ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เตรี​ยมความพร้อมและเตรียมจิตใจรับศีลมหาสนิท
"ศีลมหาสนิท​ ศีลมหาสนิท​ เพื่อจะได้ใกล้ชิดพระองค์​ทุกวัน​
ศีลมหาสนิท​ ศีลมหาสนิท​ ร่วมชีวิต​พระองค์​กับ​ฉัน"

          วันเสาร์​ที่​ 25 มิถุนายน​ 2022 คุณครูศิริลักษณ์​ เบญจ​ภุมรินและคุณครู​สุพ​รร​ณิ​การ์​ จุง​ใจ ไปอบรมเด็กนักเรียน​คาทอลิก ของโรง​เรียนดรุณ​าราชบุรี​ 5 คน โรงเรียนนารีวิทยา​ 3​ คน และวัดนักบุญยอห์นบอสโก​ ราชบุรี​ 2 คน รวมจำนวน​ 10 คน​ ที่ยังไม่ได้รับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิทครั้งแรก​ ตามวัยของตน​ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด​ 19​ ที่ผ่านมา​ ทำให้ล่าช้า ณ​ ห้องคำสอน​ โรงเรียน​ดรุณ​าราชบุรี​​

         เพื่อเตรี​ยมความพร้อมและเตรียมจิตใจ ในการรับศีลอภัยบาปในช่วงเที่ยงวันนี้และรับศีลมหาสนิท​ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022 เป็นการตอกย้ำให้เด็ก​ ๆ​ เข้าใจ และมีความปรารถนา​ที่จะรับพระ​เยซู​เจ้าเข้ามาประทับในจิตใจ​ สามารถรักและอยากจะเป็นเหมือนพระองค์​พร้อมทั้งสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง​ในหนทางแห่งความเชื่อที่เข้มแข็ง​ปฏิบัติ​ตนเป็น​คริสตชนที่ดีต่อไป

 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์