ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

Youcat 469 การภาวนาคืออะไร

📍 การภาวนาคืออะไร
#YOUCAT 469 บอกเราว่า...
💟 การภาวนาคือการหันหัวใจของเราเข้าหาพระเจ้า ผู้ที่สวดภาวนาเข้าสู่ชีวิตสัมพันธภาพกับพระเจ้า (CCC2558-2565) การภาวนา​ คือ ประตูใหญ่ที่นำไปสู่ความเชื่อ ผู้ที่ภาวนาไม่ได้มีชีวิตเพื่อตนเอง หรือด้วยพละกำลังของตนเองอีกต่อไป แต่เขาตระหนักว่ามีพระเจ้าผู้ซึ่งเขาสนทนาด้วยได้ผู้ภาวนาจะวางใจในพระเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นและตั้งแต่บัดนี้แล้วที่เขาแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ผู้ที่สักวันหนึ่งเขาจะได้พบเฉพาะพระพักตร์ดังนั้น ความพากเพียรพยายามในการภาวนาประจำวัน จึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสตชน และแน่นอนว่า แต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้การภาวนาที่แตกต่างกัน เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่การภาวนาเป็นพระพรซึ่งจะได้รับก็โดยอาศัยการภาวนาเท่านั้น

💚 “สำหรับดิฉัน การภาวนาเป็นการยกจิตใจ และสายตาขึ้นสู่สวรรค์ เป็นเสียงร้องของความกตัญญูและความรัก ทั้งในยามทุกข์และยามสุข” (นักบุญเทเรซา แห่งลีซีเออซ์)

🧡“ความปรารถนาอยากภาวนา ก็เป็นการภาวนาแล้ว”(Georges Bernanos)

💜“จงทำสิ่งที่ท่านทำได้ และภาวนาเพื่อสิ่งที่ท่านทำไม่ได้ และพระเจ้าจะทรงประทานความสามารถแก่ท่าน” (นักบุญออกัสติน)

💛“การภาวนามิได้หมายถึงการฟังตัวท่านเองพูด การภาวนา หมายถึง การเงียบ สงบนิ่ง และรอคอยจนกว่าท่านจะได้ยินพระเจ้า” (Soren Kierkegaard)

เนื้อหาและบทเรียน