ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความล้มเหลว
😟ความล้มเหลว เกิดขึ้นได้ แม้เราจะมีความตั้งใจดี
แต่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป เพราะบางครั้งก็เป็นบทเรียนที่ดีให้เราได้พัฒนาตนต่อไป
🌈ให้พระวาจาพระเจ้าเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางแก่เรา
💟จง​เข้มแข็ง​และ​กล้าหาญ​เถิด อย่า​กลัว​เลย อย่า​ครั่นคร้าม​เขา​เลย เพราะ​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​จะ​เสด็จ​ไป​กับ​ท่าน พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ทำ​ให้​ท่าน​ผิดหวัง​หรือ​ทอดทิ้ง​ท่าน (ฉธบ. 31:6)
💟เรา​ไม่​ได้​บอก​ท่าน​หรือว่าจง​เข้มแข็ง​และ​หนักแน่น ดังนั้นจง​กล้าหาญ​และ​อย่า​กลัว​สิ่งใด เพราะ​ไม่ว่า​ท่าน​จะ​ไป​ไหน พระ​ยาห์​เวห์พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​จะ​สถิต​อยู่​กับ​ท่าน (ยชว. 1:9)
💟พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ค้ำจุน​ทุก​คน​ที่​กำลังจะ​ล้ม และ​ทรง​พยุง​ทุก​คน​ที่​ล้ม​ให้​ลุก​ขึ้น (สดด. 145:14)
💟จง​ปลดเปลื้อง​ความ​สาละวนของ​ท่าน​ถวาย​พระ​ยาห์​เวห์ แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​ค้ำจุน​ท่าน จะ​ไม่​ทรง​อนุญาต​ให้​ผู้​ชอบ​ธรรม​ต้อง​สะดุด​ล้ม​เลย (สดด. 55:22)
💟แม้​ร่างกาย​และ​จิตใจ​ข้าพ​เจ้า​อ่อนกำลัง พระ​เจ้า​ก็​ทรง​เป็น​หลัก​ศิลา​แห่ง​ดวงใจ ทรง​เป็น​ทรัพย์​สมบัติ​ของ​ข้าพ​เจ้า​ตลอดไป (สดด. 73:26)
💟ถ้า​ไม่​มี​การ​ปรึกษา แผนงาน​ก็​ล้มเหลว แต่​แผนงาน​ย่อม​สำเร็จ​เมื่อ​มี​ผู้​แนะนำ​หลาย​คน (สภษ. 15:22)
💟ผู้​ชอบ​ธรรม​ล้ม​ลง​เจ็ด​ครั้ง เขา​ก็​ยัง​ลุก​ขึ้น​ได้​อีก แต่​คน​ชั่วร้าย​ที่​สะดุด​ล้ม​จะ​จม​อยู่​ใน​หายนะ (สภษ. 24:16)
💟ผู้​ซ่อน​การ​ล่วงละเมิด​ของ​ตน​จะ​ไม่​เจริญ แต่​ผู้​สารภาพ​ผิด และ​เลิก​ล่วงละเมิด​จะ​ได้​รับ​ความ​กรุณา (สภษ. 28:13)
💟ความ​รัก​มั่นคง​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ไม่​เคย​หยุด พระ​เมตตา​ของ​พระ​องค์​ไม่​เคย​หมดสิ้น (พคค. 3:22)
💟อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​อยู่​กับ​ท่าน อย่า​กังวลใจ เพราะ​เรา​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน เรา​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​มี​กำลัง​เข้มแข็ง​และ​จะ​มา​ช่วยเหลือ​ท่าน​ด้วย จริง​ซิ เรา​จะ​ยึด​ท่าน​ไว้​ด้วย​มือขวา​ให้​ท่าน​มี​ชัย​ชนะ (อสย. 41:10)
💟เพราะ​เรา​คือ​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้า​ของ​ท่าน เรา​จับมือ​ขวา​ของ​ท่าน​ไว้​ให้​มั่นคง บอก​ท่าน​ว่า “อย่า​กลัว​เลย เรา​จะ​ช่วย​ท่าน” (อสย. 41:13)
💟ใช่​แล้ว เรา​รู้​แผน​การ​ที่​เรา​วาง​ไว้​สำหรับ​ท่าน เป็น​แผน​การ​ที่​นำ​ความ​เจริญ​รุ่ง​เรือง ไม่​ใช่​นำ​เหตุร้าย เพื่อให้​อนาคต​ของ​ท่าน​มี​ความ​หวัง​เต็มเปี่ยม พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส (ยรม. 29:11)
💟จง​ประพฤติ​ตน​ให้​สม​กับ​ที่​ได้​กลับใจ​แล้ว​เถิด (มธ. 3:8)
