ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 19
ชื่อเรื่อง : ในอ้อมกอดพระเจ้า มัทธิว 19:13-15
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับความรู้สึกของการได้อยู่ในอ้อมกอดของพระบิดาโดยให้นึกว่าตนเองเป็นเด็กที่อยู่ในอ้อมกอดของพระเยซูเจ้า
วิธีการ : จิตภาวนาแบบนำจินตนาการ (guided imagery)
ดำเนินการ

      1.แนะนำเรื่องจิตภาวนาแบบนำจินตนาการ (guided imagery) ให้ครูจัดบรรยากาศห้องคำสอนให้มีบรรยากาศของการภาวนา ให้หรี่ไฟลง เปิดเพลงบรรเลงเบาๆ ให้ผู้เรียนนั่งตัวตรง หลับตา อยู่ในความเงียบ หายใจเข้าออกช้าๆแบบแผ่วเบา แล้วให้จิตนการตามคำพูดของครูที่ดัดแปลงมาจากมัทธิว 19:13-15

          ให้เธอได้หวนคิดถึงชีวิตของเธอในวัยเด็กเมื่อประมาณ 5-6 ขวบ เธอกำลังน่ารักแต่ซุกซน เธอมีความสุขมาก วันหนึ่งๆเธอมีโอกาสวิ่งเล่นสนุกสนานไปกับเพื่อน รอบๆบ้านของเธอมีต้นไม้ดอกไม้ที่สวยงาม มีหุบเขา มีฝูงแกะ มีแพะกำลังเล็มหญ้าอยู่ต่อหน้าเธอ เสียงของพวกมันเหมือนบทเพลงของท้องทุ่ง ขณะที่เธอกำลังเพลิดเพลินกันธรรมชาติอยู่นั้น เธอได้ยินเสียงผู้คนมากมายกำลังเดินทางมาใกล้กับสถานที่เธอกับเพื่อนๆกำลังเล่นกันอยู่ เธอได้ยินคนพูดกันว่าพระเยซูกำลังมาที่นี้ เธอตื่นเต้นมาก เพราะได้ยินพ่อแม่และคนในเมืองพูดถึงชายคนนี้มากมาย เธออยากเห็นอยากรู้จักพระเยซูมาก เธอจึงชวนเพื่อนๆ ให้วิ่งไปหาพระเยซูเจ้า เบื้องหน้าเธอมีคนมารุมล้อมพระเยซูเต็มไปหมด เธอจะทำอย่างไรดี เธอและเพื่อนๆรวบรวมความกล้าวิ่งฝ่าฝูงชนรอดไปตามช่องว่างเพื่อเข้าหาพระเยซู เกือบสำเร็จแล้ว พวกเราได้เข้าไปใกล้พระเยซูแล้ว แต่ทันใดนั้นมีเสียงของใครบางคนตะโกนบอกกับเราว่า “เด็กๆออกไป อย่าเข้ามา พระเยซูกำลังพักผ่อน ออกไปเดี๋ยวนี้” เธอและเพื่อนหยุดกึก และหวาดกลัวมาก ฉันจะทำอย่างไร ฉันจะโดยลงโทษหรือไม่ ฉันและเพื่อนๆอยากจะร้องไห้ และกำลังหมุนตัวจะวิ่งหนีไป แต่ในขณะที่กำลังกลัวอย่างสุดขีดนั้น ฉันได้ยินเสียงที่อ่อนนุ่มแต่มีอำนาจว่า “ปล่อยให้เด็กเล็กๆมาหาเราเถิด อย่าห้ามเขาเลย” ฉันและเพื่อนๆหันมองไปยังเจ้าของเสียงนั้น เป็นพระเยซูจริงๆ พระเยซูทรงกวักมือพยักหน้าเรียกฉันและเพื่อนๆให้เข้าไปหา ในขณะที่ผู้ใหญ่คนอื่นๆที่ห้ามฉันเข้าไปหาพระเยซูต่างเปิดทางให้ ฉันและเพื่อนๆวิ่งอย่างเร็วที่สุดเพื่อจะได้ไปถึงพระเยซูก่อนคนอื่น พระเยซูทรงเผยมือออกสุดแขน เพื่อต้อนรับฉันและเพื่อนๆ พวกเราได้วิ่งเข้าไปกอดพระเยซูด้วยความตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ฉันโชคดีที่ได้นั่งอยู่บนตักของพระองค์ ฉันได้ซบหน้าลงในอ้อมอกของพระองค์ ฉันอยากอยู่อย่างนั้นให้นานที่สุด ฉันมีความสุขมากจนพูดอะไรไม่ถูก....ให้เธอได้อยู่ในอ้อมกอดของพระเยซูเจ้าอีกสักครู่หนึ่ง ตั้งสติให้ดี แล้วพูดกับพระองค์ ในขณะนี้เธอมีอะไรอยากจะบอกกับพระองค์บ้าง ให้เธอได้อยู่เงียบๆ แล้วพูดคุยกับพระองค์ตามลำพัง เมื่อเธอพูดกับพระองค์แล้วขอให้เธอได้ฟังพระองค์พูดกับเธอด้วย โดยอยู่เงียบๆฟังเสียงของพระองค์
          2.หลังจากนั้นให้เขียนบทภาวนาถึงพระเยซูเจ้า จากประสบการณ์นี้

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์