ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ข่าว “ย่อโลก” โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย์ จากอุดมสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 12-18 สิงหาคม 2007 หน้า 11 น่าสนใจครับ…..
 
ที่เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม เยาวชนคาทอลิกได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มภาวนาผ่านอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันมีสมาชิก 149 คน อายุระหว่าง 16-73 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเทคโนฯที่ทันสมัยมาปรับเข้ากับการสวดภาวนา เพราะเยาวชนส่วนใหญ่พูดคุยกันผ่านทางเน็ต
 
มารี เหงียน ธี มี ฟา อายุ 26 ปี หนึ่งในผู้ก่อตั้งเล่าถึงขั้นตอน “เมื่อเปิดคอมฯสมาชิกที่เข้ามาภาวนากับกลุ่มจะพิมพ์รหัสผ่านของตน จากนั้นจุดเทียน และสวดบทวันทามารีอา 3 ครั้ง แล้วสมาชิกแต่ละคนจะพิมพ์ข้อตั้งใจของการภาวนาประจำวันนั้น เช่น “น.ส. กุย ธี สมาชิกกลุ่มภาวนาคนหนึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจ และเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้เราภาวนาเพื่อเพื่อนคนนี้ด้วย”
 
ฟา เริ่มต้นด้วยการพิมพ์ข้อความว่า “ขอพระเป็นเจ้า และพระแม่มารีย์โปรดคุ้มครอง กุย ธี ด้วย” แล้วกดปุ่ม Enter คำภาวนาของเพื่อนสมาชิกแต่ละคนก็จะปรากฏบนจอคอมฯ สมาชิกจะสวดบทข้าแต่พระบิดา เพื่อปิดการภาวนาในแต่ละวัน
 
 
*****พ่อขอคำแนะนำหน่อยว่า พ่ออยากทำแบบนี้บ้าง ทำอย่างไร หรือมีใครทำแล้ว พ่อจะได้ร่วมด้วยช่วยกัน*****
 
                                                พ่อวัชศิลป์

เนื้อหาและบทเรียน