ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ชุมนุมยุวธรรมทูตและวันพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี

ชุมนุมยุวธรรมทูตและวันพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี
          วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับแผนกยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี จัดงานชุมนุมยุวธรรมทูตและวันพระคัมภีร์ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด และโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม

เริ่มด้วย
🕣 08.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ประธานในพิธีโดย คุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี ร่วมด้วย มงซินญอร์ ดาเนียล ทูมิเอล (Msgr. Daniel Tumiel) เลขานุการพระสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย และบรรดาพระสงฆ์
🥰 หลังจบพิธีบูชาขอบพระคุณ มีการมอบรางวัลการประกวดผลงานยุวธรรมทูต และการสอบพระคัมภีร์ “หนังสืออพยพ”
🕙 10.30 น. อาหารว่าง พร้อมชมการแสดงของน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดคลิปร้องและเต้นเพลงยุวธรรมทูตของแต่ละช่วงชั้น
🕚 11.00 น. กิจกรรมฐานพระคัมภีร์ หนังสืออพยพและฐานยุวธรรมทูต
🕛 12.00 น. แจกรางวัลพิเศษ ภาวนาจบการชุมนุม และแยกย้ายกันกลับบ้าน

🥰 มีผู้เข้าร่วมงาน รวมบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูคำสอน สามเณรใหญ่สังฆมณฑลราชบุรี คณะกรรมการเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี และเด็กนักเรียน ทั้งสิ้น 422 คน

🙏 ขอบคุณสามเณรใหญ่ราชบุรี และทีมจากคณะกรรมการเพื่อเยาวชน ราชบุรี ที่มาร่วมจัดกิจกรรมฐานให้กับน้อง ๆ

🙏 ขอขอบคุณผู้บริหาร และคุณครูทุกท่าน ที่ได้ให้ความใส่ใจ ส่งเสริมให้มีการอ่านพระคัมภีร์ ปลูกฝัง และดูแลความเชื่อของเด็ก ๆ ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่าน

ภาพโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์