ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

อบรมฆราวาสแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี​ รุ่นที่​ 11
อบรมฆราวาสแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี​ รุ่นที่​ 11

         วันเสาร์ที่​ 14​ มกราคม​ 2023 คุณครูกฤติยา อุตสาหะ เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม​เป็นวิทยากร เรื่อง การเป็นผู้ประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัวและการสอนคำสอนผู้ใหญ่ให้กับฆราวาสแพร่ธรรม​ สังฆมณฑลราชบุรี​ รุ่นที่​ 11​ จำนวน​ 17​ ท่าน ณ​ บ้านพระหฤทัย จ.สมุทรสงคราม

💜ฝึกทักษะการประกาศข่าวดี​ ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า
💜ปลุกจิตสำหนึกถึงหน้าที่ประกาศข่าวดีที่ได้รับมาเมื่อรับศีลล้างบาป
💜แบ่งปันถึงบทบาทฆราวาสในงานประกาศข่าวดี​ ในฐานะพี่เลี้ยง​ ในห้องคำสอนผู้ใหญ่

จงใช้ทุกโอกาสเพื่อปฏิบัติตนต่อคนต่างศาสนาด้วยความเฉลียวฉลาดรอบคอบ (คส. 4:5)
บทบาทฆราวาส​ มีหลากหลายตามพระพรที่พระจิตเจ้าประทานให้ แต่ภารกิจของคริสตชนมีหนึ่งเดียว คือ การประกาศข่าวดีให้กับทุกคนในโลก​ และในพระศาสนจักร

ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทั้งปวง (มธ. 28:19)
คำสั่งหรือพันธกิจการออกไปประกาศข่าวดี ดูเหมือนว่าจะยิ่งใหญ่หนักหนาเกินกว่าจะเป็นไป แต่ก็น่าอัศจรรย์ใจ..ภารกิจนี้เกิดขึ้นแล้ว..และกำลังดำเดินอยู่โดยเราแต่ละคน ที่บ้าน​ ที่ทำงาน​ ในชุมชน​ และทั่วทุกมุมโลก..

จงให้คำพูดของท่านอ่อนโยนและถูกกาลเทศะอยู่เสมอจงรู้จักตอบทุกคนอย่างดีที่สุด (คส. 4:6)
"เราแต่ละคน" ได้รับเรียกให้เข้าร่วม "พันธกิจ" นี้ด้วย ตั้งแต่เรารับศีลล้างบาป พระองค์มีแผนงานสำหรับเราแต่ละคน
"เราแต่ละคน" ถูกเรียกให้ทำหน้าที่นี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง.. ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งซึ่งเราอาจทำอะไรได้ไม่มาก.. แต่ขอให้ลงมือ​ ตั้งใจทำก็เพียงพอแล้ว

อย่ากลัวเลยจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มธ 28:20)
พระเยซูเจ้าทรงร่วมงานกับเรา.. และให้มีผู้ร่วมงานกับเราพระองค์ทรงปรารถนาให้เรามุ่งมั่นในการนำทุกคนเข้าสู่ชุมชนแห่งความรัก..และเป็นครอบครัวเดียวกันกับพระองค์จงใช้ชีวิตให่เป็นประจักษ์พยานและแบ่งปันออกมาด้วยการกระทำและคำพูด

จงกลับบ้านไปหาญาติพี่น้องของท่านเล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำและแสดงพระเมตตาต่อท่าน” (มก. 5:19)

ขอบคุณ​สำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่ บริษัทสตาร์บูมอินเตอร์พริ้นท์ที่ช่วยสนับสนุนหนังสือบำรุงศรัทธาและหนังสือบทภาวนา​เครื่องมือในการประกาศข่าวดี

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์