ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ออกบูธจัดกิจกรรมคริสตศาสนาออกบูธจัดกิจกรรมคริสตศาสนา
         เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2015 เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี  ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมคริสตศาสนาในโอกาสวันวิชาการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี โดยมีกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติอัครสาวก 12 องค์  ต่อจิ๊กซอว์ภาพประวัติของพระเยซูเจ้า  ระบายสี  ใบงานอักษรไขว้  มีเด็ก ๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เนื้อหาและบทเรียน