ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของพระสังฆราชยอห์น บอสโก  มนัส  จวบสมัย

สังฆมณฑลราชบุรีขอแจ้งให้ทราบว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงรับดวงวิญญาณของ
พระสังฆราชยอห์นบอสโก มนัส  จวบสมัย
กลับสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์แล้ว
เมื่อเวลา 16.45 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2011
ณ โรงพยาบาลซานคามิลโล จ.ราชบุรี
ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมภาวนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
วอนขอพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในโอกาสนี้ด้วย

 

กำหนดการภาวนาอุทิศ
พระสังฆราชยอห์นบอสโก  มนัส  จวบสมัย
ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2011
เวลา 19.30 น.  ภาวนา -  พิธีบูชาขอบพระคุณ

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม  2011
เวลา 12.45 น. - พิธีปิดหีบบรรจุศพ
       13.00 น. - เคลื่อนศพไปยังอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
เวลา 14.00 น. - พิธีบูชาขอบพระคุณ ปลงศพ
                       ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม

ประวัติโดยสังเขป     :::   ประวัติการทำงานและประมวลภาพ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์