ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

Youcat 460 อันตรายที่เกิดจากสื่อ คืออะไร ?

📍 อันตรายที่เกิดจากสื่อ คืออะไร ?
#YOUCAT 460 บอกเราว่า….
💟 ผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็ก คิดว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นในสื่อเป็นความจริง ถ้าสื่อนำเสนอยกย่องความรุนแรงในความบันเทิง หรือยอมรับพฤติกรรมต่อต้านสังคม และเห็นว่าพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์เป็นเรื่องไม่สำคัญ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นบาปของผู้ที่อยู่ในสื่อซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นผู้มีอำนาจในการกำกับดูแล ที่ต้องหยุดยั้งสิ่งเหล่านี้(CCC 2496, 2512)

💟 ผู้ที่ทำงานในสื่อควรตระหนักถึงความจริงอยู่เสมอว่าผลผลิตของพวกเขามีผลด้านการศึกษาอบรม
เยาวชนต้องตรวจสอบตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาตนว่าพวกเขาเป็นอิสระในการใช้สื่อ และรู้จักวิพากษ์หรือไม่และพิจารณาด้วยว่าเขากลายเป็นผู้เสพติดสื่อเหล่านั้นหรือไม่ ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อวิญญาณของตน ผู้ที่บริโภคความรุนแรง ความเกลียดชังและความลามกจากสื่อ จิตวิญญาณของเขาจะตายลง และทำอันตรายต่อตนเอง

เนื้อหาและบทเรียน