ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

อบรมการสอนคำสอนสำหรับเยาวชนอบรมการสอนคำสอนสำหรับเยาวชน
     ศูนย์นักบวชหญิง สามพราน จัดการอบรมการสอนคำสอนเยาวชนขึ้น เมื่อวันที่ 26-29 กันยายน 2011 โดยมีคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชรและทีมงานจากศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี เป็นวิทยากร แบ่งปันความรู้ และกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้สอนคำสอนกับบรรดาเยาวชนในยุคปัจจุบัน  มีนักบวชหญิง สนใจเข้ารับการอมรมจำนวน 21 ท่าน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์