ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การเลือก
🤔ต่ละวันต้องเผชิญกับการต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และทุกการเลือกก็สำคัญต่อชีวิต
🌈ขอพระวาจาพระเจ้าช่วยเราให้เลือกในสิ่งที่ดีและถูกต้องด้วยเทอญ
💟ใน​วันนี้ ข้าพ​เจ้า​ขอ​เรียก​ฟ้า​ดิน​มา​เป็น​พยาน​ต่อหน้า​ท่าน ข้าพ​เจ้า​เสนอ​ให้​ท่าน​เลือก​ชีวิต​หรือ​ความ​ตาย เลือก​คำ​อวย​พร​หรือ​คำสาป​แช่ง ท่าน​จง​เลือก​ชีวิต​เถิด เพื่อ​ท่าน​และ​บุตร​หลาน​ของ​ท่าน​จะ​มี​ชีวิต (ฉธบ. 30:19)
💟ขอ​ประทาน​ความ​เข้าใจ แก่​ผู้รับ​ใช้​ของ​พระองค์ เพื่อ​จะ​ได้​ปกครอง​ประชากร​ของ​พระองค์​อย่าง​ยุติธรรม และ​รู้จัก​วินิจฉัย​แยก​ความ​ดี​จาก​ความ​ชั่ว ถ้า​พระองค์​ไม่​ประทาน ใคร​เล่า​จะ​ปกครอง​ประชากร​จำนวน​มาก​เช่นนี้​ของ​พระองค์​ได้ (1พกษ. 3:9)
💟ลูกเอ๋ย จงระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันตลอดชีวิตของลูก อย่าจงใจทำบาปหรือละเมิดบทบัญญัติของพระองค์เลย จงทำความดีทุกวันตลอดชีวิต อย่าดำเนินตามหนทางที่ไม่ถูกต้อง (ทบต. 4:5)
💟ความ​ตาย​และ​ชีวิต​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​ลิ้น ผู้​ที่รัก​สิ่งใด​ก็​จะ​ได้​กิน​ผล​ของ​สิ่ง​นั้น (สภษ. 18:21)
💟จงทำความดีต่อผู้ชอบธรรม แล้วท่านจะได้รับการตอบแทน ถ้ามิใช่จากเขา ท่านก็จะได้รับจากพระเจ้าสูงสุดอย่างแน่นอน (บสร. 12:2)
💟พระองค์โปรดให้เขามีความรู้และความเข้าใจอย่างเต็มเปี่ยม ทรงชี้นำให้เขารู้จักความดีและความชั่ว (บสร. 17:7)
💟ผู้มีปรีชาระวังตนในทุกสิ่ง และเมื่อบาปล่อใจ เขาก็ระวังตนไม่ทำผิด (บสร. 18:27)
💟ลูกเอ๋ย จงบังคับตนตลอดชีวิต จงดูว่าสิ่งใดทำร้ายท่าน จงหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น เพราะทุกสิ่งไม่เหมาะกับทุกคน และไม่ใช่ทุกคนชอบสิ่งเดียวกัน (บสร. 37:27-28)
💟แต่​ผู้​มี​ความ​หวัง​ใน​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ได้​รับ​พลัง​ใหม่ เขา​จะ​กาง​ปีก​บิน​ขึ้น​เหมือน​นก​อินทรี เขา​จะ​วิ่ง​และ​ไม่​เหน็ดเหนื่อย เขา​จะ​เดิน​และ​ไม่​อ่อนเปลี้ย (อสย. 40:31)
💟อาณา​จักร​สวรรค์​เปรียบ​ได้​กับ​ขุมทรัพย์​ที่​ซ่อน​อยู่​ใน​ทุ่งนา คน​ที่​พบ​ก็​ฝัง​ซ่อน​สมบัติ​นั้น และ​ยินดี​กลับ​ไป​ขาย​ทุกสิ่ง​ที่​มี​มา​ซื้อ​นา​แปลง​นั้น (มธ. 13:44)
💟อาณา​จักร​สวรรค์​ยัง​เปรียบ​ได้​อีก​กับ​พ่อค้า​ที่​แสวงหา​ไข่มุก​เม็ด​งาม เมื่อ​ได้​พบ​ไข่มุก​ที่​มี​ค่า​สูง เขา​จะ​ไป​ขาย​ทุกสิ่ง​ที่​มี​มา​ซื้อ​ไข่มุก​เม็ด​นั้น (มธ. 13:45-46)
