ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  01 กันยายน 2564
รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 23 "โมเสส" ชื่อนี้มีความหมาย (อพย.
2:10)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.23 "โมเสส" ชื่อนี้มีความหมาย (อพย. 2:10)
เมื่อโยเซฟกับพี่น้องทุกคนตลอดจนคนรุ่นนั้นทั้งหมดถึงแก่กรรม กษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ในอียิปต์ พระองค์มิได้ทรงรู้จักโยเซฟ ชาวอิสราเอลถูกบังคับให้ทำงานเยี่ยงทาส เพื่อสร้างเมืองสำหรับเก็บเสบียงอาหาร ช่างย้อนแย้ง ทั้ง ๆ ที่ต้องการแรงงาน แต่กลับให้ฆ่าเด็กทารกเพศชายเพื่อมิให้มีกำลังมาก วันหนึ่ง พระธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์เสด็จมาสรงน้ำ และได้พบกับทารกชาวอิสราเอลอยู่ในตะกร้าสานด้วยต้นกก จึงจ้างหญิงชาวอิสราเอลคนหนึ่งเลี้ยงดู ซึ่งก็คือ แม่ของเด็กนั้นเอง เมื่อเด็กโตขึ้น จึงนำไปถวายคืน พระธิดาทรงรับเขาเป็นบุตร ตั้งชื่อให้ว่า “โมเสส” ตรัสว่า “ฉันได้ฉุดเขาขึ้นมาจากน้ำ” เช่นเดียวกัน พระเจ้าทรงฉุดเราขึ้นมาจากน้ำ จากความตายสู่ชีวิตใหม่ผ่านทางศีลล้างบาป โดยการเจริญชีวิตเป็นอาดัมใหม่ เอวาใหม่ คือ ประชากรใหม่ที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน