ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

วันชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 21วันชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 21

          ฝ่ายอบรมศึกษาโดยคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียน ได้จัดวันชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2014/2557 ณ โรงเรียนวีรศิลป์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2015

            ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดงานชุมนุมครูคาทอลิกเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและความสัมพันธ์ที่ดีงามให้แก่ครูคาทอลิกทุกท่าน ในปีนี้ได้กำหนดจัดงานชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “ปีศักดิ์สิทธิ์” (JUBILEE)" เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558/2015 โดยในปีนี้ โรงเรียนวีรศิลป์ ได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน มีคณะผู้บริหาร คณะนักบวช ซิสเตอร์ และคุณครูคาทอลิกมาร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 298 คน        บรรยากาศของงานชุมนุมครูคาทอลิกในปีนี้ เริ่มต้นด้วยการเตรียมจิตใจครูคาทอลิกเพื่อรับศีลอภัยบาป โดยคุณพ่อดำรัส ลิมาลัย ได้ให้ข้อคิด และเตือนใจให้คุณครูให้อภัยแก่ผู้ที่ทำผิดต่อตนเอง ตามพระวาจาที่ว่า ถ้าเขาทำผิดต่อท่านวันละเจ็ดครั้ง และกลับมาหาท่านทั้งเจ็ดครั้ง พูดว่า “ฉันเสียใจ” ท่านจงให้อภัยเขาเถิด’ (ลก. 17:4) ต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อไพยง มนิราช อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและให้ข้อคิดเกี่ยวกับปีศักดิ์สิทธิ์

         หลังจากรับประทานอาหารว่าง เป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ด้วยกิจกรรม"งานวัดครูคาทอลิก" ดยคุณพ่อกันตภณ ดำรงศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์ พร้อมกับคณะสงฆ์ที่มาร่วมงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวัด Jubilee fun fair โดยมีซุ้มกิจกรรมให้ครูได้เข้าไปร่วมสนุก 15 ซุ้ม แต่ละซุ้มกิจกรรมประยุกต์มาจากบทเรียนในสารคำสอน เรื่องปีศักดิ์สิทธิ์ (สารคำสอน ฉบับที่ 153-157 ปีการศึกษา พ.ศ.2557) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และความบันเทิง เช่น Jubilee Crossword, ซุ้มไข่เลวี . Identity Bishop, เซียนอาสนวิหาร, แฟนพันธ์แท้เจ้าอาวาส, Word finder, ห่วงหา 50 โดยคุณครูจะต้องจับกลุ่มกันไปทำกิจกรรมให้ครบ 4 กิจกรรม เพื่อนำบัตรเข้างานไปแลกบัตรบิงโก และใช้บัตรเพื่อลุ้นรางวัลพิเศษ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร แต่ละโรงเรียน ซึ่งนำมาส่งความสุขให้กับทำให้ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

            หลังจากรับประทานอาหาร และเล่นบิงโก จับรางวัลพิเศษ มีการมอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณคุณพ่อเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ ผู้จัดการโรงเรียนวีรศิลป์และคระครูโรงเรียนวีรศิลป์ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และสวยงาม หลังจากนั้นทางสังฆมณฑลราชบุรี ได้มอบผ้าห่มให้ครูคาทอลิกเป็นของขวัญให้คุณครูที่มาร่วมงานคนละ 1 ผืน แทนความห่วงใย ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น


เนื้อหาและบทเรียน