ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่ 33
ศีลมหาสนิทเป็นอาหารบำรุงกำลังและเป็นยารักษาโรคฝ่ายวิญญาณ

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนเข้าพึ่งศีลมหาสนิทเพื่อจะได้พลังในการเจริญเติบโต
และต่อสู้บาปซึ่งเป็นโรคร้ายฝ่ายวิญญาณ

ขั้นที่ 1 กิจกรรม
ครูถามนักเรียนว่า
 - เคยดูโฆษณาทีวี เรื่องเครื่องดื่มบำรุงกำลังบ้างหรือเปล่า?
 - เครื่องดื่มบำรุงกำลังที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง?

ครูเอาขวดหรือภาพเครื่องดื่มบำรุงกำลังเหล่านี้มาแสดง
 - เขาโฆษณาเครื่องดื่มบำรุงกำลังเหล่านี้ว่าอย่างไร?
 - เคยดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังเหล่านี้บ้างไหม?
 - ดื่มแล้วรู้สึกอย่างไร?

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์
        ร่างกายของเราเมื่อใช้งานมาก ๆ ก็เหนื่อย อ่อนเพลีย ล้า ต้องบำรุงกำลังด้วยการพักผ่อน รับประทานอาหาร สิ่งบำรุงกำลังต่างๆ
        ร่างกายของเราบางครั้งยังเจ็บป่วยเป็นโรค ต้องการยามารักษาให้หายเป็นปกติ
สรุป อาหารและยารักษาโรคจึงนับเนื่องเข้าในปัจจัยสี่ เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต

ขั้นที่ 3 คำสอน
          1. วิญญาณของเราก็รู้สึกอ่อนเพลีย หมดกำลังใจ ได้เหมือนกัน เพราะต้องเผชิญศึกหนักจากศัตรูซึ่งได้แก่ปีศาจ โลกและตัวเราเอง จนบางครั้งเกิดความท้อแท้ใจ สงสัย หวาดกลัว หมดหวัง และสุดท้ายถ้าไม่รีบเยียวยาเสียก่อนก็จะตกในโรคร้ายคือบาป ซึ่งเท่ากับวิญญาณของเราอยู่ในสภาพที่อันตรายน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

          2. อะไรเล่าจะมาช่วยกู้วิญญาณของเราให้พ้นจากสภาพเช่นนี้? ก็คือศีลมหาสนิทนั่นเอง ศีลมหาสนิทเป็นอาหารวิเศษที่ให้ชีวิต “ผู้ใดกินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร และเราจะให้ผู้นั้นกลับเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย” (ยน.6,54) เป็นอาหารบำรุงกำลังที่ช่วยเพิ่มพลังในการต่อสู้ เราจะเห็นได้ว่า  บรรดามรณสักขีในอดีตได้พึ่งพาศีลมหาสนิทนี้ ทำให้มีพลังในการยืนหยัดต่อสู้การทรมานต่าง ๆ จนได้รับชัยชนะ เป็นนักบุญมรณสักขี

         3. ศีลมหาสนิทยังเป็นยารักษาโรคฝ่ายวิญญาณด้วย ซึ่งได้แก่บาปนั่นเอง บาปเป็นโรคร้ายที่มาแย่งวิญญาณไปจากพระเป็นเจ้า แต่ศีลมหาสนิทมารวบรวมวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้า บาปเป็นโรคร้ายที่มาแย่งวิญญาณไปจากเพื่อนมนุษย์โดยสร้างความเกลียดชังแตกแยกกัน แต่ศีลมหาสนิทมารวบรวมวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้า บาปเป็นโรคร้ายที่มาแย่งวิญญาณไปจากเพื่อนมนุษย์โยสร้างความเกลียดชังแตกแยกกัน แต่ศีลมหาสนิทมารวบรวมวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนมนุษย์โดยสร้างความรักความเป็นหนึ่งเดียวกัน คริสตชนหลายคนไม่ไปรับศีลมหาสนิทเพราะรู้สึกว่าตัวเป็นคนบาปไม่กล้าไปหาหมอ แล้วเขาจะหายจากโรคได้อย่างไร ตรงกันข้าม ยิ่งเรารู้สึกตัวว่าเราเป็นคนบาปยิ่งต้องเข้าพึ่งศีลมหาสนิทโดยไปรับศีลนี้บ่อย ๆ เราจึงจะหลุดพ้นจากบาปได้

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ
ก. จดเนื้อลงในสมุด
 1. อาหารสำหรับเลี้ยงและบำรุงวิญญาณคืออะไร?
 ตอบ อาหารสำหรับเลี้ยงวิญญาณและบำรุงวิญญาณคือ ศีลมหาสนิท
 2. ศีลมหาสนิทเลี้ยงและบำรุงวิญญาณเราอย่างไร?
 ตอบ ศีลมหาสนิทเลี้ยงและบำรุงวิญญาณเราโดยช่วยทำให้วิญญาณเข้มแข็ง สามารถดำเนินชีวิตคริสตชนต่อไปได้ ช่วยขจัดความท้อแท้ ความกลัว ความสงสัยและความหมดหวังออกไปจากวิญญาณ
 3. ศีลมหาสนิทเป็นยารักษาโรคฝ่ายวิญญาณอย่างไร?
 ตอบ ศีลมหาสนิทเป็นยารักษาโรคฝ่ายวิญญาณโดยช่วยขจัดบาป และชักนำวิญญาณให้มาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์

ข. กิจกรรม 
ร้องเพลง “โรคร้ายในวิญญาณ” (ปรารถนาหน้า 174 เอ)

โรคร้ายในวิญญาณ
1. โรคร้ายเร้ารุมสุมในกายา  สูญสิ้นเงินตราเยียวยารักษาเพียงกาย
 ต้องทนจนถึงวันชีพวาย  ในวันสุดท้ายต้องตายแม้นไม่ต้องการ
2. แต่โรคร้ายฝ่ายใจแม้นไม่ดูแล ทิ้งให้เป็นแผลยังแต่แพ้พ่ายหมู่มาร
 หากใจไร้องค์คงต้องร้าวราญ ช่างทร(ระ)มานวิญญาณที่ไร้ความดี
3. พยาบาลหมอใดไม่รักษาได้ ขาดพระองค์ไปจิตใจไม่สมประดี
 นำยาอาหารประทานข้านี้  อย่าให้ราคีเปื้อนหมองวิญญาณ์
4. สักครั้งข้ายังหวังในความจริง จะทอดทิ้งทุกสิ่งจากพระวาจา
 จะขอรอรับทิพย์กายา  เพื่อจะรักษาวิญญาณ์ข้าสู่เบื้องบน

 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์