอาจจะให้เขียน คำๆนั้น
 ลงในสมุด
 5.ให้เด็กเงียบ ๆ พูดคำ ๆ นั้นในใจซ้ำๆหลายๆครั้ง แล้วตอบตนเองว่าทำไมจึงชอบ
 คำนั้น
 6.จากนั้นให้แบ่งปันกับเพื่อน

แบบที่ 7
การภาวนาจากเรื่องเล่า - บทกวี - หนังสือพิมพ์

ขั้นตอน
 1.ครูอาจจะมีเรื่องที่มีความหมายดี ๆ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเด็ก ๆ
 เรื่องนี้อาจจะเอามาจาก แหล่งต่าง ๆ ที่ไม่ใช่พระคัมภีร์ก็ได้
 2.ครูเล่าเรื่องให้เด็กฟัง หลังจากนั้นตั้งคำถามให้เด็กได้คิด
 -ฟังเรื่องนี้แล้วเธอรู้สึกอย่างไร
 -เธออยากเป็นใครในเรื่องนี้ ทำไม
 -เธอไม่อยากเป็นใครในเรื่องนี้ ทำไม
 -เธออยากจะบอกพระเจ้าว่าอย่างไร (ให้เขียน)
 -แล้วให้มีการแบ่งปันกัน
 -จบลงด้วยการสรุปของครู โดยการประมวลจากคำตอบของเด็ก ๆ
 และการเพิ่มเติมของครู

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 2 หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว”
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 2 หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว” วันเสาร์ที่ 27...
อบรมครูผู้นำยุวธรรมทูตในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ
อบรมครูผู้นำยุวธรรมทูตในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "การนำกิจกรรมยุวธรรมทูต" วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 สมณองค์กรยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี โดยการนำของคุณพ่อปิติศักดิ์...
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 1
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 1หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว” วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส...
อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022 รอบที่ 2
“ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจ้า ก้าวเดินไปด้วยกัน”อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022 รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม...

พระวาจานำชีวิต

ทรัพย์สินเงินทอง
พระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธความร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง แต่ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อมีแล้วเราใช้อย่างไร📜พระวาจาพระเจ้าก็มีคำแนะนำให้เราในเรื่องนี้ด้วย มาอ่านและนำใช้กัน💟การอธิษฐานภาวนาจากใจจริงa และการให้ทานด้วยใจกว้างมีค่ามากกว่าความร่ำรวยที่ได้มาอย่างอยุติธรรม การให้ทานดีกว่าการสะสมทองคำ (ทบต. 12:8)💟ธรรมบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์...
การใช้คำพูด
การใช้คำพูดต่อกันเป็นสิ่งสำคัญ จะสร้างมิตรหรือศัตรู ทำให้เกิดความร่วมมือหรือแตกแยก เรากำหนดได้☘️ให้พระวาจาช่วยเราตระหนัก ก่อนเอ่ยคำพูดใดออกไป💟คำพูดของท่านให้กำลังใจคนที่กำลังซวนเซ ทำให้เข่าที่สั่นมั่นคงขึ้น (โยบ 4:4)💟ไม่ใช้คำพูดไร้สาระป้องกันตน ไม่กล่าวถ้อยคำไร้ประโยชน์ (โยบ...
ความเมตตากรุณา
เราได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าในทุกวัน เราจึงต้องเมตตาเพื่อนพี่น้องรอบข้างเราด้วยมารับพระวาจาพระเจ้าไปปฏิบัติกันจ้าเราเป็นพระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ (อพย. 34:6)ขอพระเจ้าทรงอวยพรคนที่เมตตาลูกเถิด (นรธ. 2:19)บิดาเมตตาสงสารบุตรของตนฉันใด พระยาห์เวห์ก็ทรงเมตตาผู้ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น...

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020

การสอนคำสอนดำเนินงานที่เชื่อมต่อกันหลายงาน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการที่พระเยซูเจ้าทรงอบรมบรรดาศิษย์ของพระองค์
📖การสอนคำสอนดำเนินงานที่เชื่อมต่อกันหลายงาน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการที่พระเยซูเจ้าทรงอบรมบรรดาศิษย์ของพระองค์ ทรงทำให้พวกเขารู้ถึงธรรมล้ำลึกของพระศาสนจักร ทรงสอนให้พวกเขาภาวนา เสนอคุณค่าของพระวรสารให้กับพวกเขา...
การพบปะกับพระคริสตเจ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งครบของเขา หัวใจ ความคิด ความรู้สึก
📖การพบปะกับพระคริสตเจ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งครบของเขา หัวใจ ความคิด ความรู้สึก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตใจเพียงอย่างเดียว...
การสอนคำสอนคือการให้บริการการศึกษาทางความเชื่ออย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กับมิติต่าง ๆ ของชีวิตคริสตชน
📖 การสอนคำสอนคือการให้บริการการศึกษาทางความเชื่ออย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กับมิติต่าง ๆ ของชีวิตคริสตชน🤗 💛ก....

สถิติการเยี่ยมชม

0.png3.png6.png7.png5.png4.png9.png
วันนี้531
เมื่อวานนี้5638
สัปดาห์นี้21814
เดือนนี้125095
ทั้งหมด367549

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

2
Online

วันศุกร์, 30 กันยายน 2565 04:26

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 179 (มิ.ย.- ส.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์