ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

Youcat 226 ทำไมต้องมีศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี ในเมื่อเราได้คืนดีกับพระเจ้าแล้วเมื่อเรารับศีลล้างบาป ?

📍ทำไมต้องมีศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี ในเมื่อเราได้คืนดีกับพระเจ้าแล้วเมื่อเรารับศีลล้างบาป ?

#YOUCAT 226 บอกเราว่า..
💕ศีลล้างบาปฉุดเราออกจากอำนาจของบาปและความตาย นำเราสู่ชีวิตใหม่ สู่การเป็นบุตรของพระเจ้า​ แต่มิได้ทำให้เราเป็นอิสระจากความอ่อนแประสามนุษย์และความโน้มเอียงทางบาป

💕ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องการสถานที่ที่เราสามารถคืนดีกับพระเจ้าได้เรื่อย ๆ สถานที่นั้นคือการสารภาพบาป (CCC 1425-1426)

💜ดูเหมือนว่าการไปสารภาพบาปเป็นสิ่งล้าสมัย เพราะดูเป็นเรื่องยากและอาจต้องใช้ความพยายามมากในตอนแรก แต่เป็นพระหรรษทานยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งที่เราสามารถรับช้ำแล้วซ้ำอีกในชีวิตของเรา

💜เป็นการฟื้นฟูวิญญาณ ปลดเปลื้องภาระความทุกข์ได้หมดสิ้น และปลดหนี้สินของอดีตได้ หากเรารับศีลนี้ด้วยความรัก เราจะได้รับพละกำลังใหม่อย่างเต็มเปี่ยม

💜พระเจ้าทรงพระเมตตากรุณา พระองค์ไม่ทรงปรารณาสิ่งใดนอกจากให้เราวอนขอพระเมตตาจากพระองค์ ผู้ที่ไปสารภาพบาปจะพลิกหน้าใหม่ที่ใสสะอาดในหนังสือแห่งชีวิตของเขา

เนื้อหาและบทเรียน