ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การใช้คำพูดต่อกันเป็นสิ่งสำคัญ จะสร้างมิตรหรือศัตรู ทำให้เกิดความร่วมมือหรือแตกแยก เรากำหนดได้
การใช้คำพูดต่อกันเป็นสิ่งสำคัญ จะสร้างมิตรหรือศัตรู
ทำให้เกิดความร่วมมือหรือแตกแยก เรากำหนดได้

☘️ให้พระวาจาช่วยเราตระหนัก ก่อนเอ่ยคำพูดใดออกไป
💟คำพูดของท่านให้กำลังใจคนที่กำลังซวนเซ ทำให้เข่าที่สั่นมั่นคงขึ้น (โยบ 4:4)
💟ไม่ใช้คำพูดไร้สาระป้องกันตน ไม่กล่าวถ้อยคำไร้ประโยชน์ (โยบ 15:3)
💟แล้วท่านจะใช้ถ้อยคำไร้สาระมาบรรเทาใจข้าพเจ้าได้อย่างไร ในเมื่อคำพูดของท่านมีแต่ความหลอกลวง (โยบ 21:34)
💟ลิ้นที่หลอกลวงเอ๋ย ท่านรักคำพูดที่มุ่งทำร้าย แต่พระเจ้าจะทรงบดขยี้ท่านตลอดไป จะทรงทำลายท่าน (สดด. 52:4-5)
💟เมื่อเขาอ้าปาก คำพูดของเขาก็เป็นบาป เขาติดกับอยู่ในความจองหองของตน ในคำสาปแช่งและคำเท็จที่เขาพูด (สดด. 59:12)
💟จงขจัดคำพูดที่ไม่ตรงให้ห่างจากลูก จงละทิ้งวาจาตลบตะแลงให้ไกลจากลูก (สภษ. 4:24)
💟ปากของผู้ชอบธรรมรู้ว่าคำพูดใดรื่นหู แต่ปากของคนชั่วร้ายพูดตลบตะแลง (สภษ. 10:32)
💟ผู้ไม่นับถือพระเจ้าใช้คำพูดทำลายเพื่อนบ้าน แต่ผู้ชอบธรรมจะพ้นภัยเพราะความรู้ (สภษ. 11:9)
💟ความกระวนกระวายทำให้คนท้อใจ แต่คำพูดที่ดีทำให้มีความยินดี (สภษ. 12:25)
💟ผู้ชอบธรรมเกลียดคำพูดเท็จ แต่คนชั่วร้ายทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงและอับอาย (สภษ. 13:5)
💟คำตอบอ่อนโยนทำให้ความโกรธสงบลง แต่คำพูดทิ่มแทงก่อให้เกิดความโกรธ (สภษ 15:1)
💟ถ้าไม่มีการปรึกษา แผนงานก็ล้มเหลว แต่แผนงานย่อมสำเร็จเมื่อมีผู้แนะนำหลายคน ผู้รู้จักให้คำตอบย่อมยินดี คำพูดที่ถูกกาลเทศะย่อมดีมาก (สภษ. 15:22-23)
💟คนตลบตะแลงก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ผู้ใส่ร้ายทำให้เพื่อนสนิทผิดใจกัน (สภษ. 16:28)
💟ผู้ควบคุมคำพูดเป็นผู้มีความรู้ ผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนฉลาด (สภษ. 17:27)
💟ผู้ที่เกลียดผู้อื่นมักเสแสร้งด้วยคำพูดประจบสอพลอ แต่คิดหลอกอยู่ในใจ (สภษ. 26:24)
💟พระเจ้าทรงทราบความรู้สึกในใจของเขา ทรงสำรวจความคิดตามความจริง ทรงฟังคำพูดของเขา (ปชญ. 1:6)
💟ท่านทั้งหลายอย่าบ่นพร่ำเพรื่อ จงระวังปาก อย่าพูดใส่ร้าย เพราะคำพูดในที่ลับจะมีผลตามมา ปากที่พูดเท็จย่อมทำลายชีวิต (ปชญ. 1:11)
💟อย่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดต่อหน้าคนทั้งหลาย จงควบคุมคำพูดให้ดี (บสร. 1:29)
💟อย่าให้เขาเรียกท่านว่าเป็นคนช่างนินทา อย่าใช้ลิ้นเป็นกับดักผู้อื่น ขโมยจะได้รับความอับอายฉันใด คนไร้สัจจะก็จะถูกลงโทษหนักฉันนั้น (บสร. 5:14)
💟ผู้ไม่ทำบาปด้วยคำพูดย่อมเป็นสุข เขาไม่ต้องเป็นทุกข์ใจเพราะบาป (บสร. 14:1)
💟ปากของคนพูดมากพูดซ้ำซากเรื่องที่เขาได้ยินมา แต่ผู้รอบคอบชั่งคำพูดของตนอย่างระมัดระวัง (บสร. 21:25)
💟องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานคำพูดแก่ข้าพเจ้าเป็นรางวัล ข้าพเจ้าจึงใช้ถ้อยคำเหล่านี้สรรเสริญพระองค์ (บสร. 51:22)
💟ท่านจงพูดเพียงว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” คำพูดที่มากไปกว่านั้นมาจากมารร้าย (มธ. 5:37)
💟เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในวันพิพากษา มนุษย์จะต้องรายงานถึงคำพูดไร้สาระทุกคำ ที่เขาเคยพูด (มธ. 12:36)
💟เพราะท่านจะพ้นโทษหรือถูกลงโทษก็จากคำพูดของท่าน (มธ. 12:37)
💟ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง จงหาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วย คำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อย (มธ. 18:16)
💟จงให้คำพูดของท่านอ่อนโยนและถูกกาลเทศะอยู่เสมอ จงรู้จักตอบทุกคนอย่างดีที่สุด (คส. 4:6)
💟อย่าให้ใครดูหมิ่นท่านเพราะความเป็นคนหนุ่ม แต่จงเป็นแบบอย่างแก่ผู้มีความเชื่อทุกคน ด้วยคำพูดและความประพฤติ ด้วยความรัก ความเชื่อ และความบริสุทธิ์ของท่าน (1ทธ. 4:12)
💟จงหลีกเลี่ยงคำพูดเพ้อเจ้อไร้สาระ เพราะมีแต่จะทำให้ห่างพระเจ้ามากขึ้น (2ทธ. 2:16)
💟ลูกที่รักทั้งหลาย เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง (1ยน. 3:18)

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม  วันครูคำสอนไทย
🔔 16 ธันวาคม 🫰 วันครูคำสอนไทย 🫰 ❤️พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ได้กำหนดให้วันที่...
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น. 3 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น. 3 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี จัดการฟื้นฟูจิตใจให้กับนักเรียนคาทอลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (2 พฤศจิกายน)เดือนระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ตลอดเดือนพฤศจิกายน) วันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี...
 อบรมบุคลากรและครูโรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี
อบรมบุคลากรและครูโรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2522 บาทหลวงปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี...

พระวาจานำชีวิต

การระมัดระวังตน
เทียนแห่ง “ความรัก” ถูกจุดแล้ว เราเดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้ว ให้พระวาจาพระเจ้าเรื่อง "การระมัดระวังตน" ในการดำเนินชีวิตประจำวัน คอยเตือนใจเราด้วย...
ความหวัง
🕯สัปดาห์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เชิญชวนเราให้มี "ความหวัง" ในพระเจ้า📜ให้พระวาจาพระเจ้าเป็นความหวังแก่เรา💟จงพิจารณาต่อไปเถิดว่า ทุกยุคทุกสมัย ผู้ที่มีความหวังในพระเจ้าจะไม่อ่อนกำลัง (1มคบ. 2:61)💟ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพ​เจ้า​วางใจ จิตใจ​ข้าพ​เจ้ามีความหวัง...
กระแสเรียก
วันอาทิตย์สมโภชพระคริสตเจ้าเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พระศาสนจักรกำหนดให้เป็นวันกระแสเรียกให้พระวาจาพระเจ้าชวนเราคิด ไตร่ตรองว่าเราตอบสนองเสียงเรียกของพระเจ้าอย่างดี เต็มที่หรือยังจง​เลือก​จาก​ประชาชน​คน​ที่​มี​ความ​สามารถ ยำเกรง​พระ​เจ้า ซื่อสัตย์ ไม่​กิน​สินบน ตั้ง​เขา​ให้​เป็น​หัวหน้า ดูแล​คน​จำนวน​พัน จำนวน​ร้อย...

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020

DC104-105 วัฒนธรรมคริสตชนมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาวัฒนธรรมที่มีมาก่อนและในความก้าวหน้าของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งมวล
📖 วัฒนธรรมคริสตชนมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาวัฒนธรรมที่มีมาก่อนและในความก้าวหน้าของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งมวล😇 📍นอกจากนี้ยังหล่อหลอมการรับรู้ถึงสิ่งที่ดีความยุติธรรม ความจริง...
DC102 วัฒนธรรมคริสตชนเกิดจากการตระหนักถึงความเป็นศูนย์กลางของพระเยซูคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์
📖วัฒนธรรมคริสตชนเกิดจากการตระหนักถึงความเป็นศูนย์กลางของพระเยซูคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษยชาติโดยการซึมซับวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างช้า ๆ ความเชื่อของคริสตชนได้นำมาใช้ทำให้บริสุทธิ์ และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเหล่านี้จากภายใน...

สถิติการเยี่ยมชม

0.png6.png5.png1.png4.png3.png1.png
วันนี้7080
เมื่อวานนี้3949
สัปดาห์นี้20967
เดือนนี้37571
ทั้งหมด651431

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

7
Online

วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2565 19:23

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 180 (ก.ย.- ต.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์