ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  27 กรกฎาคม 2564

19 พระพรสถิตกับผู้ที่คู่ควร (ปฐก. 25:31-32)
รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 19 พระพรสถิตกับผู้ที่คู่ควร (ปฐก. 25:31-32)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.19 พระพรสถิตกับผู้ที่คู่ควร (ปฐก 25:31-32)

อิสอัคมีบุตรกับนางเรเบคาห์
คนโตชื่อ เอซาว คนเล็กชื่อ ยาโคบ
ตามธรรมเนียม บุตรคนแรกมีสิทธิ์ในการรับพรจากบิดา
วันหนึ่ง เนื่องด้วยความหิว
เอซาว ไม่สนใจและได้สละสิทธิ์บุตรคนแรก
แลกกับอาหารที่ยาโคบทำไว้
ในที่สุดเมื่ออิสอัคชรามาก ด้วยความไม่รู้
จึงอวยพรยาโคบด้วยความช่วยเหลือของมารดา
พระพรเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่พระเจ้าทรงสัญญา
แก่ผู้มีความเชื่อและคู่ควรกับผู้ที่เห็นคุณค่า
ใกล้เกลืออย่ากินด่าง พระพรอาจหลุดลอยต่อหน้าต่อตา
ไปอยู่กับผู้แสวงหาสุดจิตใจ
ผู้ที่รับศีลล้างบาปตอนโตหรือพี่น้องต่างความเชื่อ
อาจได้รับการอวยพรอย่างมากมาย
พระพรมิใช่ของตายหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร
แต่สถิตกับผู้ที่คู่ควรและเห็นคุณค่า

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์