ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การสอนคำสอนของการเริ่มเข้าสู่ชีวิตคริสตชนเป็นการอบรมพื้นฐานจำเป็น เป็นองค์ประกอบ เป็นระบบและเป็นการอบรมที่ครบถ้วนในความเชื่อ
การสอนคำสอนของการเริ่มเข้าสู่ชีวิตคริสตชนเป็นการอบรมพื้นฐานจำเป็น เป็นองค์ประกอบ เป็นระบบและเป็นการอบรมที่ครบถ้วนในความเชื่อ

ก. เป็นพื้นฐานและจำเป็น (basic and essential)ซึ่งเป็นการค้นพบเบื้องต้นของการประกาศเรื่องพระเยซูเจ้า ที่นำเสนอธรรมล้ำลึกพื้นฐานของความเชื่อ และคุณค่าพื้นฐานของการประกาศข่าวดี “จะต้องวางรากฐานของชีวิตฝ่ายจิตของชีวิตคริสตชนหล่อเลี้ยงรากแห่งชีวิตความเชื่อของเขาและช่วยให้เขาสามารถรับสิ่งบำรุงเลี้ยงที่ดีและสม่ำเสมอในชีวิตตามปรกติของชุมชนคริสตชน”

ข. เป็นองค์ประกอบ (organic)ในนั้นสอดคล้องกันและได้จัดตั้งอย่างดีเป็นระบบหมายถึง ไม่ใช่การกระทำที่ไม่มีการเตรียมการหรือโดยบังเอิญเป็นองค์ประกอบและเป็นระบบเป็นการแสดงออกถึงธรรมล้ำลึกของคริสตชนที่แยกการสอนคำสอนออกจากรูปแบบอื่น ๆ ของการประกาศพระวาจาของพระเจ้า

ค. ครบถ้วน (integral) เพราะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสำหรับทุกองค์ประกอบของชีวิตคริสตชน การสอนคำสอนค่อย ๆดูแลเอาใจใส่การซึมซับภายในและการรวมส่วนขององค์ประกอบเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากมนุษย์เก่าและให้การอบรมปัญญาความคิดแบบคริสตชน❤

*บทที่ 2*
- DC 71 –

ภาพ: โครงการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ปีการศึกษา 2017

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 2 หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว”
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 2 หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว” วันเสาร์ที่ 27...
อบรมครูผู้นำยุวธรรมทูตในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ
อบรมครูผู้นำยุวธรรมทูตในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "การนำกิจกรรมยุวธรรมทูต" วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 สมณองค์กรยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี โดยการนำของคุณพ่อปิติศักดิ์...
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 1
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 1หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว” วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส...
อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022 รอบที่ 2
“ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจ้า ก้าวเดินไปด้วยกัน”อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022 รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม...

พระวาจานำชีวิต

ทรัพย์สินเงินทอง
พระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธความร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง แต่ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อมีแล้วเราใช้อย่างไร📜พระวาจาพระเจ้าก็มีคำแนะนำให้เราในเรื่องนี้ด้วย มาอ่านและนำใช้กัน💟การอธิษฐานภาวนาจากใจจริงa และการให้ทานด้วยใจกว้างมีค่ามากกว่าความร่ำรวยที่ได้มาอย่างอยุติธรรม การให้ทานดีกว่าการสะสมทองคำ (ทบต. 12:8)💟ธรรมบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์...
การใช้คำพูด
การใช้คำพูดต่อกันเป็นสิ่งสำคัญ จะสร้างมิตรหรือศัตรู ทำให้เกิดความร่วมมือหรือแตกแยก เรากำหนดได้☘️ให้พระวาจาช่วยเราตระหนัก ก่อนเอ่ยคำพูดใดออกไป💟คำพูดของท่านให้กำลังใจคนที่กำลังซวนเซ ทำให้เข่าที่สั่นมั่นคงขึ้น (โยบ 4:4)💟ไม่ใช้คำพูดไร้สาระป้องกันตน ไม่กล่าวถ้อยคำไร้ประโยชน์ (โยบ...
ความเมตตากรุณา
เราได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าในทุกวัน เราจึงต้องเมตตาเพื่อนพี่น้องรอบข้างเราด้วยมารับพระวาจาพระเจ้าไปปฏิบัติกันจ้าเราเป็นพระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ (อพย. 34:6)ขอพระเจ้าทรงอวยพรคนที่เมตตาลูกเถิด (นรธ. 2:19)บิดาเมตตาสงสารบุตรของตนฉันใด พระยาห์เวห์ก็ทรงเมตตาผู้ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น...

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020

การสอนคำสอนดำเนินงานที่เชื่อมต่อกันหลายงาน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการที่พระเยซูเจ้าทรงอบรมบรรดาศิษย์ของพระองค์
📖การสอนคำสอนดำเนินงานที่เชื่อมต่อกันหลายงาน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการที่พระเยซูเจ้าทรงอบรมบรรดาศิษย์ของพระองค์ ทรงทำให้พวกเขารู้ถึงธรรมล้ำลึกของพระศาสนจักร ทรงสอนให้พวกเขาภาวนา เสนอคุณค่าของพระวรสารให้กับพวกเขา...
การพบปะกับพระคริสตเจ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งครบของเขา หัวใจ ความคิด ความรู้สึก
📖การพบปะกับพระคริสตเจ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งครบของเขา หัวใจ ความคิด ความรู้สึก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตใจเพียงอย่างเดียว...
การสอนคำสอนคือการให้บริการการศึกษาทางความเชื่ออย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กับมิติต่าง ๆ ของชีวิตคริสตชน
📖 การสอนคำสอนคือการให้บริการการศึกษาทางความเชื่ออย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กับมิติต่าง ๆ ของชีวิตคริสตชน🤗 💛ก....

สถิติการเยี่ยมชม

0.png3.png6.png7.png3.png7.png2.png
วันนี้354
เมื่อวานนี้5638
สัปดาห์นี้21637
เดือนนี้124918
ทั้งหมด367372

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

3
Online

วันศุกร์, 30 กันยายน 2565 02:59

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 179 (มิ.ย.- ส.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์