ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 มี “วันแม่” ทุกวัน ให้เราบอกรักและปฏิบัติความรักต่อท่าน

🤱 มี “วันแม่” ทุกวัน ให้เราบอกรักและปฏิบัติความรักต่อท่าน
🎯พระวาจาพระเจ้าย้ำเตือนเราถึงความสำคัญในเรื่องนี้ด้วย
💟จง​นับถือ​บิดา​มารดา เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​มี​อายุ​ยืน​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​ที่​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ประ​ทาน​ให้​ท่าน (อพย. 20:12)
💟จง​นับถือ​บิดา​มารดา ดังที่​พระ​ยาห์​เวห์พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ทรง​บัญชา เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​มี​อายุ​ยืน อยู่​อย่าง​มี​ความ​สุข​ใน​แผ่น​ดิน​ที่​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ประ​ทาน​ให้ (ฉธบ. 5:16)
💟ท่าน​จะ​ต้อง​รัก​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้า​ของ​ท่าน สุดจิต​ใจ สุด​วิญญาณ และ​สุดกำลัง​ของ​ท่าน ท่าน​จะ​ต้อง​พร่ำสอน​บรรดา​บุตร​ของ​ท่าน ด้วย​ถ้อยคำ​เหล่า​นี้ ทั้ง​เวลา​นั่ง​อยู่​ใน​บ้าน และ​เดิน​ตาม​ถนน ทั้ง​เวลา​ไป​นอน​และ​ตื่นนอน
(ฉธบ. 6:5, 7)
💟ผู้​ที่​ใส่ใจ​ดูแล​ผู้​อ่อน​แอ​ย่อม​เป็นสุข พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​ช่วย​เขา​ใน​ยาม​ทุกข์ร้อน (สดด. 41:1)
💟พระ​องค์​ทรง​ปั้น​ส่วน​ต่าง ๆ ภายใน​ของ​ข้าพ​เจ้า ทรง​ถัก​ทอ​ร่าง​ข้าพ​เจ้า​ใน​ครรภ์​มารดา (สดด. 139:13)
💟ลูก​เอ๋ย อย่า​ดูหมิ่น​คำ​สั่ง​สอน​จาก​แม่​ของ​ลูก เมื่อ​ลูก​เดิน บท​บัญญัติ​และ​คำ​สั่ง​สอน​นี้​จะ​นำ​ลูก เมื่อ​ลูก​นอน สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​เฝ้าดูแล​ลูก เมื่อ​ลูก​ตื่น​ขึ้น สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​พูด​กับ​ลูก (สภษ. 6:20, 22)
💟ผู้ทำ​ร้าย​บิดา​และ​ขับไล่​มารดา ก็​เป็น​บุตร​น่า​อับอาย​และ​น่า​ตำหนิ (สภษ. 19:26)
💟ผู้ใด​สาปแช่ง​บิดา​หรือ​มารดา ชีวิต​ของ​เขา​จะ​เป็น​เหมือน​ตะเกียง​ที่​ดับ​ใน​ความ​มืดมิด (สภษ. 20:20)
💟อย่า​ดูหมิ่น​แม่​ของ​ลูก​เมื่อ​แม่แก่​ชรา จง​ทำ​ให้​แม่​ที่​ให้​กำเนิด​ลูก​ชื่นชมยินดี​เถิด (สภษ. 23:22, 25)
💟บุตรที่ให้เกียรติมารดาก็เหมือนกับสะสมทรัพย์สมบัติไว้ (บสร. 3:4)
💟มารดา​ปลอบโยน​บุตร​ฉันใด เรา​ก็​จะ​ปลอบโยน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ฉันนั้น ท่าน​จะ​ได้​รับ​การ​ปลอบโยน​ใน​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม (อสย. 66:13)
💟มารดา​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​เสมือน​เถา​องุ่นใน​สวน​องุ่น ที่​ปลูก​ไว้​ริมน้ำ มี​ผล​ดก​และ​แตกแขนง​มากมาย เพราะ​มี​น้ำ​บริบูรณ์ (อสค. 19:10)
💟พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า ‘จง​นับถือ บิดา​มารดา’ และ ‘ใคร​สาปแช่ง​บิดา​มารดา ต้อง​มี​โทษ​ถึงตาย’ (มธ. 15:4)
💟หญิง​ที่​กำลังจะ​คลอด​บุตร​ย่อม​มี​ความ​ทุกข์ เพราะ​ถึง​เวลา​ของ​นาง​แล้ว แต่​เมื่อ​คลอด​บุตร​แล้ว นาง​ก็​จำ​ความ​ทุกข์​ไม่​ได้​อีก​ต่อไป เพราะ​ความ​ยินดี​ที่​มนุษย์​คน​หนึ่ง​เกิด​มา​ใน​โลก (ยน. 16:21)
💟อย่าเป็นหนี้ผู้ใด นอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกัน (รม. 13:8)
💟จงทำทุกสิ่งด้วยความรักเถิด (1คร. 16:14)
💟ข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านให้แสดงความรักต่อเขาอย่างชัดเจน (2คร. 2:8)
💟แต่ละคนจงให้ตามที่ตั้งใจไว้ มิใช่ให้โดยนึกเสียดาย มิใช่ให้โดยฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี (2คร. 9:7)
💟เพราะธรรมบัญญัติทั้งหมดสรุปได้เป็นข้อเดียวว่า จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง (กท. 5:14)
💟ท่านทั้งหลายจงทำตามแบบฉบับของพระเจ้า ประดุจบุตรสุดที่รักของพระองค์ (อฟ. 4:16)
💟ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่รักของพระองค์ จงเห็นใจกัน จงมีความใจดี ความถ่อมตน ความอ่อนโยนและพากเพียรอดทนเป็นเสมือนเครื่องประดับตน (คส. 3:12)
💟จงเคารพรักเขาเหล่านั้นให้มาก เพราะงานที่เขากระทำ จงอยู่ด้วยกันอย่างสันติ (1ธส. 5:13)

เนื้อหาและบทเรียน