ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ประกาศ!!!
เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม
ทางคณะกรรมการจัดงาน Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 2
จึงขอเลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด
(กำหนดการเดิมคือวันที่ 9 ธันวาคม 2011)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์