ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระเจ้าทรงเร็วกว่าหน่วยกู้ภัยพระเจ้าทรงเร็วกว่าหน่วยกู้ภัย
          "พระเจ้าทรงเป็นแหล่งลี้ภัยและทรงเป็นพละกำลังสำหรับชาวเรา เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยามเดือดร้อน”(สดุดี 46:1)
          คนไทยเราคุ้นเคยกับ “หน่วยกู้ภัย” จากมูลนิธิต่างๆดี เป็นต้นในขณะที่ประเทศไทยของเราเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่นี้ ทุกฝ่ายกำลังหาทางช่วยเหลือกันอย่างเต็มที สิ่งที่คนประสบภัยต้องกระทำในเบื้องต้นคือ การช่วยเหลือตนเอให้พ้นจากภัยอันตรายนั้น เมื่อสุดกำลังแล้วจึงร้องให้คนคนอื่นหรือหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือ


           หน่วยกู้ภัยประกอบด้วยบุคคลที่ผ่านการฝึกฝนอย่างดีมาแล้ว พวกเขาจึงสามารถช่วยเหลือบุคคลที่ตกอยู่ในเหตุฉุกเฉินได้ในทุกสถานการณ์ พวกเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจาก ท้องถนน ไฟไหม้ สัตว์ร้ายเข้าบ้าน ฯลฯ พวกเขาจะต้องได้ผ่านการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ และต้องระมัดระวังเตรียมพร้อมเสมอสำหรับการเป็นบุคคลแรกที่เข้าไปช่วยเหลือคนที่ประสบเหตุร้าย ซึ่งบางกรณีอาจจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงถึงกับชีวิต สิ่งแรกที่พวกเขาได้รับการฝึกฝนมาก็คือ การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเบื้องต้น เพื่อจะได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอผู้ชำนาญการในเรื่องนั้นทำการรักษาต่อไป

          เราเองต้องขอบคุณบุคคลเหล่านี้ที่เสียสละเฝ้าระวังและพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนด้วยกันด้วยความเต็มอกเต็มใจ เมื่อเราประสบเหตุร้าย เราโทรไป 191 หรือโทรหาตำรวจเราก็จะได้รับการตอบสนองที่ดี ซึ่งโดยปรกติเราจะไดรับการช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดที่พวกเขาสามารถกระทำได้

           แต่ในอีกระดับหนึ่ง พวกเรารู้ไหมว่า ในขณะที่เราเกิดเหตุอยู่นั้น มีใครบางคนมาอยู่ก่อนหน้าหน่วยกู้ภัยเหล่านั้น??? พวกเราเคยฉุกคิดหรือไม่ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ทรงประทับที่นั้นแล้ว ทรงอยู่เคียงข้างเรา พระคัมภีร์บอกเราว่า “พระองค์ทรงเป็นแหล่งลี้ภัยและทรงเป็นพละกำลังสำหรับเรา” พระองค์ทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือเราในยามที่เราตกระกำลำบาก พระองค์ทรงไปอยู่กับเราเร็วกว่าหน่วยกู้ภัยใดๆ เราไม่จำเป็นต้องยกโทรศัพท์ขึ้นโทรไปที่ 191 เพื่อขอให้พระองค์มาช่วย พระองค์ก็ทรงอยู่กับเราที่นั้นแล้ว เพราะ “พระเจ้าสถิตกับเรา” เสมอ ทุกเวลาทุกนาที 

           เราอย่าได้ท้อแท้ เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่กับเรา ทั้งในเวลาที่เรามีความสุขและในเวลาที่เรามีความทุกข์ ในขณะที่เรารอให้หน่วยงานหรือหน่วยกู้ภัยมาช่วยเรา ถ้าเรารู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง อย่าลืม...องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพร้อมเสมอที่จะเข้าช่วยเหลือเรา "พระเจ้าทรงเป็นแหล่งลี้ภัยและทรงเป็นพละกำลังสำหรับชาวเรา เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยามเดือดร้อน”(สดุดี 46:1)

ข้อคิด
» ฉันรู้สึกกังวลใจ กลุ้มใจ โดดเดี่ยวเมื่อไม่มีใครมาอยู่ด้วยหรือไม่
“ฉันลืมคิดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าในยามที่ต้องประสบกับปัญหาหรือวิกฤติในชีวิตหรือไม่
“ฉันได้ให้ความไว้วางใจในพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตหรือไม่
----------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ : สังฆมณฑลราชบุรีเปิดค่ายลูกเสือเป็นที่พักพิงผู้ประสบอุทกภัย เชิญดูรายละเอียดได้ที่
http://www.ratchaburidio.or.th/main/news/613-2011-10-27-09-41-06

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : ครูจิ๋ว
เส้นทางการเป็นคาทอลิกของ "ครูจิ๋ว" คุณครูจิ๋วเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป็นคนสมุทรสงคราม เป็นคนสุดท้องในพี่น้องเจ็ดคน บิดามีอาชีพประมงส่วนมารดาเป็นครู จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา...
สาเหตุการกลับใจ : ในมุมมองของผู้อภิบาล
สาเหตุการกลับใจในมุมมองของผู้อภิบาล คุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม คุณพ่อบาทหลวงสังฆมณฑลราชบุรี ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อสังเกตเรื่องสาเหตุที่ผู้ใหญ่มานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (ธันวาคม 2018) ดังนี้ 1. จากการแต่งงาน...
สาเหตุการกลับใจ : เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2)
สาเหตุการกลับใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2) จากการสัมภาษณ์สมาชิกคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมสภาภิบาลอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทย
บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทยจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงบทบาทที่สำคัญของนักบุญโยเซฟต่อพระศาสนจักรในประเทศไทย2. เพื่อเพิ่มพูนความรักของผู้เรียนต่อนักบุญโยเซฟ และจะได้ภาวนาเสนอวิงวอนต่อท่านอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรม คิดว่า......
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข จุดมุ่งหมาย 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของความตายในวิถีชีวิตคริสตชน 2. เพื่อให้ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติตนในหนทางที่ถูกต้องในการเตรียมตัวตายอย่างดี กิจกรรมอุปกรณ์...
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากลจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าพระศาสนจักรสากลพึ่งพาความช่วยเหลือจากนักบุญโยเซฟเสมอมา2. เพื่อให้ผู้เรียนวอนขอนักบุญโยเซฟและแนะนำผู้อื่นให้มาพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วย กิจกรรมอุปกรณ์ 1. รูปปั้นนักบุญโยเซฟนอนหลับ หรือ...
บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ  บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง
เดือน กันยายน 2021บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงบทบาทชองนักบุญโยเซฟบิดาผู้อยู่เบื้องหลัง ผู้เป็นเงาทางโลกแห่งพระบิดาเจ้าสวรรค์ ท่านเฝ้าดูแลและคอยปกป้องพระเยซูเจ้า...
บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน
เดือน สิงหาคม 2021 บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของการทำงานตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองทำงานเพื่อรับใช้และช่วยเหลือครอบครัวตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ...

สถิติการเยี่ยมชม

1.png4.png1.png1.png9.png9.png7.png
วันนี้2139
เมื่อวานนี้2772
สัปดาห์นี้12905
เดือนนี้48222
ทั้งหมด1411997

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

7
Online

วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565 20:44

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 178 (ม.ค.- มี.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์