ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เหตุผล 5 ประการที่ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนคาทอลิก
เหตุผล 5 ประการที่ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนคาทอลิก

           เว็ปไซต์ montereybayparent.com ได้เผยแพร่ “เหตุผล 5 ประการที่ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนคาทอลิก” ในโอกาสที่ฉลองสัปดาห์โรงเรียนคาทอลิกประจำปี ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2020 โดยการสนับสนุนจากสมาคมการศึกษาคาทอลิกแห่งสหรัฐอเมริกา ผู้รายงานระบุถึงสาเหตุที่ได้เขียนบทสรุปนี้ก็เพื่อเป็นให้เกียรติในโอกาสเฉลิมฉลองนี้

1. ผู้ปกครองเชื่อว่าคุณครูจะเป็นแบบอย่างในด้านศีลธรรมให้ลูก ๆ ของพวกเขาได้
             CARA (สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยยอร์ชทาวน์) ยืนยันว่า การให้ “คุณค่าทางศีลธรรมที่เข้มแข็ง” (strong moral values) ของโรงเรียนคาทอลิกเป็นเหตุผลลำดับสูงสุดที่ผู้ปกครองตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคาทอลิก ผู้ปกครองจำนวนมากที่เลือกการศึกษาคาทอลิกเพราะต้องการให้บุตรหลานของพวกเขาได้รับการอบรมที่ต่อเนื่องจากที่ได้รับจากทางบ้าน พวกเขามองหาสถานที่ที่จะมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อชีวิตความเชื่อทางศาสนาและชีวิตทางศีลธรรมให้บุตรหลานของพวกเขา

           ผู้ปกครองท่านหนึ่ง (Angela Savage) ที่ได้เลือกส่งบุตรสาวเข้าเรียนในโรงเรียนคาทอลิก ชื่อ โรงเรียนซานตา คาทาลีนา ได้ให้เหตุผลหลายประการที่ได้ตัดสินใจเช่นนี้รวมถึงเรื่องความปลอดภัยและปรารถนาที่จะมีโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับเด็ก ๆ ทุกคน และเธอก็มีความสุขที่ได้ตัดสินใจเช่นนั้น อันเยลายืนยันว่า “การสอนศาสนา(คำสอน)ที่สม่ำเสมอ และกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยพัฒนาความเชื่อให้ลูกสาวของฉันแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย”

2. ชีวิตประจำวันที่แสดงออกในความเชื่อคาทอลิกเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาพื้นฐานความเชื่อที่เข้มแข็งทางศาสนาในอนาคต
            บทเรียนประจำวันในความเชื่อคาทอลิกเสริมสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเด็ก ๆ โดยเชิงสถิติแล้วพบว่าเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ยังคงไปร่วมกิจกรรมของวัดอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่

           สืบเนื่องจากการศึกษาถึง “ทายาทที่ยิ่งใหญ่และดีที่สุด” โรงเรียนคาทอลิกและการเลือกของผู้ปกครอง” (สภาพระสังฆราชแห่งสหรัฐอเมริกา) พบว่า “นักศึกษาจากโรงเรียนคาทอลิกยังคงภาวนาประจำวัน ไปวัดบ่อยมากกว่าเดิม ยังคงรักษาเอกลักษณ์การเป็นคาทอลิกไปจนถึงวัยผู้ใหญ่และยังถวายเงินมากกว่าให้พระศาสนจักร”

3. วัดและโรงเรียนคาทอลิกเสริมสร้างชุมชนเพื่อครอบครัว
           ครอบครัวต่าง ๆ ที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในโรงเรียนของวัดมีเวลาที่ง่ายกว่าที่จะพัฒนาความรู้สึกของการเป็นชุมชน (ชีวิตกลุ่ม) กับเพื่อน ๆ ลูกวัดด้วยกัน มีโอกาสที่จะพบปะ เป็นเพื่อนกัน ช่วยเหลือกัน ต้อนรับกัน สร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและการไปมาหาสู่กัน ส่วนครอบครัวที่อยู่ในบริเวณอื่น ๆ ชุมชนนี้จะมีความสำคัญเป็นพิเศษในฐานะที่จะเป็นศูนย์กลางหรือสถานที่ทุกคนสามารถมาพบปะกัน ได้

4. โรงเรียนคาทอลิกและสังฆมณฑลช่วยให้ทุนการศึกษา
           การศึกษาคาทอลิกเป็นโรงเรียนเอกชน โรงเรียนเอกชนอาจะมีค่าเทอมแพงกว่า แต่โรงเรียนคาทอลิกและสังฆมณฑลให้ความช่วยเหลือครอบครัวของวัดและครอบครัวอื่น ๆ ที่มีความต้องการได้

5. ให้คุณภาพการศึกษาที่ดี
           โรงเรียนคาทอลิกมีคุณภาพการศึกษาที่สูง จากผลสำรวจของสมาคมโรงเรียนคาทอลิกแห่งชาติสหรัฐอเมริกาพบว่า ร้อยละ 99 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเรียนจบการศึกษา และร้อยละ 88 เข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย โดยทั่วไปในการสอบวัดผลทั้งระดับชาติและระดับมาตรฐาน โรงเรียนคาทอลิกดีกว่าโรงเรียนของรัฐและเอกชนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยร้อยละ 20

(เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เชิญ www.dioceseofmonterey.org/catholic-schools)

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022 รอบที่ 2
“ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจ้า ก้าวเดินไปด้วยกัน”อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022 รอบที่ 2 วันเสาร์ที่...
อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022 รอบที่ 1
“ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจ้า ก้าวเดินไปด้วยกัน”อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022 รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม...
อบรมนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 คุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา...
“คริสตชนใหม่ ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุข”
“คริสตชนใหม่ ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุข” วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จัดงานชุมนุมและฟื้นฟูจิตใจคริสตชนใหม่ ครั้งที่...

พระวาจานำชีวิต

กำลังใจ
นอกจากกำลังใจที่เราได้รับจากพระเจ้าแล้ว กำลังใจให้กันและกันก็เป็นสิ่งสำคัญ✌️มารับพระวาจาพระเจ้าไปเสริมกำลังใจกันค่ะ💟ข้าพเจ้ามีกำลังใจมากขึ้น เพราะพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า (อสร. 7:28)💟เพื่อนสามคนของโยบได้ยินเรื่องเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขา ต่างก็ออกเดินทางจากที่ของตน ตกลงกันจะไปเยี่ยมเพื่อร่วมทุกข์กับเขาและให้กำลังใจ (โยบ...
การเป็นแบบอย่าง
การเป็นแบบอย่างการสอนหรืออบรม บางทีพูดอย่างเดียวก็ไม่เกิดผล📝คงต้อง “พูดให้ฟังและทำให้ดู” ก็เป็นที่จดจำได้ดีกว่า พระวาจาก็มียืนยันนะ มาอ่านกัน💟ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและบทบัญญัติของพระองค์ที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้ แล้วท่านกับลูกหลานที่จะตามมาในภายหลังจะอยู่อย่างมีความสุข (ฉธบ. 4:40)💟ประชาชนทุกคนรับรู้ความรอบคอบของท่านแล้ว และรับรู้นิสัยใจคอที่ดีของท่านด้วย...
การอบรมสั่งสอน
ไม่ว่าจะในฐานะพ่อแม่ หรือคุณครู การอบรมสั่งสอน เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น แม้สมัยนี้จะยากเหลือเกิน บางทีก็เหนื่อยใจ 🥰ไว้ใจพระเจ้า เป็นแบบอย่างที่ดี และอดทน มารับพระวาจาไปเสริมกำลังกัน💟จงฝึกเยาวชนในทางที่เขาควรเดินไป...

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020

ประกาศพระวรสารอย่างชัดเจนผ่านการประกาศครั้งแรกโดยเรียกให้กลับใจ
การประกาศข่าวดีเป็นกระบวนการของพระศาสนจักรได้รับการดลใจและสนับสนุนโดยพระจิตเจ้าซึ่งพระวรสารได้รับการประกาศและเผยแผ่ไปทั่วโลกในกระบวนการการประกาศข่าวดีพระศาสนจักร ขับเคลื่อนโดยเมตตาจิต แทรกซึมและเปลี่ยนแปลงระเบียบทางโลกทั้งหมดผสมผสานวัฒนธรรมและเสนอการมีส่วนร่วมของพระวรสารเพื่อที่พวกเขาจะได้รับการฟื้นฟูจากภายใน เข้าใกล้มนุษยชาติทุกคนด้วยทัศนคติของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมิตรภาพและการเสวนา ดังนั้นจึงเป็นประจักษ์พยานถึงความใหม่ของชีวิตคริสตชน...
การประกาศข่าวดีเป็นพระหรรษทานและกระแสเรียกเฉพาะของพระศาสนจักร เป็นเอกลักษณ์ที่ลึกที่สุดพระศาสนจักรมีอยู่เพื่อการประกาศข่าวดี
คำสั่งให้ประกาศข่าวดีให้กับทุกคน ถือเป็นพันธกิจสำคัญของพระศาสนจักร “ในความเป็นจริง การประกาศข่าวดีเป็นพระหรรษทานและกระแสเรียกเฉพาะของพระศาสนจักร เป็นเอกลักษณ์ที่ลึกที่สุดพระศาสนจักรมีอยู่เพื่อการประกาศข่าวดี”...
การถ่ายทอดพระวรสารตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสั่งไว้นั้นได้รับการดำเนินการในสองวิธี
การถ่ายทอดพระวรสารตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสั่งไว้นั้นได้รับการดำเนินการในสองวิธีคือ “โดยการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าอย่างมีชีวิตชีวา​ (หรือเรียกง่าย ๆ ว่าธรรมประเพณี)...

สถิติการเยี่ยมชม

0.png1.png9.png6.png9.png0.png8.png
วันนี้703
เมื่อวานนี้3091
สัปดาห์นี้17965
เดือนนี้66084
ทั้งหมด196908

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

4
Online

วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565 06:34

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 178 (ม.ค.- มี.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์