💟พระ​เยซู​เจ้า​ตรัส​กับ​คน​ทั้ง​หลาย​ว่า “เรา​ถาม​ท่าน​ว่า ใน​วัน​สับ​บา​โต​นั้น ควร​ทำ​ความ​ดี หรือ​ทำ​ความ​ชั่ว ควร​ช่วย​ชีวิต​หรือ​ทำลาย​ชีวิต” (ลก. 6:9)
💟ไม่​มี​ผู้ใด​เป็น​ข้า​สอง​เจ้าบ่าว​สอง​นาย​ได้ เขา​จะ​ชัง​นาย​คน​หนึ่ง​และ​จะ​รัก​นาย​อีก​คน​หนึ่ง เขา​จะ​จงรักภักดี​ต่อ​นาย​คน​หนึ่ง​และ​จะ​ดูหมิ่น​นาย​อีก​คน​หนึ่ง ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ปรนนิบัติ​รับใช้​พระ​เจ้า​และ​เงินทอง​พร้อมกัน​ไม่​ได้ (ลก. 16:13)
💟จง​ระวัง​ไว้​ให้​ดี อย่า​ปล่อยใจ​ของ​ท่าน​ให้​หมกมุ่น​อยู่​ใน​ความ​สนุกสนาน​รื่นเริง ความ​เมามาย​และ​ความ​กังวล​ถึง​ชีวิต​นี้ มิฉะนั้น วัน​นั้น​จะ​มา​ถึง​ท่าน​อย่าง​ฉับพลัน (ลก. 21:34)
💟พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก​อย่าง​มาก​จึง​ประ​ทาน​พระ​บุตร​เพียง​พระ​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์​เพื่อ​ทุก​คน​ที่​มี​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​บุตร​จะ​ไม่​พินาศ​แต่​จะ​มี​ชีวิต​นิรันดร
(ยน. 3:16)
💟พระ​เยซู​เจ้า​ตรัส​กับ​ประชาชน​อีก​ว่า “เรา​เป็น​แสง​สว่าง​ส่อง​โลก ผู้​ที่​ตาม​เรา​มา จะ​ไม่​เดิน​ใน​ความ​มืด แต่​จะ​มี​แสง​สว่าง​ส่อง​ชีวิต” (ยน. 8:12)
💟เรา​เป็น​ผู้​เลี้ยง​แกะ​ที่​ดี เรา​รู้จัก​แกะ​ของ​เรา และ​แกะ​ของ​เรา​ก็​รู้จัก​เรา
(ยน. 10:14)
💟พระ​เยซู​เจ้า​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “เรา​เป็น​หนทาง ความ​จริง และ​ชีวิต ไม่​มี​ใคร​ไป​เฝ้า​พระ​บิดา​ได้​นอก​จาก​ผ่าน​ทาง​เรา” (ยน. 14:6)
💟มิใช่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​เลือก​เรา แต่​เรา​ได้​เลือก​ท่าน มอบ​ภารกิจ​ให้​ท่าน​ไป​ทำ​จน​เกิด​ผล และ​ผล​ของ​ท่าน​จะ​คงอยู่ เพื่อ​ว่า​ท่าน​จะ​ขอ​สิ่งใด​จาก​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา พระ​บิดา​จะ​ประ​ทาน​แก่​ท่าน (ยน. 15:16)
💟ไม่​มี​ผู้ใด​ช่วย​ให้​เรา​รอด​พ้น เพราะ​ใต้​ฟ้า​นี้​พระ​เจ้า​มิได้​ประ​ทาน​นาม​อื่น​แก่​มนุษย์​นอก​จาก​นาม​นี้​ที่​ช่วย​เรา​ให้​รอด​พ้น​ได้ (กจ. 4:12)
💟บัดนี้ พระ​เจ้า​ทรง​มองข้าม​เวลา​ใน​อดีต​เมื่อ​มนุษย์​ไม่​มี​ความ​รู้ พระ​องค์​ทรง​บัญชา​ให้​มนุษย์​ทุก​คน​ทั่วทุกแห่ง​กลับใจ (กจ. 17:30)
💟อย่า​คล้อยตาม​ความ​ประพฤติ​ของ​โลก​นี้ แต่​จง​เปลี่ยนแปลง​ตนเอง​โดย​การ​ฟื้นฟู​ความ​คิด​ขึ้น​ใหม่ เพื่อ​จะ​ได้​รู้จัก​วินิจฉัย​ว่า​สิ่งใด​เป็น​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​เจ้า สิ่งใด​ดี และ​สิ่งใด​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​และ​สมบูรณ์​พร้อม (รม. 12:2)
