ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  17 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 43 คำอวยพรและคำสาปแช่ง (ฉธบ. 28:1)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.43 คำอวยพรและคำสาปแช่ง (ฉธบ. 28:1)
โดยธรรมชาติ พ่อแม่มักสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี
บุตรคนไหนปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านย่อมได้ดีอย่างแน่นอน
พระเจ้าตรัสสิ่งใด ทุกสิ่งก็เกิดขึ้นตามนั้น
ทรงเนรมิตสร้างสรรพสิ่งด้วยพระวาจา
ซึ่งบันดาลชีวิตแก่ทุกคน
ที่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และเอาใจใส่ปฏิบัติตาม
มนุษย์จึงเป็นผู้เลือกคำอวยพรและคำสาปแช่งด้วยตัวเอง
พระวาจาจึงบันดาลชีวิตและพระพร
ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตวิญญาณแก่ผู้เชื่อฟังพระองค์
อย่างไรก็ตาม อำนาจที่เคยช่วยให้รอดพ้นนั้น
เป็นอำนาจที่ทำลายได้เช่นเดียวกัน
โทษใครไม่ได้ เมื่อได้รับผลการกระทำ
หากเราทำสิ่งที่ถูกใจมากกว่าสิ่งที่ถูกต้อง
ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างแท้จริง

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน