ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การปรับปรุงช่วงการสอนผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนได้รับการสนับสนุนจากสภาสังคายนาวาติกันที่สองที่ได้ตระหนักด้วยการตีพิมพ์กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA)

📖 การปรับปรุงช่วงการสอนผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนได้รับการสนับสนุนจากสภาสังคายนาวาติกันที่สองที่ได้ตระหนักด้วยการตีพิมพ์กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA)

😇ช่วงการสอนผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน“เป็นระยะเวลาการฝึกอบรมในชีวิตคริสตชนทั้งครบ” (AG 14) เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างเป็นสามช่วงหรือสามระยะมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำผู้เรียนคำสอนไปสู่การพบปะอย่างสมบูรณ์กับธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิตของชุมชนและดังนั้นจึงถือว่าเป็นลักษณะที่เป็นแบบอย่างของการเริ่มเข้าเป็นคริสตชนการสอนคำสอนและการสอนคำสอนก่อนและหลังรับศีลล้างบาป พิธีกรรมของการเปลี่ยนระหว่างขั้นตอน จะเน้นถึงลักษณะของการอบรมที่ค่อยเป็นค่อยไปของผู้เริ่มเรียนคำสอน😍

🎈- ในขั้นก่อนการเป็นคริสตชนสำรองการประกาศข่าวดีครั้งแรก เพื่อให้เกิดการกลับใจ และเสนอการประกาศเรื่องพระเยซูเจ้าเป็นการประกาศแรก

🎈- ระยะเวลาของการเป็นคริสตชนสำรองโดยเฉพาะ ซึ่งเรียกว่าถูกสงวนไว้สำหรับการสอนคำสอนเพื่อให้เข้าใจเข้าสู่พิธีต้อนรับซึ่งจะมี “การมอบพระวรสาร”

🎈- ช่วงระยะเวลาแห่งการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และการส่องสว่างเป็นการเตรียมที่เข้มข้นขึ้นสำหรับการรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มชีวิตคริสตชนช่วงเวลานี้ซึ่งเข้าสู่พิธีเลือกสรรหรือการจดชื่อโดยมี “การมอบบทข้าพเจ้าเชื่อ”และ “การมอบบทข้าแต่พระบิดา”

🎈- การเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชนในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นการเข้าสู่คำสอนหลังศีลล้างบาปเพื่อมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อและการรวมเข้าอยู่ในชีวิตชุมชน❤

*บทที่ 2*
- DC 63 –

ภาพ: คำสอนผู้ใหญ่ วันอาทิตย์
ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
(ปี ค.ศ. 2021-2022)

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม  วันครูคำสอนไทย
🔔 16 ธันวาคม 🫰 วันครูคำสอนไทย 🫰 ❤️พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ได้กำหนดให้วันที่...
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น. 3 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น. 3 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี จัดการฟื้นฟูจิตใจให้กับนักเรียนคาทอลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (2 พฤศจิกายน)เดือนระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ตลอดเดือนพฤศจิกายน) วันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี...
 อบรมบุคลากรและครูโรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี
อบรมบุคลากรและครูโรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2522 บาทหลวงปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี...

พระวาจานำชีวิต

การระมัดระวังตน
เทียนแห่ง “ความรัก” ถูกจุดแล้ว เราเดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้ว ให้พระวาจาพระเจ้าเรื่อง "การระมัดระวังตน" ในการดำเนินชีวิตประจำวัน คอยเตือนใจเราด้วย...
ความหวัง
🕯สัปดาห์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เชิญชวนเราให้มี "ความหวัง" ในพระเจ้า📜ให้พระวาจาพระเจ้าเป็นความหวังแก่เรา💟จงพิจารณาต่อไปเถิดว่า ทุกยุคทุกสมัย ผู้ที่มีความหวังในพระเจ้าจะไม่อ่อนกำลัง (1มคบ. 2:61)💟ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพ​เจ้า​วางใจ จิตใจ​ข้าพ​เจ้ามีความหวัง...
กระแสเรียก
วันอาทิตย์สมโภชพระคริสตเจ้าเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พระศาสนจักรกำหนดให้เป็นวันกระแสเรียกให้พระวาจาพระเจ้าชวนเราคิด ไตร่ตรองว่าเราตอบสนองเสียงเรียกของพระเจ้าอย่างดี เต็มที่หรือยังจง​เลือก​จาก​ประชาชน​คน​ที่​มี​ความ​สามารถ ยำเกรง​พระ​เจ้า ซื่อสัตย์ ไม่​กิน​สินบน ตั้ง​เขา​ให้​เป็น​หัวหน้า ดูแล​คน​จำนวน​พัน จำนวน​ร้อย...

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020

DC104-105 วัฒนธรรมคริสตชนมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาวัฒนธรรมที่มีมาก่อนและในความก้าวหน้าของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งมวล
📖 วัฒนธรรมคริสตชนมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาวัฒนธรรมที่มีมาก่อนและในความก้าวหน้าของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งมวล😇 📍นอกจากนี้ยังหล่อหลอมการรับรู้ถึงสิ่งที่ดีความยุติธรรม ความจริง...
DC102 วัฒนธรรมคริสตชนเกิดจากการตระหนักถึงความเป็นศูนย์กลางของพระเยซูคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์
📖วัฒนธรรมคริสตชนเกิดจากการตระหนักถึงความเป็นศูนย์กลางของพระเยซูคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษยชาติโดยการซึมซับวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างช้า ๆ ความเชื่อของคริสตชนได้นำมาใช้ทำให้บริสุทธิ์ และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเหล่านี้จากภายใน...

สถิติการเยี่ยมชม

0.png6.png5.png1.png4.png6.png1.png
วันนี้7110
เมื่อวานนี้3949
สัปดาห์นี้20997
เดือนนี้37601
ทั้งหมด651461

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

5
Online

วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2565 19:27

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 180 (ก.ย.- ต.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์