ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เราภาวนาเมื่อรู้สึกอยากภาวนาเป็นการเพียงพอหรือไม่ ?
เราภาวนาเมื่อรู้สึกอยากภาวนาเป็นการเพียงพอหรือไม่ ?

YOUCAT 490 บอกเราว่า....
ไม่เพียงพอ...ผู้ที่ภาวนาเมื่อรู้สึกอยากภาวนาไม่ยึดพระเจ้าอย่างจริงจังจะทอดทิ้งการภาวนาไปการภาวนาต้องเจริญก้าวหน้าในความสัตย์ซื่อ(CCC 2650)

การภาวนามิได้เปลี่ยนแปลงพระเจ้าแต่เปลี่ยนแปลงบุคคลที่ภาวนา
Søren Kierkegaard

 

จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมออย่าละเลยที่จะขอบพระคุณ (คส. 4:2)​

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์