ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การใช้คำพูดต่อกันเป็นสิ่งสำคัญ จะสร้างมิตรหรือศัตรู ทำให้เกิดความร่วมมือหรือแตกแยก เรากำหนดได้
การใช้คำพูดต่อกันเป็นสิ่งสำคัญ จะสร้างมิตรหรือศัตรู
ทำให้เกิดความร่วมมือหรือแตกแยก เรากำหนดได้

☘️ให้พระวาจาช่วยเราตระหนัก ก่อนเอ่ยคำพูดใดออกไป
💟คำพูดของท่านให้กำลังใจคนที่กำลังซวนเซ ทำให้เข่าที่สั่นมั่นคงขึ้น (โยบ 4:4)
💟ไม่ใช้คำพูดไร้สาระป้องกันตน ไม่กล่าวถ้อยคำไร้ประโยชน์ (โยบ 15:3)
💟แล้วท่านจะใช้ถ้อยคำไร้สาระมาบรรเทาใจข้าพเจ้าได้อย่างไร ในเมื่อคำพูดของท่านมีแต่ความหลอกลวง (โยบ 21:34)
💟ลิ้นที่หลอกลวงเอ๋ย ท่านรักคำพูดที่มุ่งทำร้าย แต่พระเจ้าจะทรงบดขยี้ท่านตลอดไป จะทรงทำลายท่าน (สดด. 52:4-5)
💟เมื่อเขาอ้าปาก คำพูดของเขาก็เป็นบาป เขาติดกับอยู่ในความจองหองของตน ในคำสาปแช่งและคำเท็จที่เขาพูด (สดด. 59:12)
💟จงขจัดคำพูดที่ไม่ตรงให้ห่างจากลูก จงละทิ้งวาจาตลบตะแลงให้ไกลจากลูก (สภษ. 4:24)
💟ปากของผู้ชอบธรรมรู้ว่าคำพูดใดรื่นหู แต่ปากของคนชั่วร้ายพูดตลบตะแลง (สภษ. 10:32)
💟ผู้ไม่นับถือพระเจ้าใช้คำพูดทำลายเพื่อนบ้าน แต่ผู้ชอบธรรมจะพ้นภัยเพราะความรู้ (สภษ. 11:9)
💟ความกระวนกระวายทำให้คนท้อใจ แต่คำพูดที่ดีทำให้มีความยินดี (สภษ. 12:25)
💟ผู้ชอบธรรมเกลียดคำพูดเท็จ แต่คนชั่วร้ายทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงและอับอาย (สภษ. 13:5)
💟คำตอบอ่อนโยนทำให้ความโกรธสงบลง แต่คำพูดทิ่มแทงก่อให้เกิดความโกรธ (สภษ 15:1)
💟ถ้าไม่มีการปรึกษา แผนงานก็ล้มเหลว แต่แผนงานย่อมสำเร็จเมื่อมีผู้แนะนำหลายคน ผู้รู้จักให้คำตอบย่อมยินดี คำพูดที่ถูกกาลเทศะย่อมดีมาก (สภษ. 15:22-23)
💟คนตลบตะแลงก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ผู้ใส่ร้ายทำให้เพื่อนสนิทผิดใจกัน (สภษ. 16:28)
💟ผู้ควบคุมคำพูดเป็นผู้มีความรู้ ผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนฉลาด (สภษ. 17:27)
💟ผู้ที่เกลียดผู้อื่นมักเสแสร้งด้วยคำพูดประจบสอพลอ แต่คิดหลอกอยู่ในใจ (สภษ. 26:24)
💟พระเจ้าทรงทราบความรู้สึกในใจของเขา ทรงสำรวจความคิดตามความจริง ทรงฟังคำพูดของเขา (ปชญ. 1:6)
💟ท่านทั้งหลายอย่าบ่นพร่ำเพรื่อ จงระวังปาก อย่าพูดใส่ร้าย เพราะคำพูดในที่ลับจะมีผลตามมา ปากที่พูดเท็จย่อมทำลายชีวิต (ปชญ. 1:11)
💟อย่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดต่อหน้าคนทั้งหลาย จงควบคุมคำพูดให้ดี (บสร. 1:29)
💟อย่าให้เขาเรียกท่านว่าเป็นคนช่างนินทา อย่าใช้ลิ้นเป็นกับดักผู้อื่น ขโมยจะได้รับความอับอายฉันใด คนไร้สัจจะก็จะถูกลงโทษหนักฉันนั้น (บสร. 5:14)
💟ผู้ไม่ทำบาปด้วยคำพูดย่อมเป็นสุข เขาไม่ต้องเป็นทุกข์ใจเพราะบาป (บสร. 14:1)
💟ปากของคนพูดมากพูดซ้ำซากเรื่องที่เขาได้ยินมา แต่ผู้รอบคอบชั่งคำพูดของตนอย่างระมัดระวัง (บสร. 21:25)
💟องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานคำพูดแก่ข้าพเจ้าเป็นรางวัล ข้าพเจ้าจึงใช้ถ้อยคำเหล่านี้สรรเสริญพระองค์ (บสร. 51:22)
💟ท่านจงพูดเพียงว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” คำพูดที่มากไปกว่านั้นมาจากมารร้าย (มธ. 5:37)
💟เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในวันพิพากษา มนุษย์จะต้องรายงานถึงคำพูดไร้สาระทุกคำ ที่เขาเคยพูด (มธ. 12:36)
💟เพราะท่านจะพ้นโทษหรือถูกลงโทษก็จากคำพูดของท่าน (มธ. 12:37)
💟ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง จงหาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วย คำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อย (มธ. 18:16)
💟จงให้คำพูดของท่านอ่อนโยนและถูกกาลเทศะอยู่เสมอ จงรู้จักตอบทุกคนอย่างดีที่สุด (คส. 4:6)
💟อย่าให้ใครดูหมิ่นท่านเพราะความเป็นคนหนุ่ม แต่จงเป็นแบบอย่างแก่ผู้มีความเชื่อทุกคน ด้วยคำพูดและความประพฤติ ด้วยความรัก ความเชื่อ และความบริสุทธิ์ของท่าน (1ทธ. 4:12)
💟จงหลีกเลี่ยงคำพูดเพ้อเจ้อไร้สาระ เพราะมีแต่จะทำให้ห่างพระเจ้ามากขึ้น (2ทธ. 2:16)
💟ลูกที่รักทั้งหลาย เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง (1ยน. 3:18)

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นม.4-6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี
📌วันพุธที่ 5 กันยายน 2023 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี โดยการนำของคุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ และทีมงาน ได้รับเชิญไปให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6...
กิจกรรม
ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี(ศูนย์คำสอน) โดยการนำของ คุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ และทีมงานคำสอนราชบุรี จัดกิจกรรม "กล้าคุณธรรม" (อบรมคุณธรรมจริยธรรม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...
อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566/2023 (รอบที่ 2)
อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566/2023 (รอบที่ 2)หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว” วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม...

โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย

Youcat-คำสอนเยาวชน

Youcat 481 การสวดสายประคำ ทำอย่างไร ?
📍 การสวดสายประคำ ทำอย่างไร ?#YOUCAT 481 บอกเราว่า สายประคำ (ROSARY)ชื่อชุดการสวดภาวนาด้วยลูกปัดเม็ดประคำ และเป็นชื่อการสวดภาวนาอย่างศรัทธา ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่...
Youcat 379 พระบัญญัติประการห้า ห้ามการทำร้ายชีวิตมนุษย์ในลักษณะใดบ้าง ?
📍 พระบัญญัติประการห้า ห้ามการทำร้ายชีวิตมนุษย์ในลักษณะใดบ้าง ? 💜 การฆ่าคนและการกระทำที่เป็นการสมรู้ร่วมคิดในการฆ่าคนเป็นสิ่งต้องห้าม 💜 การฆ่าพลเรือนที่ปราศจากอาวุธในสงคราม เป็นสิ่งที่ต้องห้าม 💜...
Youcat 524
📍"โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น" หมายความว่าอะไร ?#YOUCAT 524 บอกเราว่า...💟 การให้อภัยด้วยเมตตาที่เราแสดงต่อผู้อื่นและความเมตตาซึ่งเราแสวงหาเพื่อตัวเองนั้นแยกออกจากกันไม่ได้หากเราเองไม่เมตตากรุณาและไม่ให้อภัยแก่กันและกันพระเมตตาของพระเจ้าก็จะไม่มาสู่ใจของเราเช่นกัน(CCC 2838-2845,2862) 💟คนจำนวนมากต่อสู้กับการไม่ยอมให้อภัยตลอดทั้งชีวิต​ คนที่ปิดกั้นตนเองไม่ยอมคืนดีนั้นจะหลุดพ้นได้ ก็ด้วยการมองไปที่พระเจ้าเท่านั้น...

พระวาจานำชีวิต

ตัดสินใจ
บางครั้งก็ลังเล ไม่แน่ใจเมื่อต้อง “ตัดสินใจ” โดยเฉพาะเรื่องสำคัญ ๆ ในชีวิต ให้พระวาจาพระเจ้านำเราในทุก ๆ การตัดสินใจเพื่อเราจะไม่ผิดพลาดหรือตกในการผจญ ท่านจะอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์...
โอกาส
🌈พระเจ้าให้โอกาสเรา เพราะพระองค์ทรงรักและมีพระเมตตาต่อเรา🤔ขอให้เราไม่ลืมขอบพระคุณพระองค์ และใช้โอกาสที่ได้รับมาขณะอยู่ในโลกปัจจุบันนี้อย่างดี💟พระองค์​ทรง​ช่วย​ข้าพเจ้า​ให้​พ้น​จาก​ขุม​ลึก และ​ชีวิต​ของ​ข้าพเจ้า​จะ​เห็น​ความ​สว่าง​อีก​ (โยบ 33:28)💟งาน​ทุกอย่าง​ที่​ท่าน​พบ​ว่า​จะ​ต้อง​ทำ ก็​จง​ทำงาน​นั้น​เต็มกำลัง เพราะ​ใน​แดน​ผู้ตาย​ที่​ท่าน​กำลังจะ​ไป​นั้น ไม่​มี​การงาน ความ​คิด...
รู้สึกไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย ไม่มั่นใจ ไม่แน่ใจ
บางครั้ง เราก็รู้สึกว่าชีวิตไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย ไหนจะเรื่องงาน ครอบครัว หรือสิ่งที่เราคิด ตัดสินใจทำ มันถูกต้องหรือไม่ แวะมาทางนี้ พระวาจาพระเจ้ามีคำตอบให้เรา...

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020

DC149  การอบรมด้านการเรียนการสอนของครูคำสอน ควรพัฒนาทัศนคติหลายประการในตัวเขา
📖 การอบรมด้านการเรียนการสอนของครูคำสอน ควรพัฒนาทัศนคติหลายประการในตัวเขา ได้แก่ 🩷ก....
DC148 ครูคำสอนคือผู้อบรมคนหนึ่งผู้ซึ่งก่อให้เกิดการเป็นผู้ใหญ่ทางความเชื่อ
📖การรู้-ปฏิบัติ: การอบรมด้านวิชาครูและวิธีการ 😊ในมิติของการรู้-ปฏิบัติ ครูคำสอนได้รับการอบรมเพื่อเติบโตในฐานะนักการศึกษาและนักสื่อสาร “ครูคำสอนคือผู้อบรมคนหนึ่งผู้ซึ่งก่อให้เกิดการเป็นผู้ใหญ่ทางความเชื่อ...
DC146 ครูคำสอนได้รับเรียกให้เข้าใจมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมและในบริบททางวัฒนธรรมทางสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่
📖พร้อมกับความซื่อสัตย์ต่อสารแห่งความเชื่อครูคำสอนได้รับเรียกให้เข้าใจมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมและในบริบททางวัฒนธรรมทางสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ดังเช่นที่คริสตชนทุกคนกระทำ ครูคำสอนก็ควรเป็นให้มากยิ่งขึ้น“เจริญชีวิตในความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่น ๆในยุคสมัยของตนและขอให้พวกเขาพยายามทำความเข้าใจวิธีคิดและการตัดสินของพวกเขาอย่างถ่องแท้ตามที่แสดงออกในวัฒนธรรมของพวกเขา” (GS 62)...

สถิติการเยี่ยมชม

2.png3.png5.png2.png0.png3.png0.png
วันนี้1870
เมื่อวานนี้2262
สัปดาห์นี้4132
เดือนนี้5983
ทั้งหมด2352030

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

8
Online

วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2566 10:45

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 181 (พ.ย.2022 - มี.ค. 2023)

สารคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 28 ฉบับที่ 181 เดือนพฤศจิกายน 2022 - มีนาคม 2023

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์ "ภาคปัญจบรรพ"

สมัครเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์และทางไลน์ "หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัย นารูธ 1ซามูแอล 2ซามูแอล"

สมัครเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์และทางไลน์ "พระวรสารทั้งสี่และกิจการอัครสาวก"