ประชาสัมพันธ์งานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 4

หมวดหลัก: News
ฮิต: 2277

ประชาสัมพันธ์งานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 4
            ในโอกาสที่ สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกซ์ที่ 16  ทรงประกาศ ปีแห่งความเชื่อ (Year of Faith) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2012 โอกาสครบ 50 ปี ของการเปิดสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 และครบ 20 ปี การพิมพ์หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล) นั้น
             คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม มีมติร่วมกันในการ    “จัดงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 4” และเป็น"ปีแห่งความเชื่อในชีวิตครูคำสอนไทย” ด้วย  ในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2012/ 2555     ณ วิทยาลัยแสงธรรม  จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อกราบเรียนเชิญบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ ผู้บริหารโรงเรียน  เข้าร่วมงานชุมนุมครูคำสอนฯ และสนับสนุนครูคำสอนเข้าร่วมงานชุมนุมครูคำสอนฯในครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณ!!!
     โดยติดต่อได้ที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมของแต่ละสังฆมณฑล หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.thaicatechesis.com

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725