ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นม.4-6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

📌วันพุธที่ 5 กันยายน 2023 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี โดยการนำของคุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ และทีมงาน ได้รับเชิญไปให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จำนวน 1,150 คน ณ หอประชุมเซนต์ฟรังซิส

🫶ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้กำหนดหัวข้อในการอบรมเรื่อง "รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง" (มธ. 22:39) และจัดการอบรมเป็น 3 รอบแยกตามระดับชั้น

👏กิจกรรมเริ่มจากร้องเพลงทักทายพร้อมปรบมือประกอบเพลง "ทักทาย" และให้แต่ละห้องช่วยกันคิดว่ามีถ้อยคำใดบ้างที่เป็นคำพูดดีดีที่เราควรพูดต่อกัน จากนั้นแบ่งกลุ่มย่อย

🎈ทำกิจกรรม"ลูกโป่งแห่งความรัก" โดยแต่ละกลุ่มต้องพยายามรักษาลูกโป่ง 2 ใบในกลุ่มของตน ซึ่งเปรียบเหมือน "รักตนเองและรักผู้อื่น" ให้ลอยอยู่ให้ได้ ห้ามตกพื้นและต้องรักษาลูกโป่งไว้ไม่ให้แตก จากคนที่จะมาทำลายลูกโป่งของกลุ่มเรา

🥰จากนั้นให้น้องๆ แบ่งปันข้อคิดที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ว่าเราสามารถรักผู้อื่นและรักตนเองได้ด้วยวิธีใดบ้าง และอะไรบ้างคือสิ่งที่จะมาทำร้ายและทำลายชีวิตเรา เรามีวิธีดูแลหรือป้องกันตนเองอย่างไร

💞จบกิจกรรมด้วยการเขียนข้อตั้งใจ "ฉันจะรักผู้อื่นและรักตนเองอย่างไร"

🙏ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนที่เอื้อเฟื้อทุกอย่าง คณะครูที่มาดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และน้องๆ ที่ร่วมกิจกรรมกันอย่างตั้งใจ

ขอบคุณภาพจาก Media Studio DARUNA

เนื้อหาและบทเรียน