ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

สุขสันต์วันครูคำสอนไทย
ดาวน์โหลดเอกสาร
สาสน์วันครูคำสอนไทย  : ประวัติบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน  วจนพิธีกรรมวันครูคำสอนไทย

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์