ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  17 สิงหาคม 2564
รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 21 พี่น้องกลับคืนดีกันอีกครั้ง (ปฐก
33:10)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.21 พี่น้องกลับคืนดีกันอีกครั้ง (ปฐก
33:10)
หลังจากที่ยาโคบ คนน้องได้ใช้อุบายแย่งรับพรของบิดาไปจากเอซาว ผู้พี่
เขาได้หลบหนีไปอยู่กับน้องชายของพ่อ คือ ลุงลาบัน
จนได้มีภรรยา และมีบุตรมากมาย
ความปรารถนาที่จะรับพระพร แลกมาด้วยอุปสรรคมากมาย
แต่ก็ช่างคุ้มค่า ยาโคบตัดสินใจกลับถิ่นกำเนิด เพื่อคืนดีกับเอซาว พี่ชาย
โดยได้ส่งของกำนัลไปล่วงหน้า
เหมือนหนังคนละม้วน แทนที่เอซาวจะโกรธ
เขากลับต้อนรับยาโคบด้วยความยินดี พระเจ้าสามารถเปลี่ยนเรื่องร้าย
ให้กลายเป็นเรื่องดีได้ หากเราเชื่อในการนำของพระองค์
โลกนี้ไม่ยาวนานพอที่เราจะโกรธและเกลียดชังกัน
จงหาโอกาสคืนดีกันในเวลาที่เหมาะสม เพราะทุกสิ่งที่เราเป็นและมี
ล้วนเป็นพระพรของพระเจ้าที่มอบให้แก่เราเปล่าๆ
ให้เราสำนึกถึงบาป ขอโทษ เพื่อกลับคืนดีกับพระเจ้าและกับเพื่อนพี่น้องรอบข้าง

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน