ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระจิตเจ้าทรงกระทำอะไรในชีวิตของฉัน ?
พระจิตเจ้าทรงกระทำอะไรในชีวิตของฉัน ?

YOUCAT 120 บอกเราว่า…

💛 พระจิตเจ้าทรงกระทำให้...ฉันเปิดรับพระเจ้า...ทรงสอนให้ฉันสวดภาวนา และทรงช่วยฉันให้อยู่เพื่อผู้อื่น (CCC738-741)

💛นักบุญออกัสตินเรียกพระจิตเจ้าว่า...“แขกรับเชิญผู้เงียบสงบในจิตวิญญาณของเรา” ผู้ปรารถนาสัมผัสการสถิตอยู่ของพระจิตเจ้าต้องรู้จักสงบเงียบ ผู้รับเชิญนี้มักพูดอย่างแผ่วเบากับเราและในตัวเรา เช่น ในเสียงมโนธรรมของเราหรือ สิ่งเร้าจากภายในและภายนอกอื่น ๆ

💛การเป็น “พระวิหารของพระจิตเจ้า” หมายความว่า...เราต้องอยู่ที่นั่นทั้งร่างกายและวิญญาณ เพื่อแขกรับเชิญท่านนี้ ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้าสถิตกับเรา เมื่อเป็นเช่นนี้ ร่างกายของเราจึงเปรียบเสมือนห้องรับแขกของพระเจ้า ยิ่งเราเปิดรับพระจิตเจ้าในตัวเรามากเท่าใด พระองค์ก็จะทรงเป็นอาจารย์
ในชีวิตของเราได้มากเท่านั้น และพระองค์จะทรงเร่งประทานพระพรพิเศษของพระองค์แก่เราเพื่อเสริมสร้างพระศาสนจักร ดังนั้น ผลของพระจิตเจ้าจะเติบโตในตัวเราแทนที่จะเป็นการทำงานของเนื้อหนัง

💛“พระจิตเจ้าทรงทำงานอย่างลึกซึ้งในชีวิตภายในของเรา การติดต่อสัมพันธ์กับพระองค์ คือ การแสวงหาความเงียบ หลีกเลี่ยงการพูดที่ไม่เหมาะไม่ควร” Henrich SPAEMAN พระสงฆ์คาทอลิกและนักเขียนฝ่ายจิต (1903-2001)​

เนื้อหาและบทเรียน