ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กิจกรรม "กล้าคุณธรรม" นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.1- 6
           ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี(ศูนย์คำสอน) โดยการนำของ คุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ และทีมงานคำสอนราชบุรี จัดกิจกรรม "กล้าคุณธรรม" (อบรมคุณธรรมจริยธรรม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 524 คน เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566

           รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบฐานเวียน ในเรื่องของ "การแบ่งปันกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความสามัคคีในการทำงาน การรู้จักทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และการให้อภัยเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข"

ขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และให้การดูแลเด็กๆ ของท่านอย่างดี

ภาพโดย : โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

เนื้อหาและบทเรียน