ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระศาสนจักรต้องสามารถทำให้การประกาศเรื่องพระเยซูเจ้าเป็นรูปร่างตามความต้องการของคนร่วมสมัยของตนได้ให้ความช่วยเหลือและกำลังใจที่ริมฝีปากของครูคำสอน
              ในการประกาศเรื่องพระเยซูเจ้ารูปแบบที่มีประสิทธิภาพ คือ พระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเผยแสดงพระองค์เองในการเป็นพยานยืนยันให้กับผู้ที่ประกาศพระองค์

             ดังนั้น ชีวิตการเป็นประจักษ์พยานของผู้มีประสบการณ์ของการช่วยให้รอดพ้นจึงกลายเป็นสิ่งที่สัมผัสและกระตุ้นผู้ฟังพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่นำเสนอสูตรต่าง ๆของการประกาศเรื่องพระเยซูเจ้าที่ตอบสนองต่อวิธีการต่าง ๆในการทำความเข้าใจเรื่องความรอดพ้นเนื่องจากมีการประกาศเน้นในหลายวัฒนธรรมและสำหรับบุคคลที่แตกต่างกันในทำนองเดียวกัน

             พระศาสนจักรต้องสามารถทำให้การประกาศเรื่องพระเยซูเจ้าเป็นรูปร่างตามความต้องการของคนร่วมสมัยของตนได้ให้ความช่วยเหลือและกำลังใจที่ริมฝีปากของครูคำสอน (เทียบ รม. 10:8-10)จากความอิ่มเอมใจของพวกเขา(เทียบ มธ. 12:34) ในการมีพลังในการฟังซึ่งกันและกันและการเสวนา(เทียบ ลก. 24:13-35)อาจมีการเบ่งบานในประกาศที่น่าเชื่อถือการยืนยันความเชื่อที่มีชีวิตเพลงสรรเสริญพระคริสตเจ้าใหม่ ๆ เพื่อบอกเล่าข่าวดีให้กับทุกคน🌼

             “พระเยซูคริสตเจ้าทรงรักท่านทรงมอบชีวิตของพระองค์เพื่อช่วยท่านให้รอดพ้น และบัดนี้พระองค์ทรงพระชนม์อยู่เคียงข้างท่านในแต่ละวัน เพื่อส่องสว่างเสริมกำลังและปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ”

*บทที่ 2*
- DC 58 –

ภาพ: ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิก (11/10/2016)

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม  วันครูคำสอนไทย
🔔 16 ธันวาคม 🫰 วันครูคำสอนไทย 🫰 ❤️พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ได้กำหนดให้วันที่...
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น. 3 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น. 3 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี จัดการฟื้นฟูจิตใจให้กับนักเรียนคาทอลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (2 พฤศจิกายน)เดือนระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ตลอดเดือนพฤศจิกายน) วันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี...
 อบรมบุคลากรและครูโรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี
อบรมบุคลากรและครูโรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2522 บาทหลวงปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี...

พระวาจานำชีวิต

การระมัดระวังตน
เทียนแห่ง “ความรัก” ถูกจุดแล้ว เราเดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้ว ให้พระวาจาพระเจ้าเรื่อง "การระมัดระวังตน" ในการดำเนินชีวิตประจำวัน คอยเตือนใจเราด้วย...
ความหวัง
🕯สัปดาห์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เชิญชวนเราให้มี "ความหวัง" ในพระเจ้า📜ให้พระวาจาพระเจ้าเป็นความหวังแก่เรา💟จงพิจารณาต่อไปเถิดว่า ทุกยุคทุกสมัย ผู้ที่มีความหวังในพระเจ้าจะไม่อ่อนกำลัง (1มคบ. 2:61)💟ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพ​เจ้า​วางใจ จิตใจ​ข้าพ​เจ้ามีความหวัง...
กระแสเรียก
วันอาทิตย์สมโภชพระคริสตเจ้าเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พระศาสนจักรกำหนดให้เป็นวันกระแสเรียกให้พระวาจาพระเจ้าชวนเราคิด ไตร่ตรองว่าเราตอบสนองเสียงเรียกของพระเจ้าอย่างดี เต็มที่หรือยังจง​เลือก​จาก​ประชาชน​คน​ที่​มี​ความ​สามารถ ยำเกรง​พระ​เจ้า ซื่อสัตย์ ไม่​กิน​สินบน ตั้ง​เขา​ให้​เป็น​หัวหน้า ดูแล​คน​จำนวน​พัน จำนวน​ร้อย...

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020

DC104-105 วัฒนธรรมคริสตชนมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาวัฒนธรรมที่มีมาก่อนและในความก้าวหน้าของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งมวล
📖 วัฒนธรรมคริสตชนมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาวัฒนธรรมที่มีมาก่อนและในความก้าวหน้าของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งมวล😇 📍นอกจากนี้ยังหล่อหลอมการรับรู้ถึงสิ่งที่ดีความยุติธรรม ความจริง...
DC102 วัฒนธรรมคริสตชนเกิดจากการตระหนักถึงความเป็นศูนย์กลางของพระเยซูคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์
📖วัฒนธรรมคริสตชนเกิดจากการตระหนักถึงความเป็นศูนย์กลางของพระเยซูคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษยชาติโดยการซึมซับวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างช้า ๆ ความเชื่อของคริสตชนได้นำมาใช้ทำให้บริสุทธิ์ และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเหล่านี้จากภายใน...

สถิติการเยี่ยมชม

0.png6.png5.png1.png4.png0.png3.png
วันนี้7052
เมื่อวานนี้3949
สัปดาห์นี้20939
เดือนนี้37543
ทั้งหมด651403

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

7
Online

วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2565 19:19

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 180 (ก.ย.- ต.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์