ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  05 ตุลาคม 2564

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 28 แผ่นศิลาจารึกพระบัญญัติชุดที่สอง (อพย. 34:6-7)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.28 แผ่นศิลาจารึกพระบัญญัติชุดที่สอง (อพย. 34:6-7) แก้วที่มันร้าว ยากที่จะต่อให้ติดเหมือนเดิม เช่นเดียวกับบาปที่ชาวอิสราเอล ประชากรเลือกสรรได้กระทำ ถึงอย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้ากระทำไม่ได้ เมื่ออาดัม เอวา มนุษย์คู่แรกที่ทรงสร้าง ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ได้ตกในบาป ด้วยการเลือกทำตามใจตนเอง มากกว่ากระทำตามพระประสงค์ที่นำไปสู่ความสุขแท้ พระยาห์เวห์มิเคยหยุดรักมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์กระทำทุกทาง เพื่อให้มนุษย์กลับคืนดีกับพระองค์อีกครั้ง ด้วยการเรียก เลือกสรรบุคคลให้ปฏิบัติตามพระบัญชา พระองค์จึงให้โมเสส ได้ทำแผ่นศิลาจารึกพระบัญญัติชุดที่สองขึ้นมาอีกครั้ง จงเรียนรู้เถิดว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ ให้โอกาสเรา รื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่กับพระองค์อย่างไม่สิ้นสุด

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน