ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE


16 ธันวาคม วันครูคำสอนไทย
🔔 16 ธันวาคม
🫰 วันครูคำสอนไทย 🫰
           ❤️พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ได้กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันระลึกถึงบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน และยังถือเป็นวัน “ครูคำสอนไทย” อีกด้วย เนื่องจากครูฟิลิป สีฟอง เป็นครูคำสอนที่ไม่ยอมละทิ้งความเชื่อคาทอลิก จึงถูกยิงจนเสียชีวิต เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1940 ท่านจึงเป็นองค์อุปถัมภ์ของครูคำสอนไทย ท่านได้ให้ชีวิตและความตายของท่าน เป็นพยานยืนยันถึงองค์พระคริสตเจ้า ชีวิตที่เป็นพยานของท่านไม่ได้ตายไป แต่กลับเป็นชีวิตที่งอกงามในจิตใจของเราทุกคน❤️
🙏 เชิญร่วมภาวนาเพื่อกระแสเรียกและบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจการและส่งเสริมพัฒนาครูคำสอนไทย 🙏
 
Download พิธีบูชาขอบพระคุณวันครูคำสอนไทย 2022 :::: PDF :::: Word ::::

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์