ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความสุขนิรันดรคืออะไร
ความสุขนิรันดรคืออะไร

YOUCAT 285 บอกเราว่า....
ความสุขนิรันดรคือ การมองเห็นพระเจ้า และเป็นการยกขึ้นสู่ความสุขของพระเจ้า ในพระเจ้าพระบิดา พระบุตร และพระจิตมีชีวิตที่ไม่รู้จบ มีความปิติยินดีและความเป็นหนึ่งเดียวกัน

การยกขึ้นสู่น้ำพระทัยอันไม่มีขอบเขตเป็นความสุขอันไม่สิ้นสุดของมนุษย์ความสุขนี้เป็นพระพรที่บริสุทธิ์ของพระหรรษทานของพระเจ้าที่เรามนุษย์ไม่สามารถนำออกมาจากตนเอง หรือเข้าใจในความสำคัญของความสุขเองได้

พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราตัดสินใจในความชอบของความสุขของเรา เราควรเลือกพระเจ้าด้วยใจอิสระ รักพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด กระทำสิ่งดีหลีกหนีความชั่วให้ไกลเท่าที่สามารถ

ความสุขมิได้อยู่ในเรา หรือไม่ได้อยู่ในความสุขนอกตัวเรา ความสุขแท้มีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้น และถ้าเราพบพระองค์ ทุกแห่งก็มีความสุขไบรเซ ปัสกัลป์(1588-1651)

เนื้อหาและบทเรียน