ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

คริสตชนจัดการกับความโกรธอย่างไร ?

📍คริสตชนจัดการกับความโกรธอย่างไร ?

YOUCAT 396-397 บอกเราว่า
นักบุญเปาโลกล่าวว่า "แม้ท่านจะโกรธ ก็อย่าให้เป็นบาป จงเลิกโกรธก่อนดวงอาทิตย์ตก" (อฟ. 4:26)(CCC 2302-2304)

💟 เริ่มแรกเดิมทีนั้น ความโกรธเป็นอารมณ์ตามธรรมชาติ ที่มีต่อความอยุติธรรมที่ได้รับอย่างไรก็ตาม หากความโกรธกลายเป็นความเกลียดชัง และมุ่งร้ายต่อผู้อื่น ความรู้สึกโดยปกตินี้จะกลายเป็นความผิดร้ายแรงต่อความรักเมตตา ความโกรธที่ควบคุมไม่ได้ โดยเฉพาะความคิดเดียดแค้น ย่อมเป็นภัยสันติสุข และทำลาย"ความสงบเรียบร้อย"

💟 พระเยซูเจ้าทรงให้คุณค่าสูงกับการกระทำที่ไม่ใช้ความรุนแรง พระองค์ทรงสั่งบรรดาศิษย์ของพระองค์ว่า"อย่าโต้ตอบคนชั่ว ผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน จงหันแก้ม ซ้ายให้เขาด้วย" (มธ 5:39) (CCC 2311)

💟 พระองค์ทรงตำหนิเปโตร ที่ต้องการปกป้องพระองค์ด้วยการใช้กำลังว่า "เก็บดาบใส่ฝักเสีย"(ยน. 18:1 1)

💟 พระเยซูเจ้าไม่ทรงเรียกร้องให้บรรดาศิษย์ใช้อาวุธ พระองค์ทรงเงียบสงบต่อหน้าปีลาต แนวทางของพระองค์คือ..ร่วมมีส่วนกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ เพื่อก้าวสู่ไม้กางเขน เพื่อไถ่กู้โลกด้วยความรัก และทรงเรียกผู้สร้างสันติว่า ผู้เป็นสุข

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์