ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

jesusbluespaceearth.jpgเรื่อง "เครื่องหมายเตือนเรื่องการสิ้นโลก"
(ลูกา 21:5-19)
ข้อคิดจาการแบ่งปันพระวาจา
(กลุ่มวันพฤหัสฯ)

1.       “สักวันหนึ่งทุกสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้จะไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลย”(ข้อ 6) – สิ่งของต่างๆที่เรามีในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศ ทรัพย์สินเงินทอง ฯลฯ ก็จะหมดไป ไม่มีอะไรจีรังยังยืน อย่ายึดติดอะไรเลย

2.       “จงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านได้”(ข้อ 8) – ในชีวิตของเรามีหลายสิ่งหลายที่ทำให้ความเชื่อของเราหวั่นไหวหรือสั่นคลอน เช่น ความโลภ ความอยากร่ำอยากรวย การพึ่งผู้วิเศษหรือของวิเศษต่างๆ การกระทำที่เหมือนกับคนอื่นๆกระทำกัน ฯลฯ เราต้องมีใจหนักแน่น ยึดมั่นศรัทธาในพระองค์

3.       “จะมีสงคราม การปฏิวัติ การต่อสู้ แผ่นดินไหว โรคระบาด ความอดอยาก จะมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว และมีเครื่องหมายยิ่งใหญ่ในท้องฟ้า” – สิ่งต่างๆที่พระคัมภีร์กล่าวถึงนี้ ปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นทั้งนั้น เช่น ภาวะโลกร้อน หรือปรากฏการณ์เรือนกระจก นี้เป็นเสียงเตือนจากพระเจ้า แต่พระเจ้าตรัสกับเราว่า “จงอย่าตกใจกลัว”(ข้อ 9) เพราะใครที่ยืนหยัดในความเชื่อจะเอาตัวรอด “พระเจ้าจะทรงรักษาชีวิตของผู้นั้นไว้”(เทียบข้อ 19)

4.       “เราจะถูกเบียดเบียน ถูกเกลียดชังเพราะพระนามของพระเจ้า”(ข้อ 17) – ในชีวิตของเราอาจจะต้องถูกคนเข้าใจผิด เพราะความเชื่อในพระเจ้า ทั้งที่มาจากคนในบ้านเองหรือในสังคม เราไม่ต้องกลัวว่าจะพูดอย่างไร เพราะพระเจ้าจะทรงชี้แนะเรา ตามที่พระองค์ตรัสกับเราว่า “นี้เป็นโอกาสให้ท่านเป็นพยานถึงเรา ท่านไม่ต้องหาคำแก้ตัว เราจะให้คำพูดและปรีชาญาณแก่ท่านซึ่งศัตรูของท่านจะต้านทานหรือโต้แย้งไม่ได้”(ข้อ 13-15)

5.       อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือกับโลกของเรา เราก็ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องหวั่นไหว เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา พระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลเราเสมอ ดูซิ...พระเจ้าทรงรักและห่วงใยเราเพียงใด พระองค์ตรัสกับเราว่า “แม้แต่เส้นผมบนศีรษะของท่านจะไม่เสียไปแม้แต่เส้นเดียว” (ข้อ 18) แม้แต่เส้นผมเส้นเล็กนิดเดียวของเรา พระองค์ยังทรงเห็นคุณค่าเลย สาอะไรกับชีวิตอันอมตะของเรา

6.       ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวาจาของพระองค์

เนื้อหาและบทเรียน