💟เพราะค่าตอบแทน​ที่​ได้​จาก​บาป​คือ ความ​ตาย ส่วน​ของ​ประ​ทาน​ที่​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​ให้เปล่า คือ​ชีวิต​นิรันดร​ใน​พระ​คริสต​เยซู องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา (รม. 6:23)
💟ผู้​ที่​หว่าน​สิ่งใด​ตาม​ธรรม​ชาติ​ของ​ตน ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​ความ​เสื่อมสลาย​จาก​ธรรม​ชาติ​ ผู้​ที่​หว่าน​ความ​ดี​ใน​พระ​จิต​เจ้า ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​ชีวิต​นิรันดร​จาก​พระ​จิต​เจ้า (กท. 6:8)
💟อย่า​ท้อแท้​ใน​การ​ทำ​ความ​ดี เพราะ​ถ้า​เรา​ไม่​หยุด​ทำ​ความ​ดี เรา​ก็​จะ​ได้​เก็บ​เกี่ยว​เมื่อ​ถึง​เวลา (กท. 6:9)
💟ใน​อดีต​ท่าน​เคย​เป็น​ความ​มืด แต่​บัดนี้​ท่าน​เป็น​ความ​สว่าง​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า จง​ดำเนิน​ชีวิต​เช่น​บุตร​แห่ง​ความ​สว่าง​เถิด (อฟ. 5:8)
💟จง​ใช้เวลา​ปัจจุบัน​ให้​ดี​ที่สุด เพราะ​เรา​อยู่​ใน​ยุค​แห่ง​ความ​เลวร้าย (อฟ. 5:16)
💟ท่าน​รู้อยู่​แล้ว​ว่า​ถ้า​แต่ละ​คน​ทำดี​ไว้​อย่างไร ก็​จะ​ได้​รับ​ค่าตอบแทน​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ไม่ว่า​เขา​จะ​เป็น​ทาส​หรือ​เป็น​อิสระ​ก็ตาม (อฟ. 6:8)
💟เช่นเดียวกัน การ​กระทำ​ที่​ดี​ย่อม​ปรากฏ​ให้​เห็น​ได้​ชัด การ​กระทำ​ที่​ไม่​ดี​ก็​ไม่​อาจ​ปิด​ซ่อน​ไว้​ได้​เช่นเดียวกัน (1ทธ. 5:25)
💟พระ​วาจา​ของ​พระ​เจ้า เป็น​พระ​วาจา​ที่​มี​ชีวิต​และ​บังเกิด​ผล คม​ยิ่ง​กว่า​ดาบ สอง​คม​ใด ๆ แทง​ทะลุ​เข้า​ไป​ถึง​จุด​ที่​วิญญาณ​และ​จิตใจ​แยก​จาก​กัน ถึง​เส้นเอ็น​และ​ไขกระดูก วินิจฉัย​ความ​รู้สึก​นึกคิด​ภายใน​ใจ​ได้ (ฮบ. 4:12)
💟แต่​ถ้า​ไม่​มี​ความ​เชื่อ​แล้ว จะ​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​เลย เพราะ​ผู้​ที่มา​เฝ้า​พระ​เจ้า จำเป็น​ต้อง​เชื่อ​ว่า พระ​องค์​ทรง​ดำรง​อยู่​และ​ประ​ทาน​บำเหน็จ​แก่​ผู้​แสวงหา​พระ​องค์ (ฮบ. 11:6)
💟องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​มิได้​ทรง​รีรอ​ที่​จะ​ปฏิบัติ​ตาม​พระ​สัญญา​ดังที่​บาง​คน​คิด แต่​พระ​องค์​ทรง​อดกลั้น​ต่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ไม่​ทรง​ประสงค์​ให้​ผู้ใด​ต้อง​พินาศ แต่​ทรง​ประสงค์​ให้​ทุก​คน​กลับใจ เปลี่ยน​วิถีชีวิต (2ปต. 3:9)

เนื้อหาและบทเรียน