ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  27 กรกฎาคม 2564

19 พระพรสถิตกับผู้ที่คู่ควร (ปฐก. 25:31-32)
รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 19 พระพรสถิตกับผู้ที่คู่ควร (ปฐก. 25:31-32)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.19 พระพรสถิตกับผู้ที่คู่ควร (ปฐก 25:31-32)

อิสอัคมีบุตรกับนางเรเบคาห์
คนโตชื่อ เอซาว คนเล็กชื่อ ยาโคบ
ตามธรรมเนียม บุตรคนแรกมีสิทธิ์ในการรับพรจากบิดา
วันหนึ่ง เนื่องด้วยความหิว
เอซาว ไม่สนใจและได้สละสิทธิ์บุตรคนแรก
แลกกับอาหารที่ยาโคบทำไว้
ในที่สุดเมื่ออิสอัคชรามาก ด้วยความไม่รู้
จึงอวยพรยาโคบด้วยความช่วยเหลือของมารดา
พระพรเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่พระเจ้าทรงสัญญา
แก่ผู้มีความเชื่อและคู่ควรกับผู้ที่เห็นคุณค่า
ใกล้เกลืออย่ากินด่าง พระพรอาจหลุดลอยต่อหน้าต่อตา
ไปอยู่กับผู้แสวงหาสุดจิตใจ
ผู้ที่รับศีลล้างบาปตอนโตหรือพี่น้องต่างความเชื่อ
อาจได้รับการอวยพรอย่างมากมาย
พระพรมิใช่ของตายหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร
แต่สถิตกับผู้ที่คู่ควรและเห็นคุณค่า

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน