ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เดือน กรกฎาคม 2021 บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์
เดือน กรกฎาคม 2021

บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์

จุดมุ่งหมาย    

 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความกล้าหาญอย่างสร้างสรรค์ของนักบุญโยเซฟและบอกถึงวิธีการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญในฐานะผู้เป็นบิดา
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความความกล้าหาญอย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิตและการช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะกับ ผู้ที่กำลังถูกเบียดเบียน ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ผู้ที่หิวโหย ตามคำสอนของพระศาสนจักร

กิจกรรม  (เลือกทำตามความเหมาะสม)

กิจกรรมที่ 1 หนีไปอียิปต์

 1. ให้ผู้เรียนอ่านพระวรสารนักบุญมัทธิว 2:13-18 เรื่อง พระกุมารเสด็จหนีไปประเทศอียิปต์
 2. ให้ผู้เรียนได้เล่นเกมส์ของ Superbook การ์ตูนเอนิเมชั่นเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความกล้าหาญของนักบุญโยเซฟ (หากมีจำนวนไม่มาก) ให้เด็กเล่นแข่งกัน 1 – 2 รอบ
  (ลิงค์สำหรับเล่นกมส์ https://th.superbook.cbn.com/pages/games/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C )
 1. ให้ผู้เรียนได้ดูภาพยนตร์พระคัมภีร์ ตอน โยเซฟมารีย์และพระเยซูไปอียิปต์เพราะกษัตริย์เฮโรดสั่งฆ่าพระเยซู อีกครั้งหนึ่ง

วิเคราะห์

 1. ถามผู้เรียนว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อได้เล่นเกม ชมภาพยนตร์ และอ่านพระคัมภีร์
 2. ถ้าผู้เรียนเป็นนักบุญโยเซฟและมารีย์จะรู้สึกกลัวและกังวลในการเดินทางหนีไปอียิปต์หรือไม่
 3. ใครเป็นผู้คุ้มครองแม่พระ และพระกุมารตลอดการเดินทางไปอียิปต์
 4. ถ้าพระเจ้าให้เธอเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองพระกุมาร จะทำได้หรือไม่
 5. จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า นักบุญโยเซฟมีคุณธรรมใด (กล้าหาญ)

กิจกรรม 2 ค้นหา..ผู้กล้าหาญ

 1. แจกหนังสือพิมพ์ให้ผู้เรียน คนละ 1 ฉบับ
 2. ให้ผู้เรียนหาข่าวหรือเหตุการณ์ที่ต้องใช้ความกล้าหาญในหนังสือพิมพ์ฉบับที่ตนได้รับ (5 นาที)
 3. ให้แต่ละคนบอกว่าตนเองหาข่าวหรือเหตุการณ์ได้กี่ข่าว อะไรบ้าง

วิเคราะห์ ถามผู้เรียนว่า

 1. ข่าวหรือเหตุการณ์ที่ผู้เรียนเลือกมานั้นต้องใช้ความกล้าหาญอย่างไร
 2. จากประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียน มีเหตุการณ์ใดบ้างที่ต้องอาศัยความกล้าหาญมาก ๆ

            สรุป    “ความกล้าหาญ” เป็นคุณธรรมที่แสดงความเข้มแข็งในความยากลำบากและความมั่นคงในการทำความดี คุณธรรมนี้สร้างความมั่นคงเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก และสามารถเอาชนะอุปสรรคในการดำเนินชีวิตแม้กระทั่งความตาย สามารถเผชิญกับการทดลองและการเบียดเบียน ทำให้พร้อมที่จะก้าวหน้าไปจนยอมเสียสละและถวายชีวิตของตนเพื่อความถูกต้อง (คำสอนพระศาสนจักรฯ ข้อ 1808) ซึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันต้องอาศัยความกล้าหาญด้วยกันทั้งนั้น

คำสอน

** ข้อ 3-6 สามารถให้ดูวีดิทัศน์  ด้วยหัวใจของบิดา ตอน ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์ (เวลา 10.35 นาที)

 

 1. ในการระบาดของไวรัสโคโรนา 19 พวกเราได้สัมผัสกับประสบการณ์ร้ายอันหนักหน่วง ในเวลาเดียวกันเราก็เห็นว่าชีวิตของพวกเรานั้น ยังคงอยู่และได้รับการอุ้มชูจากบุคคลธรรมดาหลายท่านที่บ่อยครั้งเราลืมพวกเขา หลายคนที่ถูกมองข้าม คนที่ไม่เคยปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ แต่เป็นผู้ทำงานในประวัติศาสตร์ พวกเขาเป็นแพทย์ พยาบาล พนักงานขนของในโกดัง คนงานในห้างสรรพสินค้า พนักงานทำความสสะอาด ผู้ดูแลคนป่วย พนักงานขับยานพาหนะ ชายหญิงที่บริการสิ่งที่จำเป็นต่างๆ ผู้รักษาความปลอดภัย อาสาสมัคร บาดหลวง นักบวช นักพรต ฯลฯ พวกเขาต้องดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญเพื่อที่จะดูแลรักษาชีวิตของเรา (PC-ด้วยหัวใจของบิดา บทนำ)

 2. เมื่อได้อ่านเรื่องราวในชีวิตของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ เราจะเห็นว่านักบุญโยเซฟบิดาผู้กล้าหาญและมีความคิดสร้างสรรค์ ท่านรู้จักปรับตัวและเปลี่ยนปัญหาที่ท่านต้องเผชิญให้กลายเป็นโอกาส โดยอาศัยความไว้วางใจในพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า เราเห็นความกล้าหาญและสร้างสรรค์ของนักบุญโยเซฟได้ในหลายๆ เหตุการณ์ เช่น
  • ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกัน ปรากฏว่าพระนางมารีย์ตั้งครรภ์โดยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า(มธ 1:18) เมื่อโยเซฟเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าท่านก็กล้าหาญที่จะรับพระนางมารีย์มาอยู่ด้วย โดยไม่กลัวว่าผู้อื่นจะมอง หรือคิดเห็นเกี่ยวกับตัวท่านอย่างไร ท่านกล้าที่จะใช้ชีวิตของตนเพื่อปกป้องชีวิตของพระบุตรของพระเจ้าและพระนางมารีย์ การรับพระนางมารีย์มาอยู่ด้วยนั้น เป็นการรับพระเยซูเข้ามาในครอบครัวของท่าน สิ่งนี้แสดงถึง“ความกล้าหาญอย่างเต็มเปี่ยม”
  • เมื่อเดินทางไปเบธเลเฮม ท่านก็เป็นผู้เสาะหาที่พักพิงสำหรับพระนางมารีย์ เพื่อจะคลอดบุตร แต่ไม่มีที่พักแรมเลย เมื่อพบเพียงคอกสัตว์ซึ่งดีที่สุดที่ท่านพอจะหาได้ ณ เวลานั้น ท่านก็ปรับสภาพสถานที่นั้น ให้เป็นบ้านต้อนรับพระบุตรของพระเจ้า ที่เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้ (เทียบ ลก. 2:6-7)
  • เมื่อต้องเผชิญกับการเบียดเบียนของกษัตริย์เฮโรด ที่ต้องการจะสังหารพระกุมาร นักบุญโยเซฟได้รับการเตือนในความฝัน ท่านได้ตื่นขึ้นกลางดึกเพื่อเตรียมสิ่งต่างๆ และพาพระนางมารีย์และพระกุมารหนีไปยังประเทศอียิปต์ (เทียบ มธ. 2:13-14) อย่างไม่กลัวและไม่ลังเล
  • พระวรสารไม่ได้บอกพวกเราว่าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ต้องในประเทศอียิปต์นานเท่าใด แต่แน่นอนว่าพวกเขาต้องกิน ต้องมีบ้าน และต้องทำงาน ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ต้องเผชิญกับปัญหาเช่นเดียวกับครอบครัวอื่น ๆ เหมือนบรรดาผู้อพยพในทุกวันนี้ ต้องเสี่ยงชีวิตในการหนี ต้องเผชิญกับความยากลำบากและความหิว ซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญและการปกป้องของนักบุญโยเซฟ
  • เมื่อกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟ “ให้พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล เพราะผู้ที่ต้องการฆ่าพระกุมารตายแล้ว” โยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล  แต่เมื่อรู้ว่าอารเคลาอัส ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในแคว้นยูเดีย   สืบต่อจากกษัตริย์เฮโรดพระบิดา และเมื่อพระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝัน เขาจึงเลือกที่จะกลับไปยังแคว้นกาลิลี  ไปอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ธแทน เพื่อให้มั่นใจว่าพระนางมารีย์และพระเยซูเจ้าจะปลอดภัยเมื่ออาศัยอยู่ที่เมืองนี้

 3. ในพระวรสาร เรายังพบความกล้าหาญที่สร้างสรรค์จากเพื่อน ๆ ของคนง่อยที่หย่อนเขาลงมาจากหลังคาบ้านเพื่อที่จะให้เขาได้พบกับพระเยซูคริสต์ (เทียบ ลก. 5:17-26) ความยากลำบากไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความกล้าหาญ และความพยายามของเพื่อนเหล่านั้น พวกเขามั่นใจว่าพระเยซูคริสต์สามารถรักษาคนง่อยนั้นได้ และ เมื่อ “ไม่มีทางที่จะนำเขาเข้าไปข้างในได้เพราะฝูงชนหนาแน่น พวกเขาจึงขึ้นไปบนหลังคาแล้วหย่อนเตียงคนง่อยลงมาท่ามกลางผู้คนที่อยู่ข้างหน้าพระเยซูคริสต์ เมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของพวกเขา จึงตรัสว่า ““เพื่อนเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว” (ลก. 5:19-20) พระเยซูคริสต์ทรงทราบถึงความเชื่อที่สร้างสรรค์ที่พวกเขาพยายามนำเพื่อนผู้ป่วยมายังพระองค์ (PC 5)

 4. ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ต้องเผชิญกับปัญหาที่เป็นรูปธรรมเช่นเดียวกับครอบครัวอื่นๆ เช่นบรรดาผู้อพยพที่ ต้องเสี่ยงชีวิตในการหนีกับเคราะห์ร้ายและความหิว จากสงคราม ความเกลียดชัง การเบียดเบียน และความยากจน พวกเราเองก็ก็สามารถต่องานปกป้องพระเยซูคริสต์และพระมารดาได้ ในเพื่อนพี่น้องของเรา เพราะพระองค์ก็ถูกมอบให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลและการปกป้องคุ้มครองของพวกเรา ดังคำสอนที่ว่า“ท่านปฏิบัติต่อคนหนึ่งที่ต่ำต้อยที่สุดในคนเหล่านี้ที่เป็นพี่น้องของเรา ท่านก็ปฏิบัติต่อเราเอง”(มธ. 25: 40) เพื่อให้ คนยากจน คนที่เดือดร้อน คนที่มีทุกข์ คนที่ใกล้ตาย คนแปลกหน้า นักโทษ คนที่อ่อนแอทุกคน ได้รับการปกป้องดั่งเช่นนักบุญโยแซฟพยายามปกป้อง “พระกุมาร” (PC5)

 5. ความกล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์ของนักบุญโยเซฟ ทำให้เราเห็นว่าในชีวิตของท่านมีพระพรขององค์พระจิตเจ้าอยู่อย่างเต็มเปี่ยม ทำให้ท่านกล้าเผชิญกับความยากลำบาก และไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ หากชีวิตของเราจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ให้เรามองชีวิตของเหมือนนักบุญโยเซฟ วางใจในคำแนะนำของพระจิตเจ้า และกล้าที่จะเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก และเลือกตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ

 

ข้อควรจำ

 1. ในพระวรสาร เราเห็นความกล้าหาญที่สร้างสรรค์จากเพื่อน ๆ ของคนง่อยที่หย่อนเขาลงมาจากหลังคาบ้านเพื่อที่จะให้เขาได้พบกับพระเยซูคริสต์ (เทียบ ลก. 5:17-26) ความยากลำบากไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความกล้าหาญ และความพยายามของเพื่อนเหล่านั้น
 2. เราเห็นนักบุญโยเซฟในฐานะที่ท่านเป็นผู้กล้าหาญและมีความคิดสร้างสรรค์ ท่านรู้จักเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นโอกาส เพราะความไว้วางใจในพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า
 3. บางครั้งในครอบครัวของเราอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนเช่นเดียวกัน ให้เรามองชีวิตของนักบุญโยเซฟ ที่วางใจในการทรงนำของพระจิตเจ้า และกล้าที่จะเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก และเลือกตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ
 4. เราควรที่จะปกป้องพระเยซูคริสต์และพระนางมารีย์ในเพื่อนพี่น้องของเรา เหมือนกับนักบุญโยเซฟที่ได้พิทักษ์คุ้มครอง ดูแล และเลี้ยงดูพระบุตรและพระนางมารีย์
 5. พระศาสนจักรสอนเราให้แสดงความรักเป็นพิเศษต่อพี่น้องที่ต่ำต้อยที่สุด เราต้องเรียนรู้จากนักบุญโยเซฟในการเอาใจใส่ดูแลด้วยความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน

 

กิจกรรม         ภาวนาบทร่ำวิงวอนนักบุญโยเซฟ

เกริ่นนำ      ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ต้องเผชิญกับปัญหาเช่นเดียวกับครอบครัวอื่น ๆ  การหลบหนีไปอียิปต์ของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ได้ทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าประทับอยู่ในที่ที่มนุษย์อยู่ในอันตราย ในที่ที่มนุษย์ทุกข์ทรมาน ในที่ที่ต้องหลบหนี   ในที่ที่ถูกผลักไสและถูกทอดทิ้ง ดังนั้น ให้เราสวดบทร่ำวิงวอนนักบุญโยเซฟเพื่อผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับอันตราย และผู้ที่หิวโหย และทุกคนที่กำลังถูกเบียดเบียนทุกรูปแบบ

 

บทร่ำวิงวอนนักบุญโยเซฟ   ::: Download :::

 

ผู้นำ

ทุกคน

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ

ข้าแต่พระคริสตเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ

ข้าแต่พระคริสตเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ   

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ

ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระเจ้าข้า     

ทรงเมตตาเทอญ

พระบุตรผู้ไถ่โลก พระเจ้าข้า

ทรงเมตตาเทอญ

พระจิตศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าข้า     

ทรงเมตตาเทอญ

พระตรีเอกภาพ พระเจ้าเดียว พระเจ้าข้า         

ทรงเมตตาเทอญ

สันตะมารีย์​​

ช่วยวิงวอนเทอญ

นักบุญโยเซฟ

​​ช่วยวิงวอนเทอญ

ประทีปคณะอัยกา ​​     

ช่วยวิงวอนเทอญ

ภัสดาแห่งพระชนนี

ช่วยวิงวอนเทอญ

วิสุทธิบริบาลแห่งพระนางพรหมจารี

ช่วยวิงวอนเทอญ

พระบิดาเลี้ยงแห่งพระบุตรพระเจ้า ​​

ช่วยวิงวอนเทอญ

อุปถัมภ์แห่งพระคริสตเจ้า ​​

ช่วยวิงวอนเทอญ

ประมุขแห่งพระวิสุทธิวงศ์ ​​

ช่วยวิงวอนเทอญ

โยเซฟ ยุติธรรมอย่างยิ่ง ​​

ช่วยวิงวอนเทอญ

โยเซฟ บริสุทธิ์อย่างยิ่ง ​​

ช่วยวิงวอนเทอญ

โยเซฟ เข้มแข็งอย่างยิ่ง ​​

ช่วยวิงวอนเทอญ

โยเซฟ อ่อนน้อมอย่างยิ่ง ​​

ช่วยวิงวอนเทอญ

โยเซฟ สัตย์ซื่ออย่างยิ่ง ​​

ช่วยวิงวอนเทอญ

กระจกเงาแห่งความเพียร ​​

ช่วยวิงวอนเทอญ

ผู้รักความยากจน

ช่วยวิงวอนเทอญ

แบบอย่างของคนงาน ​​

ช่วยวิงวอนเทอญ

เกียรติแห่งชีวิตครอบครัว ​​

ช่วยวิงวอนเทอญ

องค์บริบาลคณะพรหมจรรย์ ​​    

ช่วยวิงวอนเทอญ

องค์อุปถัมภ์ครอบครัว ​​

ช่วยวิงวอนเทอญ

ที่บรรเทาคนอาภัพ ​​

ช่วยวิงวอนเทอญ

ที่วางใจของคนไข้ ​​      

ช่วยวิงวอนเทอญ

ที่พึ่งของผู้กำลังจะตาย ​​                    

ช่วยวิงวอนเทอญ

ที่เกรงกลัวของปีศาจ ​​

ช่วยวิงวอนเทอญ

องค์พิทักษ์พระศาสนจักร ​​       

ช่วยวิงวอนเทอญ

ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ​​

อภัยโทษเราเถิด พระเจ้าข้า

ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ​​       

สดับฟังเราเถิด พระเจ้าข้า

ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ​​

เมตตาเราเถิด พระเจ้าข้า

พระเจ้าทรงตั้งท่านเป็นเจ้าของบ้านของพระองค์

เป็นเจ้าปกครองกรรมสิทธิ์ของพระองค์


เราจงภาวนา

ข้าแต่พระเจ้า โดยพระญาณเอื้ออาทรอันน่าพิศวงล้ำลึก
พระองค์ได้ทรงเลือกสรรท่านนักบุญโยเซฟ
เป็นพระภัสดาแห่งพระมารดาของพระองค์
ขอโปรดให้ชาวเราผู้เคารพยึดท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ในโลกนี้
สมควรให้ท่านเป็นองค์ผู้เสนอในวิมานสวรรค์ด้วยเถิด
พระองค์ทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร  
อาแมน


การบ้าน

ช่วยเหลือคนยากจน คนที่เดือดร้อน คนที่มีทุกข์ คนที่ใกล้ตาย คนแปลกหน้า นักโทษ คนที่อ่อนแอทุกคน เท่าที่สามารถทำได้ตลอดเดือนนี้ และจดบันทึกส่งครู

เนื้อหาและบทเรียน