ความหมายของโลโก้ ปีแห่งความเชื่อ

posted by: CNA ( พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล )
ฮิต: 4102

พระอัครสังฆราชริโน ฟิสิเชลล่า ประธานสมณสภาเพื่อการส่งเสริมการประกาศพระวรสารใหม่
ได้กล่าวกับสื่อมวลชนถึง โลโก้ปีแห่งความเชื่อ ว่ามีความหมายเรียบง่าย คือ

รูปเรือ สัญลักษณ์ถึงพระศาสนจักร มีลักษณะเคลื่อนไหวด้วย
กางเขน สัญลักษณ์ถึงความรักและความเชื่อของเรา
ศีลมหาสนิท เป็นศูนย์กลางชีวิตคริสตชนและศูนย์กลางชีวิตความเชื่อของเรา
(IHS มาจากภาษาลาติน Iesus  Hominum Salvator แปลว่า  พระเยซู พระผู้ไถ่ของมนุษย์)

 

              สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์  ที่ 16  ทรงประกาศ ปีแห่งความเชื่อ ซึ่งจะเริ่มวันที่  11 ตุลาคม 2012 ถึง  วันที่  24 พฤศจิกายน 2013 เพื่อเป็นเครื่องมือให้แรงกระตุ้น (Momentum) สู่การประกาศพระวรสารใหม่

               พระอัครสังฆราชได้มอบชีทเพลงทางการของการฉลองนี้ ชื่อ 
Credo, Domine, Adauge  Nobis Fidem  
I Believe, Lord, increase our  faith
ข้าพเจ้าเชื่อ  พระเจ้าข้า  โปรดทวีความเชื่อของเรา


                ท่านประธานสมณสภาฯ ยังกล่าวถึงเว็บไซต์ใหม่  www.annusfidei.va จะมี 6 ภาษา รวมทั้งภาษาอังกฤษด้วย  เพื่อรายงานเหตุการณ์สำ คัญด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ในปีพิเศษนี้  ในกรุงโรมที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะร่วมงาน

เหตุการณ์สำคัญ

วันที่ 11 ตุลาคม 2012
จัตุรัสนักบุญเปโตร พิธีมิสซาฉลอง 50 ปี เปิดประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่สอง

วันที่ 21 ตุลาคม  2012
พิธีสถาปนานักบุญ 7 องค์ รวมบุญราศีชาวอเมริกัน คือ กาเตรี เตกาวีต้า และ  มารีอัน โคป

วันที่ 18 พฤษภาคม 2013
ฉลองกิจกรรมคาทอลิกทั้งเก่าและใหม่

วันที่ 2 มิถุนายน 2013
สมโภชพระวรกายฯ เคารพศีลมหาสนิทในเวลาเดียวกันทั่วโลก

วันที่ 7 กรกฎาคม 2013
ชุมนุมสามเณรและโนวิสจากทั่วโลก แสวงบุญที่มหาวิหารนักบุญเปโตร

วันที่ 29 กันยายน 2013
ชุมนุมครูคำสอน ฉลองครบ 20 ปีของหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก เพื่อช่วยครูคำสอนมีคู่มืออภิบาลในปีแห่งความเชื่อ ชื่อหนังสือ การดำเนินชีวิตในปีแห่งความเชื่อ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2013
พิธีปิดปีแห่งความเชื่อ

                ประธานได้กล่าวว่า  พระศาสนจักรและสังคมกำลังอยู่ในช่วงเวลาพิเศษในประวัติศาสตร์  ซึ่งมีวิกฤติใหญ่  ขอให้เป็นปีที่มีความหมายถึงสัตบุรุษทุกคน ขอให้ปีแห่งความเชื่อช่วยให้คริสตชนที่ไปวัด มีความเชื่อเข้มแข็งขึ้น  เป็นโอกาสให้เราติดตามผู้ที่ละทิ้งพระศาสนจักร  แต่ยังคงแสวงหาพระเจ้าในชีวิต และตอบสนองผู้ที่กำลังแสวงหาความหมาย  และความช่วยเหลือผู้ที่คิดว่า  เขาไม่ต้องการพระเจ้า  เป็นโอกาสให้เราศึกษา ประกาศยืนยันและดำเนินชีวิตตามความเชื่อของเรา ให้เราติดตามผู้นำของเราในกิจกรรมพิเศษดังกล่าวนี้ 


พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล 
25 มิถุนายน 2012

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008495017
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
576
2331
13732
30317
94572
8495017
Your IP: 54.160.19.155
2020-08-15 09:17

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725