ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การพบพระเจ้า
         การสอนคำสอนหรือการสอนวิชาอะไรก็แล้วแต่ ในอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ให้แนวทางในการสอนว่า ทุกวิชาจะต้องนำผู้เรียนให้ได้พบกับพระเจ้า มีตัวอย่างมากมายที่ทำให้เราสามารถพบพระเจ้าได้ แต่เราจะพบพระเจ้าจากที่ไหน นอกจากประสบการณ์ของแต่ละคนแล้ว คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกสอนไว้ว่าดังนี้

          • โลกและมนุษย์ยืนยันในตัวเองว่าไม่ได้เป็นปฐมเหตุและจุดหมายปลายทางด้วยตัวของตนเอง แต่มีส่วนร่วมในองค์พระผู้ดำรงอยู่(พระเจ้า) ซึ่งในพระองค์เองนั้นไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบ ดังนั้นมนุษย์สามารถเข้ามารู้จักถึงความจริงซึ่งเป็นต้นกำเนิดและจุดหมายปลายของทุกสิ่ง ความจริงนี้ที่ทุกคนเรียกว่าพระเจ้า(นักบุญโทมัส อไคนัส) (CCC 34)

 

          • ด้วยความสามารถของมนุษย์เอง มนุษย์สามารถที่รู้จักพระเจ้า แต่เพื่อให้มนุษย์สามารถเข้ามาใกล้ชิดกับพระองค์ได้ พระเจ้าจึงมีพระประสงค์ที่จะเผยแสดงพระองค์ให้แก่มนุษย์ และประทานพระหรรษทานให้มนุษย์สามารถตอบรับการเผยแสดงนั้นในความเชื่อ อย่างไรก็ตาม ข้อพิสูจน์ทั้งหลายว่าพระเจ้ามีอยู่นั้น อาจจะเป็นการเตรียมใจให้เกิดความเชื่อ และช่วยให้มองเห็นว่าความเชื่อนั้นไม่ขัดกับเหตุผลของมนุษย์ (CCC 35)

 

          • พระเจ้าผู้ทรงสร้างและรักษาสรรพสิ่งไว้โดยอาศัยพระวาจา ได้ทรงมอบประจักษ์พยานถึงพระองค์มากมายและไม่หยุดหย่อยไว้ในสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา (CCC 54)

 

           • ธรรมประเพณีและพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ประกอบกันเป็นคลังศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวแห่งพระวาจาของพระเจ้า ซึ่งเป็นคลังศักดิ์สิทธิ์นี้ประดุจกระจกเงา และพระศาสนจักรผู้สัญจรได้เพ่งพิศองค์พระเจ้า ผู้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความมั่งคั่งทั้งมวลของพระศาสนจักร (CCC 97)

 

           • พระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนม์ ทั้งยังได้ทรงกลับคืนชีพ ประทับอยู่เบื้องขวาพระเจ้า ทรงอ้อนวอนทนเราอีกด้วย พระองค์ประทับอยู่ในพระศาสนจักรหลายวิธีด้วยกัน กล่าวคือ ในพระวาจา ในการสวดอธิษฐานภาวนาของพระศาสนจักร “ที่ใดมีสองหรือสามคนประชุมกันในนามของเรา” (มธ 18:20) ในผู้ยากไร้ ในผู้ป่วย ในผู้ถูกจองจำ (เทียบ มธ. 25:31-46) ในศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้ง ในบูชามิสซาฯ และในศาสนบริกร แต่ “โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงประทับอยู่ภายใต้รูปปรากฏของศีลมหาสนิท” (CCC 1373)

 

            เมื่อเราถามผู้เรียนว่าเราจะพบพระเจ้าได้ที่ไหน หรือเราจะสัมผัสพระเยซูเจ้าในชีวิตประจำวันของเราได้ที่ไหน เราจะต้องย้อนไปคิดถึงเรื่องการเผยแสดงของพระเจ้า เราต้องเชื่อมโยงให้ผู้เรียนของเราได้คิดถึงคำสอนของเราที่ไม่เป็นเพียงแค่คำสอนธรรมดา แต่เป็นคำสอนที่มีชีวิต การเผยแสดงของพระเจ้าและความจริงเรื่องพระเจ้านั้นจะช่วยให้เราได้เป็นอิสระ (เทียบ ยอห์น 8:32) และให้ชีวิตใหม่แก่เรา (เทียบ ยอห์น 10:10)

เขียนโดย William

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : ครูจิ๋ว
เส้นทางการเป็นคาทอลิกของ "ครูจิ๋ว" คุณครูจิ๋วเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป็นคนสมุทรสงคราม เป็นคนสุดท้องในพี่น้องเจ็ดคน บิดามีอาชีพประมงส่วนมารดาเป็นครู จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา...
สาเหตุการกลับใจ : ในมุมมองของผู้อภิบาล
สาเหตุการกลับใจในมุมมองของผู้อภิบาล คุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม คุณพ่อบาทหลวงสังฆมณฑลราชบุรี ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อสังเกตเรื่องสาเหตุที่ผู้ใหญ่มานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (ธันวาคม 2018) ดังนี้ 1. จากการแต่งงาน...
สาเหตุการกลับใจ : เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2)
สาเหตุการกลับใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2) จากการสัมภาษณ์สมาชิกคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมสภาภิบาลอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทย
บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทยจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงบทบาทที่สำคัญของนักบุญโยเซฟต่อพระศาสนจักรในประเทศไทย2. เพื่อเพิ่มพูนความรักของผู้เรียนต่อนักบุญโยเซฟ และจะได้ภาวนาเสนอวิงวอนต่อท่านอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรม คิดว่า......
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข จุดมุ่งหมาย 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของความตายในวิถีชีวิตคริสตชน 2. เพื่อให้ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติตนในหนทางที่ถูกต้องในการเตรียมตัวตายอย่างดี กิจกรรมอุปกรณ์...
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากลจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าพระศาสนจักรสากลพึ่งพาความช่วยเหลือจากนักบุญโยเซฟเสมอมา2. เพื่อให้ผู้เรียนวอนขอนักบุญโยเซฟและแนะนำผู้อื่นให้มาพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วย กิจกรรมอุปกรณ์ 1. รูปปั้นนักบุญโยเซฟนอนหลับ หรือ...
บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ  บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง
เดือน กันยายน 2021บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงบทบาทชองนักบุญโยเซฟบิดาผู้อยู่เบื้องหลัง ผู้เป็นเงาทางโลกแห่งพระบิดาเจ้าสวรรค์ ท่านเฝ้าดูแลและคอยปกป้องพระเยซูเจ้า...
บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน
เดือน สิงหาคม 2021 บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของการทำงานตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองทำงานเพื่อรับใช้และช่วยเหลือครอบครัวตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ...

สถิติการเยี่ยมชม

1.png4.png1.png1.png9.png1.png8.png
วันนี้2060
เมื่อวานนี้2772
สัปดาห์นี้12826
เดือนนี้48143
ทั้งหมด1411918

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

5
Online

วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565 20:02

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 178 (ม.ค.- มี.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์