ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  09 กรกฎาคม 2564

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 17 พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าหัวเราะได้ (ปฐก 21:1,5-6)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

 

EP.17 พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าหัวเราะได้ (ปฐก 21:1,5-6)

พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่อับราฮัม
ผ่านทางชายสามคนที่หมู่ต้นโอ๊กของมัมเร
การได้ต้อนรับและรับใช้แขกผู้มาเยือน
นับเป็นพรพิเศษและเป็นการสร้างมิตร
อับราฮัม ในฐานะคนต่างถิ่น
การได้รับใช้เพื่อนมนุษย์เท่ากับได้รับใช้พระเจ้า
พระสัญญาถูกตอกย้ำอีกครั้งด้วยคำสัญญาว่าเขาจะมีบุตร
และก็เป็นเช่นนั้นจริง
ทั้ง ๆ ที่อับราฮัมและนางซาราห์ต่างชรามากแล้ว
ในที่สุดเขาก็มีบุตรชายคนหนึ่งชื่ออิสอัค
จากสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้และดูสิ้นหวัง
พระเจ้าโปรดให้ผู้มีความเชื่อหัวเราะได้
เสียงร้องไห้จะเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะ
สำหรับผู้เชื่อในพระเจ้าสุดจิตใจ
ให้ผู้คนได้รับพระพรและหัวเราะได้
ผ่านทางแบบอย่างความเชื่อศรัทธาของเรา

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน