ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

"โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้าย" หมายความว่าอะไร ?

📍"โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้าย" หมายความว่าอะไร ?

YOUCAT 526 บอกเราว่า... "ความชั่วร้าย" ในบทข้าแต่พระบิดามิได้หมายถึงพลังฝ่ายจิตหรือพลังเชิงลบแต่เป็นความชั่วร้ายในบุคคลซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่า "ผู้ล่อลวง" "บิดาแห่งการโกหก" ซาตาน หรือมารร้าย (CCC 2850-2854, 2864)

💟 ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าความชั่วร้ายในโลกมีพลังทำลายล้าง และรอบ ๆ ตัวเรามีกระบวนการของปีศาจปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ มีแต่ในพระคัมภีร์เท่านั้นที่เรียกความชั่วร้ายด้วยชื่อของมัน"เพราะเรามิได้ต่อสู้กับพลังมนุษย์ แต่ต่อสู้กับเทพนิกรเจ้า และเทพนิกรอำนาจต่อสู้กับผู้ปกครองพิภพแห่งความมืดมนนี้"(อฟ. 6:12)

💟 คำอ้อนวอนในบทข้าแต่พระบิดา "โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้าย" จึงเป็นการนำความทุกข์ยากทั้งปวงของโลกนี้มาไว้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และวอนขอพระองค์ผู้ทรงสรรพานุภาพ โปรดทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความชั่วร้ายทั้งปวง

💟 “องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของท่านและทรงอภัยความผิดของท่าน ทรงพระอานุภาพที่จะดูแลและปกปักรักษาท่านต่อสู้กับเล่ห์กลของปีศาจฝ่ายตรงข้าม เพื่อศัตรูที่คอยชักชวนท่านให้ทำผิดจะเอาชนะท่านไม่ได้ แต่ผู้ที่มอบตนไว้กับพระเจ้าย่อมไม่กลัวปีศาจ เพราะ ‘ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ข้างเรา ใครจะสู้เรได้’(รม 8:31)”

💟กลอุบายแยบยลที่สุดของผีปีศาจคือทำให้เราเชื่อว่าไม่มีผีปีศาจ(Charles Baudelaire) ​1821-1867 กวีชาวฝรั่งเศส

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์