ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

gps.jpg"GPS เครื่องนำทางชีวิต"
ระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน
ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน
ด้านการแพร่ธรรมที่สังฆมณฑลเชียงใหม่
จึงขอเสนอสะเก็ดข่าวเพื่อเตือนความทรงจำตนเองเป็นระยะๆ

ตอนที่ 1 "GPS เครื่องนำทางชีวิต"
ผมมีเพื่อนร่วมทางอีก 3 คน คือ คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน
คุณธวัธชัย web-master ของ Catholic.or.th และคุณฝน จากฝ่ายธรรมทูตของกรุงเทพ

การเดินทางไปเชียงใหม่ของเราในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเดินทางครบรอบปีหลังจากการจัดงาน Thailand Mission Congress ในเดือนตุลาคม ปี 2006 การเดินทางในครั้งนั้น เราต้องพึ่งพาอาศัยคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราชเชียงใหม่ ช่วยบอกทิศทางโดยทางโทรศัพท์หลายต่อหลายครั้ง เพราะเราหลงทาง

ครั้งนี้คุณพ่อวิทยา มีอุปกรณ์เสริม คือ เครื่องนำทางที่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ(GPS)
เพียงแต่เราตั้งจุดหมายปลายทางลงในเครื่อง เครื่องนำทางจะบอกเราตลอดเวลาว่าจะต้องไปยังทิศทางใด เมื่อเราไม่ทำตาม คือ ออกนอกเส้นทางที่เครื่องได้กำหนดไว้ ก็จะมีเสียงเตือนให้กลับรถเพื่อจะได้วิ่งไปในเส้นทางที่กำหนดพวกเราทั้งสี่ก็สนุกกับเสียงบอกเส้นทางและเสียงเตือนเมื่อเราไม่อยู่ในเส้นทาง
.......................
ในฐานะคนทำงานด้านคำสอน
อดไม่ได้ที่จะทึ่งกับความสามารถของผู้ผลิต และทำให้คิดได้ว่า เจ้าเสียงบอกเส้นทางนี้ช่างเหมือนกับ "เสียงมโนธรรม" ที่อยู่ในตัวของเราจริงๆ

เราทุกคนจะต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทางในชีวิต คือ "เมืองสวรรค์" ให้ได้
แต่ถ้าหลงทางไป มันก็จะช่วยเตือนเรา ให้หันกลับไปยังเส้นทางที่ถูกต้อง
........................
เราแต่ละคนต่างมี GPS คนละเครื่องอยู่ในตัวของเรา
ฟังให้ดีๆและเชื่อฟัง แล้วเราจะไม่หลงทาง

เนื้อหาและบทเรียน