💟ไม่​มี​ใคร​เป็น​ข้า​สอง​เจ้าบ่าว​สอง​นาย​ได้ เขา​จะ​ชัง​นาย​คน​หนึ่ง​และ​จะ​รัก​นาย​อีก​คน​หนึ่ง เขา​จะ​จงรักภักดี​ต่อ​นาย​คน​หนึ่ง​และ​จะ​ดูหมิ่น​นาย​อีก​คน​หนึ่ง ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ปรนนิบัติ​รับใช้​พระ​เจ้า​และ​เงินทอง​พร้อมกัน​ไม่​ได้ (มธ. 6:24)
💟ดังนั้น ทุก​ท่าน​ที่​ไม่​ยอม​สละ​ทุกสิ่ง​ที่​ตน​มี​อยู่ ก็​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา​ไม่​ได้ (ลก. 14:33)
💟เป​โตร​ตอบ​ว่า “ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​กลับใจ​เถิด แต่ละ​คน​จง​รับศีล​ล้าง​บาป​เดชะ​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า เพื่อ​จะ​ได้​รับ​การ​อภัย​บาป แล้ว​ท่าน​จะ​ได้​รับ​พระ​พร​ของ​พระ​จิต​เจ้า” (กจ. 2:38)
💟ไม่​มี​ความ​แตกต่าง​ใด ๆ อีก ทุก​คน​กระทำ​บาป​และ​ขาด​พระ​สิริ​รุ่งโรจน์​ของ​พระ​เจ้า (รม. 3:23)
💟เรา​รู้​ว่า พระ​เจ้า​ทรง​บันดาลให้​ทุกสิ่ง​กลับ​เป็น​ประโยชน์​แก่​ผู้​ที่รัก​พระ​องค์ ผู้​ที่​ทรง​เรียก​มา​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​องค์ (รม. 8:28)
💟แต่​ใน​การ​ทดลอง​ทั้งหมด​นี้ เรา​ชนะ​ได้​ง่าย​อาศัย​พระ​ผู้​ทรง​รัก​เรา (รม. 8:37)
💟ดังนั้น ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต​เจ้า ผู้​นั้น​ก็​เป็น​สิ่ง​สร้าง​ใหม่ สภาพ​เก่า​ผ่านพ้น​ไป สภาพ​ใหม่​เกิด​ขึ้น​แล้ว (2คร. 5:17)
💟อย่า​หลอก​ลวง​ตนเอง จะ​ล้อ​พระ​เจ้า​เล่น​ไม่​ได้ ใคร​หว่าน​สิ่งใด​ก็​ย่อม​เก็บ​เกี่ยว​สิ่ง​นั้น (กท. 6:7)
💟ข้าพ​เจ้า​มั่นใจ​ว่า​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​เริ่ม​กิจการ​ดี​นี้​ใน​ท่าน​แล้ว จะ​ทรง​กระทำ​ต่อไป​ให้​สำเร็จ​บริบูรณ์​จนถึง​วัน​ของ​พระ​คริสต​เยซู (ฟป. 1:6)
💟พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพ​เจ้า​ไม่​คิด​ว่าข้าพ​เจ้า​ชนะ​แล้ว ข้าพ​เจ้า​ทำ​เพียง​อย่างเดียว​คือ ลืม​สิ่ง​ที่อยู่​เบื้องหลัง มุ่ง​สู่​เบื้องหน้า​อย่าง​สุดกำลัง (ฟป. 3:13)
💟อย่า​กระวนกระวายใจ​ถึง​สิ่งใด​เลย จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ถึง​ความ​ปรารถนา​ทุกอย่าง​ของ​ท่าน​ โดย​คำ​อธิษ​ฐาน การ​วอน​ขอ ​พร้อมด้วย​การ​ขอบ​พระ​คุณ (ฟป. 4:6)
💟ข้าพ​เจ้า​ทำ​ทุกสิ่ง​ได้​ใน​พระ​องค์ ผู้​ประ​ทาน​พละกำลัง​แก่​ข้าพ​เจ้า (ฟป. 4:13)
💟พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​จิตที่บันดาลความขาดกลัว แต่ประทานจิตที่บันดาลความเข้มแข็ง ความรักและการควบคุมตนเองแก่เรา (2ทธ. 1:7)
💟ถ้า​ท่าน​ปฏิบัติ​ตาม​บท​บัญญัติ​สำคัญ​ที่สุด​ ดังที่​พระ​คัมภีร์​กล่าว​ไว้​ว่า “จงรัก​เพื่อนบ้าน​ของ​ท่าน​เหมือน​รัก​ตนเอง” ท่าน​ก็​ทำดี​แล้ว (ยก. 2:8)
💟ท่าน​ทั้ง​หลาย​เห็น​แล้ว​ว่า มนุษย์​จะ​เป็น​ผู้​ชอบ​ธรรม​ได้​ก็​ด้วย​การ​กระทำ มิใช่​ด้วย​ความ​เชื่อ​แต่อย่างเดียว (ยก. 2:24)
💟จง​ละ​ความ​กระวนกระวาย​ทั้งมวล​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​องค์ เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ห่วงใย​ท่าน (1ปต. 5:7)

เนื้อหาและบทเรียน