ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เพราะเหตุใด การบริจาคอวัยวะจึงเป็นเรื่องสำคัญ ?

📍เพราะเหตุใด การบริจาคอวัยวะจึงเป็นเรื่องสำคัญ ?
#YOUCAT 391 บอกเราว่า
💟 การบริจาคอวัยวะสามารถต่อชีวิตหรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ดังนั้น จึงเป็นการรับใช้เพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีผู้ใดถูกบังคับให้กระทำการบริจาค (CCC 2296)

💟 เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมั่นใจว่า ตลอดระยะเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น ผู้บริจาคมีเจตจำนงยินยอมมอบให้อย่างอิสระ มิได้ถูกฆ่าเพื่อเอาอวัยวะ

💟 การบริจาคอวัยวะโดยที่ ผู้บริจาคยังมีชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เช่น การบริจาคปลูกถ่ายไขกระดูก หรือการบริจาคไตข้างหนึ่ง การบริจาคอวัยวะจากร่างที่แน่ใจว่าตายแล้วนั้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้บริจาค ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่หรือจากผู้แทนของเขา

เนื้อหาและบทเรียน